Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Peasponsor

HAWAII EXPRESS

Joogipartnerid

Jaffa
Novelle
Cinzano
Tridens AS
Cinzano
Yuni vahuveinid

Sponsorid

Vändra Alev
MS Balti Trafo OÜ
Allik-Trans OÜ
YIT
Mokter
Vändra Tare
Pärnumaa Spordiliit
Tootsi turvas

Toetajad

OÜ Valley
Vändra Tarbijate Ühistu
Unipetrol
Vändra MP

Partnerid

Ecter
Vändra Leib
ABC Kompuuter

Juhend

1. Korraldus

Hawaii 16. Vändra Rattarallit (edaspidi: Rattaralli) korraldab Jalgrattaklubi VIKO ning see kuulub Eesti Rahva Velotuuri (edaspidi: ERV) etappide hulka. Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Rattaralli on ERV IV etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub laupäeval,15. juunil 2013. a. Vändras, Pärnumaal. Võistluskeskus asub Vändra Raamatukogu hoones aadressil Pilve tn. 2, Vändra, Pärnumaa.

 

2. Orienteeruv ajakava

9:00 Avatakse võistluskeskus
9:00-10:00 Võistlejate registreerimine matkasõidule võistluskeskuses
9:00-11:15 Võistlusnumbrite väljastamine matkasõidule
9:00-11:15 Võistlejate registreerimine põhidistantsile võistluskeskuses
9:00-12:30 Võistlusnumbrite väljastamine põhidistantsile
11:15 Rahvasõidu stardikoridoride avamine
11:30 Rahvasõidu start (20 km)
11:55-12:05 Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš
12:00 Esindajate koosolek
12:30 Põhidistantsi stardikoridoride avamine
12:45 Põhidistantsi start (80 km)
13:00 Jaffa Lastesõitude algus
14:20-14:35 Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš
15:30 Autasustamine Vändra Raamatukogu ees
16:30 Suletakse võistluskeskus


3. Registreerimine ja stardimaksud 

  I voor kuni 05.06.2013 II voor kuni 12.06.2013 III voor kohapeal
Hind põhidistantsil täiskasvanul 17 € 20 € 40 €
Hind põhidistantsil noortel (1995-1998.a.) 12 € 12 € 25 €
Hind lühikesel distantsil 10 € 12 € 20 €

 

3.2. Registreerimine Hawaii 16. Vändra Rattarallile (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee.

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit kogu velotuuriks, ajavõttu fotofinišiga (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), tulemust protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi, toitlustust finišis ja pesemisvõimalust.

3.4 Registreerimise I ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00.

3.5 Võistluspäeval on võimalik registreeruda stardipaigas tasudes sularahas ning registreerumine lõpeb 1,5 tundi enne starti.

3.6 Registreerimine võistlusele toimub ühekordse ettemaksena.

3.8 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.9 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.10 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.11 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.12 Võistluse ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

4. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinishid

 

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside M Põhiklass (1974-1994), N Põhiklass (1974-1994), M/NJ, M16, Sen 2-4 ja EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning

aastal 1998 kuni 1954 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2002 ja varem sündinud sportlased ning harrastusratturid.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 79,6 km (4x19,9km).

4.4 Põhidistantsi vahefinišid asuvad 19,9ja 39,8 kilomeetril (1. ja 2. ringi lõpus). Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

4.5 Rahvasõidu pikkus on 19,9 km.

 

5. Stardigrupid

       5.1 Põhi- ja rahvasõidul paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2  Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasakule küljele (vasaku abaluu kohale) ning teine number särgi keskmisele taskule.

5.3  Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit enne starti.

 

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Üldliider

- Aktiivseim rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1998 ja varem)

6.2 Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.ee.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.ee hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat ning mõlema distantsi vanuseklasside kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3) paremat.

7.3 Rahvasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme (3) parimat ning vanuseklasside M12, N12, M14, N14/16 ja N35+ kolme (3) parimat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.4 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Rahvasõidul on jalgratta klass vaba.

8.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/N18 vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

8.14. Jalgratturitel, kes on nooremad kui 16 eluaastat on kohustus omada kehtivat jalgratturi juhiluba. Juhiloa olemasolu kontrollib võistluste kohtunik ning selle puudumisel ratturit starti ei lubata.

 

9. Vastutus

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

10. Oluline informatsioon

 

Võistluse peakohtunik                  Mihkel Nanits tel. +372 556 89 622     mihkel.nanits@gmail.com

Võistluse korraldaja esindajad   Kristen Kivistik tel. +372 590 45 001   kristenkivistik@gmail.com

...