Et En

Kasutustingimused

  1. Sportos.eu keskkonda registreerunud inimene kinnitab, et tema poolt sisestatud andmed on tõesed ega ole pahatahtlikult teiste osapoolte eksitamise eesmärgil moonutatud.
  2. Kolmanda osapoole pretensioonide ilmnemisel on sportos.eu meeskonnal õigus valeandmetega konto eemaldada.
  3. Sportos.eu keskkonnaga liitunud inimene on kohustatud järgmina head tava ning lähtuma avaliku keskkonna heatahtlikust kasutamisest. Keelatud on teiste isikute laimamine ja kahjustamine.
  4. Sportos.eu keskkonnale või kolmandatele osapooltele tekitatud kahju korvatakse osapoolte kokkuleppel või tulenevalt Eesti Vabariigi seadusandlusest.
  5. Sportos.eu keskkonnaga liitunud inimene lubab sportos.eu keskkonda sisestatud e-maili kasutamist sportos.eu meeskonnal, vahendamaks võistluskorraldajate ja koostööpärtnerite uudis-ja infokirju.
  6. Registreerunud inimene kinnitab, et on tutvunud kasutustingimustega ja Tal ei ole pretensioone.
  7. Kõik probleemid, vaidlused ja arusaamatused üritatakse esmajärjekorras lahendada osapoolte omavahelise suhtluse teel. Kui osapooled omavahel kokkuleppele ei jõua, siis lahendatakse probleemid kohtu korras.

...