Et En

Juhend

EVECON SUUSASEMUD RULLSUUSASARI 2022

 

Võistlusjuhend

 

 

SUUSASEMUD on 2019 aastal asutatud spordiklubi, mille eesmärgiks on koondada eesmärgipäraselt harjutavad harrastussuusatajad. Klubi korraldab aastaringselt ühiseid treeninguid, laagreid, võistlusväljasõite – seda nii Eestis kui väljaspool. Idee korraldada rullsuusavõistlus tekkis 2020 aasta suvel eesmärgiga tuua sügistesse rullsuusatreeningutesse veidi elevust ja ühtlasi saada tagasiside tehtud treeningutele. Nii sai peetud 24.10.2020 Keilas I Suusasemude Suusasõit, millest sai seeme 2021 toimunud „SILEN SUUSASEMUD RULLSUUSASARI“ korraldamisele. Aastal 2022 jätkame sarjaga EVECON SUUSASEMUD RULLSUUSASARI 2022 nime all.

 

 

Etappide toimumise aeg ja distantsid

 

I Etapp: 01.10.2022 Keilas. Võistlus toimub klassikalises stiilis 2,5km pikkusel ringil, mida läbitakse 12 korda. Võistlusdistantsi pikkus on 30km. Võistluskeskus asub Keila tervisespordiradade parklas. 

 

II Etapp 08.10.2022 Haanjas. Võistlus toimub vabastiilis 2,0km pikkusel ringil, mida läbitakse 20 korda. Võistlusdistantsi pikkus on 40km. Võistluskeskus asub Haanja Puhke- ja Spordikeskuses. 

 

III Etapp 15.10.2022 Jõulumäel. Võistlus toimub klassikalises stiilis 3,5km pikkusel ringil, mida läbitakse 10 korda. Võistlusdistantsi pikkus on 35km. Võistluskeskus asub Jõulumäe 

 

 

Etappide ajakava


10:30 avatakse võistluskeskus 

11:30 lõpeb kohapealne registreerimine

11:50 suletakse võistlustrass soojendusteks

12:00 võistluste start

14:30 autasustamine

15:00 finiš suletakse 
 

                         

Registreerimine ja osavõtutasud

 

Registreerimine internetileheküljel www.sportos.ee

 

Ühe etapi osavõtutasu eelregistreerimisel 25€. Kogu sarja osavõtutasu eelregistreerimisel 60€. Registreerimine etapile võistluspäeval 35€. Etapi eelregistreerimine lõpeb seitse päeva enne etapi toimumise kuupäeva. Kogu sarja eelregistreerimine lõpeb 25.09.2022. Osavõtutasu sisaldab: stardinumber, tähistatud rada, elektrooniline ajavõtt, tulemus protokollis, joogipunkt rajal, vajadusel esmaabi võistluse toimumise ajal, söök ja jook finišis. Osavõtust loobumise korral osavõtutasu ei tagastata.

Vanuseklassid: 

 

Võistlus peetakse kahes absoluutarvestuses: MEHED ja NAISED.

 

 

Nõuded varustusele 

 

KLASSIKALISES TEHNIKAS sõidetavatel etappidel annab Korraldaja kahekümnele eeldatavale favoriidile tootja KV+ nr 2 kiirusega rullsuusad. Ülejäänud osalejad võivad kasutada isiklikke rullsuuski, mis on keskmise kiirusega. Osalejaid, kellele antakse rullsuusad Korraldaja poolt, teavitatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse algust. Rullsuusad väljastatakse koos stardinumbriga.

 

VABATEHNIKAS sõidetavatel etappidel annab Korraldaja kahekümnele eeldatavale favoriidile tootja START SKATING 71  rullsuusad. Ülejäänud osalejad võivad kasutada isiklikke rullsuuski, mis on kiire kiirusega. Osalejaid, kellele antakse rullsuusad Korraldaja poolt, teavitatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse algust. Rullsuusad väljastatakse koos stardinumbriga.

 

Korraldaja poolt antavate rullsuuskade ettevalmistamiseks palume registreerimisvormil märkida suusasideme tüüp ja jala number. 

 

 

Ohutus

 

Osalejad peavad rullsuuskadega rajal viibimise vältel – nii võistluse eelselt, võistluse ajal kui võistluse järgselt - kandma kiivrit. Kiivrita rullsuuskadel võistlusrajal viibijaid ei lubata starti / nende võistlustulemus tühistatakse. Kõik ringiga mahajääjad ja selgelt aeglasemad suusatajad on kohustatud tagantpoolt tulijatele teed andma, liikudes raja parempoolsesse äärde. Tagant tuleval suusatajal on soovituslik anda enne eespool liikuvast suusatajast möödumist endast hõikega märku. Kõik osalejad peavad võistlusrajal teistega arvestama. Vältida tuleb ohtlikke manöövreid, sõitjaid ohtu seadvat tõuklemist ja trügimist. 

 

 

Osaleja vastutus 

 

Võistlussarja etappidel võivad osaleda kõik, kelle tervislik seisund ja sportlik ettevalmistus lubab läbida võistlusdistantsi. Soovitatav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud käesoleva juhendiga ning kohustub seda järgima. Alaealiste osalejate eest vastutavad nende vanemad või volitatud saatjad. 

 

 

COVID-19 viiruse leviku tõkestamine

 

Registreerimisega kinnitab osaleja, et järgib kõiki COVID-19 teemalisi Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti soovitusi. Kui osalejal või temaga kaasas olevatel taustajõududel esineb haigusnähte, siis osalemine on rangelt keelatud. 

 

 

Info ja tulemused: 

 

Tulemused avaldatakse internetileheküljel www.sportos.ee

Võistluste operatiivne info MTÜ SUUSASEMUD Facebooki lehelt. 

 

 

Autasustamine

 

Etappide kolme paremat meest ja kolme paremat naist autasustatakse rahaliste ja esemeliste auhindadega. Sarja kokkuvõttes autasustatakse kolme paremat meest ja kolme paremat naist karika ja rahalise autasuga. Koondarvestuse parimate selgitamiseks etappide ajad liidetakse. Lisainfo

 

Kõik juhendis käsitlemata teemad lahendatakse korraldaja poolt. Korraldajad juhinduvad esmajärjekorras võistluse juhendist, kuid võivad läbi viia jooksvaid muudatusi, kui need on õigustatud võistluse paremaks ja ohutumaks läbiviimiseks.  

 

  

 

Sarja korraldaja

 

MTÜ SUUSASEMUD

Taavi Kaiv 

52 68 605

taavi@co3.ee

 

 

 

...