Et En

Juhend

Oluline info osalejatele!

 • Kõikide Oras Cupil osalejate vahel läheb väljaloosimisele selline muruniiduk:
  Auhinna paneb välja meie hea koostööpartner, Tartu Lõunakeskuses aiatehnikaga kauplev Reginett!
 • Korraldajad annavad teada, et Oras Cupil sõitjatel on võimalik pärast võistlust pesta nii iseennast kui oma ratastega kaaslast. Iseenda pesemine toimub Krootuse saunamajas ja rataste pesemine Krootuse vallamaja juures!

Rada

 • rajakaart
 • põhisõidu pikkus on 50 km
 • lühisõidu pikkus on 30,5 km (raja alumine paun, tagasikeeramine teeninduspunkti juurest)
 • raja ülemise ja alumise pauna ristumiskoal on teenindus- ja toitlustuspunkt

Koht ja ajakava

 • I Kõlleste rattamaraton-Allan Oras Cup 2015 toimub 25. aprillil 2015;
 • Võistluskeskus asub Kõlleste vallas, Krootusel;
 • Võistluskeskus on võistlejanumbrite väljastamiseks ja kohapealseks registreerimiseks avatud alates kell 8.30;
 • Kohapealne registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine lõpeb 30 minutit enne vastavat starti.

Registreerimine ja stardimaksud

 • Osavõtutasu sisaldab osalejamedalit, tähistatud ja julgestatud rada, ajavõttu ja tulemust protokollis, võistlusnumbrit, arstiabi, võistlusjärgset toitlustamist finišis ja rajal, teenindust teeninduspunktides ja finišis;
 • Eelregistreerimine rattamaratonile toimub www.sportos.eu keskkonnas kuni 20. aprillini;
 • Ümberregistreerimine toimub kuni 22. aprillini e-posti info@meieliigume.ee teel. Võistluspäeval kohapeal ümberregistreerimist ei toimu;
 • Osavõtust loobumise korral stardimaksu ei tagastata;
 • Ürituse ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel stardimaksu ei tagastata.

Vanuseklassid

 • Põhisõit mehed: M18 (1997 ja nooremad), U23 (1993-1996), M-Põhiklass (1976-1992), M40 (1966-1975), M50 (1965 ja varem sündinud);
 • Põhisõit naised: N23 (1993 ja nooremad), N-Põhiklass (1992 ja varem sündinud);
 • Lühisõit mehed: M14 (2001 ja nooremad), M16 (1999-2000), M-Põhiklass (1956-1998), M60 (1955 ja varem sündinud);
 • Lühisõit naised: N16 (1999 ja nooremad), N-Põhiklass (1981-1998), N35+ (1980 ja varem sündinud);
 • Noortesõit: P/T7 (2008-2009), P/T12 (2003-2007)
 • Lastesõit: 2010 ja nooremad

Ajavõtt

 • Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada;
 • Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel;
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil. Ametlikud tulemused esitletakse võistlusjärgsel tööpäeval www.sportos.eu ja www.meieliigume.ee kodulehekülgedel.

Autasustamine

Klass

Koht

Põhisõidu meeste üldjärjestus

I-III

Põhisõidu naiste üldjärjestus

I-III

Põhisõidu vanuseklassid M18, U23, M40, M50, N23

I

Lühisõidu meeste üldjärjestus

I-III

Lühisõidu naiste üldjärjestus

 

I-III

Lühisõidu vanuseklassid M14, M16, M60, N16, N35+

I

Noortesõit

I-III

Lastesõit

Auhind kõigile osalejatele

 • Põhisõidu meeste ja naiste esikolmikute auhind on rahaline (200.00 €, 150.00 €, 100.00 €)

Võistlusnumbrid ja startimise kord

 • Põhisõidul moodustatakse kaks stardigruppi. Esimesse gruppi paigutatakse kõik jooksva aasta EJL või mõne muu riigi rahvusliku alaliidu litsentsi omavad sportlased;
 • Teise gruppi paigutatakse kõik ülejäänud võistlussõidul osalejad. Numbrid jaotatakse vastavalt osaleja perekonnanime esitähe tähestikulisele järjekorrale;
 • Valest grupist startimise korral on kohtunike kogul õigus võistleja diskvalifitseerida;
 • Stardikoridori pääseb võistlusnumbri alusel.

Üldised tingimused

 • Võistlus viiakse läbi vastavalt I Kõlleste rattamaraton – Allan Oras Cup 2015 võistlusjuhendile, EJL võistlusmäärusele ja UCI reglemendile;
 • Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult;
 • Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi;
 • Distantsil jalgratast vahetada ei tohi;
 • Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik – võistlusrada võib ristuda või kulgeda avalikel teedel;
 • JL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on oodatud kõik soovijad;
 • Startida tohib ainult oma nime all ja oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul;
 • Rattaklass on vaba;
 • Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta;
 • Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse teeninduspunkti, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112;
 • Võistlusrajal on kaks teeninduspunkti (lühisõidul osalejatele üks teeninduspunkt) ja finišis on osalejatele tagatud söök ning jook;
 • Tiimide tehnilise abi sõidukeid trassile ei lubata. Tehnilise rikke peab võistleja kõrvaldama ise kaasa võetud vahenditega
 • Esmase meditsiinilise abi tagavad võistlust teenindavad meedikud;
 • Karistusi kohaldatakse vastavalt EJL võistlusmäärusele ja UCI reglemendile;
 • Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on kursis võistlusjuhendiga ning aktsepteerib kõike seal sätestatut, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale kõiki kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise korraldajale mistahes kahjunõudeid esitamata;
 • Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik;
 • Trassil prügi maha loopimine on rangelt keelatud. Korraldajatel on õigust trassile prügi maha visanud võistleja diskvalifitseerida või määrata talle rahatrahv kuni 100 eurot
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu;
 • Protesti saab esitada kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu suuruseks on 20 €, mis tagastatakse protesti rahuldamisel;
 • Kohtunikekogu nõusoleku korral on korraldajatel õigus juhendit jooksvalt täiendada või muuta.

...