Et En

Gravel Grinder Estonia 2019

 • EESMÄRK JA SIHTGRUPP - Sõidu eesmärgiks on pakkuda sportliku ja meelelahutusliku uue formaadiga rattavõistlust nii rattasõidu harrastajatele kui ka tippsõitjatele. Võistlus pakub tõsisele sõitjale võimalust püüda kõrget kohta, kuid samas ei kohusta kedagi konkurentidega sammu pidama, kuna sõit toimub kiiruskatsetega ja peale esimest kiiruskatset starditakse järgmistele katsetele vabalt valitud ajal üksikstardist.

 

 • AEG JA KOHT – 10-11.08.2019 Jõulumäe Tervisespordikeskuses. Sõidu start on pühapäeval 11.08 kell 10:30. Varane start annab võimaluse finišit kaua lahti hoida ja teeb sõidu veelgi erilisemaks. 

 

 • KORRALDAJA: Võistluse peakorraldaja on Sindi Spordiklubi Kalju, keda esindab Aigar Raja. Kontakt: info@gravelgrinder.ee või telefon +3725104090

Võistluskeskuse ehitab ja raja märgib maha SA Jõulumäe Tervisespordikeskus, keda esindab Eido Tasalain.

 

 • REGISTREERIMINE ja STARDIMAKSUD

Grave Grinder Estonia sõidule registreerimine (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis www.sportos.eu keskkonnas. Täpse lingi Sportos.eu-sse leiab ka võistluse kodulehelt http://www.gravelgrinder.ee/

 

 • STARDIMAKS SISALDAB: tähistatud rada, sõidunumbrit, ajavõtukiipi, ajavõttu, telkimiskohta, hommikusööki laagriplatsil ööbijatele (vastava käepaela alusel), toitlustus- ja joogipunktides sööki ja jooki, parimate autasustamine, igale lõpetajatele diplom, ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

 

 

Stardimaksud:

 

I registreerimise voor

01.04.2019 - 31.05.2019

II registreerimise voor

01.06.2019 - 31.07.2019

III registreerimise voor

01.08.2019 - 11.08.2019

kohapeal registreerimine lõpeb 30 minutit enne starti.

35€

45€

60€

*Hommikusöögi soovist teatada hiljemalt 05.08.2109, vastasel juhul korraldaja ei taga hommikusööki.

 

 • STARDIMATERJALIDE VÄLJASTAMINE toimub võistluskeskuses võistluspäeva hommikul alates 8:30. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada.

 

 

 • VANUSEKLASSID JA RATTAKLASS

GGE sõidul kutsutakse autasustamispoodiumile 3 kiireimat mees-, ja naissõitjat. Vanuseklasse eraldi ei autasustata ning vanuseklasside arvestust protokollis ära ei tooda.

Rattaklass on vaba aga soovitame tulla cyclocrossi, gravel-tüüpi rattaga või maastikurattaga. Vähemalt 28mm rehviga maanteerattaga on rada läbitav. Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Eriloa saanud osaleja tulemus kantakse protokolli üldistest tulemustest eraldi.

 

 

 

 • VÕISTLUSE FORMAAT - Esimene kiiruskatse algab mass-stardist Jõulumäe Tervisespordikeskuse suusastaadionilt. Kokku on võistlusel 4 kiiruskatset ning üks SSS (Super Special Stage). Katsed on lühikesed, vaheldusrikkad ja intensiivsed. SSS ei ole ajavõtuga katse ega lähe kokkuvõttes arvesse, vaid on lühike, tehniline ja põnev väljakutse, kus osavaimale sõitjale antakse autasustamisel eriauhind. SSS katse läbimine on kohustuslik kõigile osalejatele. Ükski katse ei tohiks kiireimal sõitjal võtta kauem kui 15 minutit. Nelja katse peale kokku prognoosib korraldaja võitja koguajaks kuni 1 tund. Kõik katsed peale esimese toimuvad võistleja poolt vabalt valitud stardiajaga ehk täpselt siis, kui sõitja on ülesõidu lõpus ja ise valmis uut kiiruskatset alustama. Nelja kiiruskatse ajad summeeritakse ja nende põhjal selgub parim. Päeva jooksul läbitav distants on kokku ca 80 km. Kõikide kiiruskatsete ja ülesõitude läbimine on kohustuslik jalgrattal ilma kõrvalist abi kasutamata. Ülesõitu või mõnda katset mitte läbinud osaleja tulemust kirja ei saa. Ülesõitudel on liiklus avatud ja osalejatel kohustuslik järgida liikluseeskirja. Ülesõitudel ajavõttu ei toimu, kuid osalejad peavad silmas pidama võistluse kontrollaegu.

 

 • KONTROLLAJAD

 

Start Jõulumäe

KM 0

10:30

1. katse finiš Uulus

8km

11:10

2. katse finiš Tammuru rist

32km

13:00

SSS finiš Lähkma

50km

14:00

3. katse finiš Soometsa mnt

68km

15:00

4. katse finiš Jõulumäe

80km

16:00

 

 

 • PRÜGIALAD: GGE jaoks on oluline puhta keskkonna hoidmine ja Pärnumaa rannaalade hea käekäik. Võistlusel on kaks prügiala, esimene neist 2. kiiruskatse lõpus joogipunktis ja teine suures toidupunktis Lähkma Külaseltsi platsil. Palume osalejatel tarbitud geeli- ja toidupakendid hoida taskus kuni vastava prügiala saabumiseni. Prügi loodusesse jätmine on rangelt keelatud.
 • TEHNILINE ABI: Tehnilist abi osutab Veloteek Rattapood stardipaigas. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta.
 • ISIKLIK VASTUTUS: Osavõtt GGEst toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest. Korraldaja tagab esmaabi võistluskeskuses ja vajadusel ka rajal.
 • OHUTUS: Kohustuslik on kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse.
 • OSALEJA NÕUSOLEK: Võistlusel osalejad annavad registreerimisega nõusoleku enda nime, tulemuse ja osalejast võistluse jooksul tehtud piltide avaldamiseks GGE kodulehel, avalikes teadetes ja võistlusega seotud partnerite portaalides.
 • AUTASUSTAMINE – Autasustatakse kolme parimat meest ja kolme parimat naist. Lisaks on eriauhind SSS katsel kõige rohkem silma jäänud osalejale. Autasustamine toimub peale sõitu Jõulumäe Tervisespordikeskuses algusega orienteeruvalt 16:15

 

 

 

 

 

...