Et En
Ava võistluse menüü

Peasponsor

Hawaii Express

Otseülekanne

Rockstick Production

Sidepartner

Tehnoturg

Sponsorid

Allik-Trans
Veberg Grupp OÜ
Vändra vald
Vändra alev
MS Balti Trafo
Vändra Tare
Pärnumaa Spordiliit
Baltic Agro
Eccua

Toetajad

Valley
Vändra Tarbijate Ühistu
Ramirent
Vändra Pitsa
Vändra MP

Juhend

 1. Korraldus

Hawaii 19. Vändra Rattarallit (edaspidi: Rattaralli) korraldab Jalgrattaklubi VIKO. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Rattaralli on registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub laupäeval, 11. juunil 2016. a. Vändras, Pärnumaal.
 

 1. Orienteeruv ajakava

 

09:00               Avatakse võistluskeskus

09:00–10:30    Võistlejate registreerimine rahvasõidule ja põhisõidule võistluskeskuses

09:00-11:45     Võistlusnumbrite väljastamine rahvasõidule ja põhisõidule

11:00               Esindajate koosolek

11:15               Tillusõidu start

11:45               Põhisõidu ja rahvasõidu stardikoridoride avamine

12:00               Põhidistantsi start (105 km)

12:10               Rahvasõidu start (37.4 km)

12:15               Lastesõitude start (M/N8 – 1,2 km, M/N10 – 2 km)

13:00-13:15     Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš

14:10-14:25     Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš

15:00               Autasustamine

16:30               Suletakse võistluskeskus

 

 1. Registreerimine ja stardimaksud                 

3.1 Stardimaksud ja registreerimisvoorud

 

Eelregistreerimise viimane päev

Registreerimine võistluspäeval stardipaigas

 

I voor/ 01.06.2016

II voor/ 08.06.2016

III voor/ 11.06.2016

Hind põhidistantsil täiskasvanul

20 €

25 €

40 €

Hind põhidistantsil noortel (1998-2001.a.)

10 €

15 €

25 €

Hind lühikesel distantsil

10 €

15 €

25 €

 

3.2 Registreerimine Hawaii 19. Vändra Rattarallile (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee.

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit kogu velotuuriks, ajavõttu fotofinišiga (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), tulemust protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi, toitlustust finišis ja pesemisvõimalust.

3.4 Registreerimise I ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00.

3.5 Võistluspäeval on võimalik registreeruda kuni kella 10.30-ni, tasudes rattaralli osalustasu sularahas.

3.6 Registreerimine võistlusele toimub ühekordse ettemaksena.

3.7 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.8 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.10 Võistluse ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

 1. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid

 

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside M Põhiklass (1977-1997), N Põhiklass (1977-1997), M/NJ, M16, Sen 2-4 ja EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1955 kuni 2001 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2006 ja varem sündinud sportlased ning harrastusratturid.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 105 km.

4.4 Rahvasõidu pikkus on 37,4 km.

 

 1. Stardigrupid

 

5.1 Põhi- ja rahvasõidul stardigrupid puuduvad.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasakule küljele (vasaku abaluu kohale) ning teine number särgi keskmisele taskule.

5.3 Stardijoonele pääseb 15 minutit enne starti.

 

 1. Tulemuste arvestamine

 

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalses ja võistkondlikus arvestuses.

6.2 Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.ee.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.ee hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

 1. Autasustamine

 

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat ning mõlema distantsi vanuseklasside kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka järgmiste vanuseklasside kolme parimat: M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4.

7.3 Rahvasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme (3) parimat ning vanuseklasside M12, N12, M14, N14/16 ja N35+ kolme (3) parimat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.5 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

 1. Olulised reeglid

 

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Rahvasõidul on jalgratta klass vaba.

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.
8.4 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.5 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.6 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.7 Distantsil võib tehnilist abi saada oma võistkonna saateautost, neutraalse tehnilise abi sõidukist  või lõpubussist.

8.8 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.9 M/N16 ja MJ/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

8.10 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.11 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

8.12 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

8.13 Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba. Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.

 

 1. Vastutus

 

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad, kes osalevad Vändra Rattarallil kinnitavad, et on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

 1. Oluline informatsioon
   

Võistluse peakohtunik        Raivo Rannamets   tel. +372 503 8538      raivo.rannamets@gmail.com

Võistluse peasekretär         Lia Rannamets       tel. +372 5078635       lia.rannamets@haigekassa.ee  

Võistluse direktor               Kristen Kivistik        tel. +372 590 45 001   kristenkivistik@gmail.com
 

...