Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Kommentaarid

Kalevi lahtised meistrivõistlused rühmvõimlemises

Toimumisaeg
P 26.03.2023
Toimub
Kalevi Spordihall Eesti, Kalevi Spordihall
Korraldaja
MTÜ Eesti Spordiselts Kalev
Kontakt
Lembe Laas, +37253437268, lembe@eestikalev.ee

Ajakava

 26.03.2023 kell 14:00  Tallinn, Kalevis Spordihall

 

Aadress: Juhkentali 12,Tallinn

korraldaja: Klubi nimi: MTÜ Eesti Spordiselts Kalev

 

Orienteeruv võistluste algus kell 14.00. Täpse ajakava saadame osalevatele
klubidele välja pärast nimelist üleasandmist!  www.eestikalev.ee

 

PROGRAMM JA VANUSEKLASSID

 

Võistlused toimuvad vastavalt 2022. aastal Eestis kehtivatele võistlusmäärustele nii vabakavas kui ka vahendiga kavas.

 

RÜHMVÕIMLEMINE
Meistriklass       sünd 2007 ja vanemad vabakavas
Juunioriklass             2009 - 2007 A-grupp vabakava
                                     2009 - 2005 B-grupp vaba ja vahendiga kava
Noorteklass               2011 - 2009 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava
Lasteklass                 2013 - 2011 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava
Miniklass vanem        2015 - 2013 A ja B-grupp vaba ja vahendiga kava
Miniklass noorem      2016 – 2015 vabakava
Super miniklass         2016 ja nooremad (hindamist ei toimu)
                           

Kõikides vanusklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava kava ühe katse.

 

Paremusjärjestuse selgitamine  ja autasustamine

 

Paremusjärjestus selgitatakse eraldi arvestusena vabakavas ja vahendikavas. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma autasustatakse karika ja võistkondliku diplomiga. Iga vanuseklassi I, II ja III koha saavutanud rühma liikmeid autasustatakse

A-grupis medalite ja diplomitega ning B-grupis diplomitega.

NB! Kalevi absoluutne meistritiitel ja juunioride meistritiitel omistatakse parimale Kalevi liikmesklubile A-grupis. Kui vanuseklassis on võistlevaid rühmi kolm või vähem, antakse meistrimedalid välja ainult I kohale.

 

 

Osavõtutasud

OSAVÕTUMAKS JA MAJANDAMINE

 

Stardimaksu suurus rühma kohta on 80 €.

Osavõtumaks tasuda Eesti Spordiselts Kalev poolt saadetud arve alusel arvelduskontole nr. IBAN EE247700771000738096 LHV  pangas vähemalt 5 päeva enne võistluste algust.  

Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.

Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 5.4 on võistlusel mitteosalenud võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses.

Kõik lähetustega seotud kulud kannab lähetatav organisatsioon

 

Nimeline ülesandmine 13.03.2023

Iga klubi peab kindlustama vähemalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse läbinud kohtunikku. Kohtunikud registreerida elektrooniliselt http://www.rgform.eu

 

Eelülesandmine : 07.03.2023

Lõplik  ülesandmine:  13.03.2023

Muusika MP3 üleslaadimine:  13.03.2023

 

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

 

Akrediteerimine toimub 1,5 tundi enne võistluste algust võistluspaigas.
Muudatusi ülesandmises võib teha kuni üks tund enne võistluste algust.

 

Muu info

LISAINFORMATSIOON

Võistlusega seotud lisainformatsioon

  • Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku­andmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlus­protokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaal­meedia­kanalites.
  • Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.
  • Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud  ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
  • DOPING Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingu­kontrollist keeldumist või kõrvalehoidmist käsitletakse dopingu­reegli rikkumisena.
  • COVID 19  Seoses Covid-19võimaliku levikuga jätavad korraldajad endale õiguse jooksvalt teha juhendis korrektuure. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatud ka ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).

 

...