Et En

Estonian Cup 2014

Riik Eesti
Spordiala Jalgrattasport
Etappe 8
Kontakt Allar Tõnisaar, +372 501 4427, info@proklubi.ee
Kodulehekülg http://www.proklubi.ee

Sarja etapid

P 04.05.2014
60 km, 35 km
Jalgrattasport  
P 18.05.2014
Aegviidu
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
L 07.06.2014
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
L 05.07.2014
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
L 26.07.2014
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
L 09.08.2014
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
P 24.08.2014
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  
L 06.09.2014
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Maraton, Poolmaraton
Jalgrattasport  

Üldjuhend

1. Võistlus

1.1. Samsung Estonian Cup on üle-eestiline rattamaratonide sarivõistlus.

1.2. EEC etapid viiakse läbi vastavalt SEC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusmäärustele ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) reglemendile.

1.3. Estonian Cup Rattamaratonide sarivõistluse etapid kuuluvad ProShop.ee Maastikurattareitinguarvestusse 1. kategooria võistlustena ja vastavalt sellele antakse igal etapil reitingupunkte sajale parimale mehele ja naisele.

2. Võistlussarja kalenderplaan

Etapp Etapi nimi Toimumisaeg Stardipaik
1. etapp Mulgi Rattamaraton Pühapäev 05. mai Viljandi, Linnastaadion
2. etapp Tallinna Rattamaraton Pühapäev 19. mai Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus
3. etapp Rõuge Rattamaraton Laupäev 8. juuni Rõuge, Ööbikuoru plats
4. etapp Fuji Rakke Rattamaraton Pühapäev 7. juuli Rakke, Linnamäe staadion
5. etapp Otepää Rattamaraton Laupäev 27. juuli Otepää, Tehvandi suusastaadion
6. etapp Elva Rattamaraton Laupäev 10. august Elva, Kultuurikeskus Sinilind
7. etapp Kalevipoja Rattamaraton Laupäev 24. august Jõgevamaa, Kuremaa alevik
8. etapp Honda Jõulumäe Rattamaraton Laupäev 7. september Pärnumaa, Jõulumäe Spordikeskus

3. Distantsid

3.1. SEC igal etapil toimuvad Matk, Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.

3.2. Maratoni distants on vähemalt 50 km.

3.3. Poolmaratoni distants on orienteeruvalt 30 km.

3.4. Lastesõitude distantsid on toodud eraldi juhendites.

4. Stardiajad

4.1. Maratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 12.00.

4.2. Poolmaratonide ja Lastesõitude stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse SEC reklaammaterjalides ja veebiaadressil: www.estoniancup.ee konkreetse maratoni alajaotuses.

5. Registreerimine ja stardimaksud

5.1. Registreerimine SEC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee

5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtukiip, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist, lastesõitudes kohapeal), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.

5.3. Stardimaksud on välja toodud eraldi distantside (Maraton; Poolmaraton ja Lastesõidud) juhendites.

5.3.1. Ümberregistreerimine toimub vaid e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäeva südaööni, stardipaigas ümberregistreerimist ei toimu.

5.4. Soodushinnaga registreerimine kõigile SEC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.

5.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 21.aprillil 2014.aastal kell 24:00.

5.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.

5.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.

5.8. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.9. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.10. SEC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

6. Võistkonnad

6.1. Samsung Estonian Cup sarjas toimub ka võistkondade arvestus

6.2. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- ja naiste võistkondadele.

6.3. Võistkondliku arvestuse kohta on koostatud eraldi juhend.

7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse

7.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.

7.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.

7.3. Stardigruppide moodustamine ja jagunemine on sätestatud eraldi Maratoni ja Poolmaratoni juhendites.

7.4. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt kell 12  võistlusele eelneval päeval.

8. Olulised reeglid

8.1. Jalgrataste klass on vaba.

8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.

8.3. Startida tohib ainult oma nime all.

8.4. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult. Vahefiniši ning kiirenduslõigu tulemuse saamiseks peab läbima raja täies ulatuses kuni eelmainitute joonteni.

8.6. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7. Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.

8.9. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10. Punktides 8.2-8.9 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

8.11. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

9. Vastutus

9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.

9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

9.4. Osavõtja vastutab materiaalselt ajavõtukiibi eest alates selle kättesaamisest kuni ajavõtukiibi tagastamiseni. Kiibi tagastamata jätmisel tuleb osavõtjal tasuda trahv 30 eurot talle esitatud arve alusel. Trahvi mittetasumisel ei võimaldata osavõtjal startida järgnevatel SEC etappidel.

10. Tulemuste arvestamine

10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit ja rattale peab olema nõuetekohaselt kinnitatud võistlusnumbrile vastav elektrooniline ajavõtukiip.

10.2. Ajavõtukiip tuleb kinnitada jalgratta esihargile võimalikult rattatelje lähedale.

10.3. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks peetakse kõikidel distantsidel punktiarvestust.

10.3.1. Punktiarvestust peetakse ka parimate võistkondade ja aktiivseima ratturi väljaselgitamiseks.

10.3.2. Punktiarvestuse reglemendid on sätestatud eraldi Maratoni, Poolmaratoni, Lastesõitude ja võistkonnaarvestuse juhendites.

10.4. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee

10.5. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil:  info@championchip.ee

11. Vanuseklassid on välja toodud eraldi Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside parimaid, mis on täpsemalt lahtikirjutatud Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12.2. Võistkondi ja naiskondi autasustatakse samuti etappidel ja sarja kokkuvõttes ning see on lahtikirjutatud eraldi võistkondade juhendis.

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:

13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.

13.1.2. kõigi teiste SEC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).

13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.

13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

14. Etappide korraldajad:

Etapp Korraldaja Telefon E-post
Mulgi Rattamaraton Veiko Smidt (+372) 510 7516 mulgirm@estoniancup.ee
Tallinna Rattamaraton Jüri Voodla (+372) 50 89 285 tallinnarm@estoniancup.ee
Rõuge Rattamaraton Ivar Tupp (+372) 51 14 179 rougerm@estoniancup.ee
Rakke Rattamaraton Enno Eilo (+372) 51 53 228 rakkerm@estoniancup.ee
Otepää Rattamaraton Tarvi Kuus
Neeme Ernits
(+372) 50 97 506
(+372) 50 64 950
otepaarm@estoniancup.ee
Elva Rattamaraton Jüri Kalmus
Toomas Järveoja
(+372) 58 001 065
(+372) 51 53 699
elvarm@estoniancup.ee
Kalevipoja Rattamaraton Tarmo Raudsepp (+372) 56 958 663 kalevipojarm@estoniancup.ee
Jõulumäe Rattamaraton Peeter Strikholm (+372) 53 409409 joulumaerm@estoniancup.ee

15. Majutuse info:

15.1. kohalejõudmise, parkimise, majutuse  jm. oluline info asub konkreetsete etappide alajaotuses.

16. Muud tähtsad kontaktid:

16.1. Registreerimine: www.estoniancup.ee, e-post: info@estoniancup.ee

16.2. Peasekretär (stardi ja finišiprotokollid): Allan Aulik, e-post: info@estoniancup.ee

16.3. Ajavõtt: info@championchip.ee

16.4. SEC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee

16.5. Peakorraldaja esindaja: Allar Tõnissaar, telefon: (+372) 50 14 427, e-post: info@proklubi.ee

Kommentaarid

Kommentaare pole. Saad olla esimene julge, kes kommentaari lisab :)
Nimi: E-post:
Kontrollkood

...