Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Juhend

 

AEG JA KOHT

 1. Võistlused toimuvad 12.juuni 2021 Narva Hermanni Kindluse õuel (Peterburi tee 2, Narva).
 2. Halbade ilmastikutingimuste korral toimub sisevõistlus aadressil Rakvere 22d Narva Spordikeskuses.
 3. Mandaatkomisjon töötab eelregistreerimise alusel kella 10:30 – 11:00.
 4. Võistluste algus kell 11.00.
 5. Juhul kui võistlus toimub Narva Hermanni Kindluse õuel, siis kell 10.00 on võimalik osaleda kindluse ekskursioonil.

KORRALDUS JA JUHTIMINE

 1. Võistlused korraldab ja viib läbi Narva FPIÜ Sportuna.
 2. Käesolevat juhendit lugeda koos EIL võistluste üldjuhendiga.
 3. Võistluste osavõtumaks 3€/võistleja kohta kanda üle Eesti Invaspordi Liidu pangakontole IBAN EE60 2200 2210 0210 0185 arvestusega, et laekumine toimub hiljemalt 24 tundi enne võistlust.  Kohapeal on osavõtutasu 5 eurot.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM

 1. Võistlussüsteem valitakse peale võistkondade eelregistreerimist ja see sõltub võistkondade arvust. Süsteem avaldatakse EIL kodulehel kaks päeva peale eelregistreerumise tähtaega.
 2. Igas võistkonnas võib olla kuni 4 mängijat (3 põhimängijat ja 1 varumängija).
 3. Ühes mängus mängitakse kuus geimi.

AUTASUSTAMINE

 1. Esimese, teise ja kolmanda koha saavutanud võistkonda autasustatakse meistrimedali ja diplomiga.

MÄRKUSED

 1. Iga osalev ühing peab kindlustama vähemalt ühe kohtuniku.
 2. Kõik osalevad ühingud peavad kaasa võtma oma pallid.
 3. Peale võistlust pakub korraldaja lõunat.

EELREGISTREERIMINE

 1. Eelregistreeruda kuni 8.juuni 2021 EIL-i e-posti aadressile eil@eil.ee
 2. Eelregistreerimisel on kohustuslik teatada võistlejate ees- ja perekonnanimi ning võistkonna nimi.

LISAINFO

 1. Võistluste läbiviimist toetab NARVA LINN JA NARVA LINNA SPORDIOSAKOND.

...