Et En

Hawaii Express Estonian Cup 2015

Riik Eesti
Spordiala Jalgrattasport
Etappe 8

Sarja etapid

L 02.05.2015
Lange Motokeskus
Jalgrattasport  
P 17.05.2015
Kuusalu
Jalgrattasport  
L 06.06.2015
Kuremaa
Jalgrattasport  
L 04.07.2015
Raplamaa
Jalgrattasport  
L 25.07.2015
Lähte
Jalgrattasport  
L 08.08.2015
Alutaguse
Jalgrattasport  
L 22.08.2015
Valgehobuse Suusa- ja Puhkekeskus
Jalgrattasport  
L 05.09.2015
Jõulumäe
Jalgrattasport  

ESTONIAN CUP (EC) 2015
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Üldjuhend

1. Võistlus

1.1. Estonian Cup on üle-eestiline rattamaratonide sarivõistlus.

1.2. EC etapid viiakse läbi vastavalt EC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

2. Võistlussarja kalenderplaan

Etapp Etapi nimi Toimumisaeg Stardipaik
1. etapp Vooremäe Rattamaraton Laupäev 02. Mai Kurepalu, Tartumaa
2. etapp Kuusalu Rattamaraton Pühapäev 17. Mai Kuusalu, Harjumaa
3. etapp Kalevipoja Rattamaraton Laupäev 6. Juuni Kuremaa alevik, Jõgevamaa
4. etapp Raplamaa Rattamaraton Laupäev 4. Juuli Paluküla, Raplamaa
5. etapp Lähte Rattamaraton Laupäev 25. Juuli Lähte, Tartumaa
6. etapp Alutaguse Rattamaraton Laupäev 8. August Niinsaare, Ida-Virumaa
7. etapp Valgehobusemäe Rattamaraton Laupäev 22. August Albu, Järvamaa
8. etapp Jõulumäe Rattamaraton Laupäev 5. September Pärnumaa, Jõulumäe Spordikeskus

3. Distantsid

3.1. EC igal etapil toimuvad Matk, Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Maratoni distants on vahemikus 50-70 km.
3.3. Poolmaratoni distants on orienteeruvalt 30 km.
3.4. Lastesõitude distantsid on toodud eraldi juhendites.

4. Stardiajad

4.1. Maratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 12.00.

4.2. Poolmaratonide ja Lastesõitude stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse EC reklaammaterjalides ja veebiaadressil: www.estoniancup.ee konkreetse maratoni alajaotuses.

5. Registreerimine ja stardimaksud

5.1. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel:www.estoniancup.ee

5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.

5.3. Stardimaksud on välja toodud eraldi distantside (Maraton; Poolmaraton ja Lastesõidud) juhendites.

5.3.1. Ümberregistreerimine toimub vaid e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäeva südaööni, stardipaigas ümberregistreerimist ei toimu.

5.4. Soodushinnaga registreerimine kõigile EC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.

5.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 19.aprillil 2015 aastal kell 24:00.

5.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.

5.8. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.9. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.10. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

6. Võistkonnad

6.1. Estonian Cup sarjas toimub ka võistkondade arvestus.

6.2. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- või sega- ja naiste võistkondadele.

6.3. Võistkondliku arvestuse kohta on koostatud eraldi juhend.

7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse

7.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.

7.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.

7.3. Stardigruppide moodustamine ja jagunemine on sätestatud eraldi Maratoni ja Poolmaratoni juhendites.

7.4. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt kell 12  võistlusele eelneval päeval.

8. Olulised reeglid

8.1. Jalgrataste klass on vaba.

8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.

8.3. Startida tohib ainult oma nime all.

8.4. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult. Vahefiniši ning kiirenduslõigu tulemuse saamiseks peab läbima raja täies ulatuses kuni eelmainitute joonteni.

8.6. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7. Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.

8.9. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10. Punktides 8.2-8.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

8.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

9. Vastutus

9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.

9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

10. Tulemuste arvestamine

10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit.

10.2. Ajavõtukiip on kleebitud stardinumbri sisemisele küljele ning seetõttu ei tohi numbrit murda ega muul moel kahjustada.

10.3. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks peetakse kõikidel distantsidel punktiarvestust.

10.3.1. Punktiarvestust peetakse ka parimate võistkondade ja aktiivseima ratturi väljaselgitamiseks.

10.3.2. Punktiarvestuse reglemendid on sätestatud eraldi Maratoni, Poolmaratoni, Lastesõitude ja võistkonnaarvestuse juhendites.

10.4. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil:www.estoniancup.ee

10.5. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil:  indrek@tolknet.ee

11. Vanuseklassid on välja toodud eraldi Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside parimaid, mis on täpsemalt lahtikirjutatud Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12.2. Võistkondi ja naiskondi autasustatakse samuti etappidel ja sarja kokkuvõttes ning see on lahtikirjutatud eraldi võistkondade juhendis.

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:

13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.

13.1.2. kõigi teiste EC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).

13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.

13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

14. Etappide korraldajad:

Etapp Korraldaja Telefon E-post
Vooremäe Rattamaraton Ain-Alar Juhanson  (+372) 53338272  vooremae@estoniancup.ee
Kuusalu Rattamaraton Kaido Laas  (+372) 53816808  kuusalu@estoniancup.ee
Kalevipoja Rattamaraton Tarmo Raudsepp  (+372) 56958663  kalevipoja@estoniancup.ee
Raplamaa Rattamaraton  Janek Kadarik  (+372) 5063705  raplamaa@estoniancup.ee
Peloton Lähte Rattamaraton  Rene Mandri  (+372) 53029929  lahte@estoniancup.ee
Alutaguse Rattamaraton  Arvo Sala  (+372) 56265245  alutaguse@estoniancup.ee
Valgehobusemäe Rattamaraton Peeter Deedov  (+372) 5151005  valgehobusemae@estoniancup.ee
Jõulumäe Rattamaraton Peeter Strikholm  (+372) 53409409  jiulumae@estoniancup.ee

15. Muu info:

15.1. kohalejõudmise, parkimise, majutuse  jm. oluline info asub konkreetsete etappide alajaotuses.

16. Muud tähtsad kontaktid:

16.1. Registreerimine: www.estoniancup.ee, e-post: info@estoniancup.ee

16.2. Peasekretär (stardi ja finišiprotokollid): Allan Aulik, e-post: info@estoniancup.ee

16.3. Ajavõtt: indrek@tolknet.ee

16.4. EC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee

16.5. Peakorraldaja esindaja: Allar Tõnissaar, telefon: (+372) 50 14 427, e-post: info@proklubi.ee

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...