Et En

Juhend

Juhend

 1. 8. Tartu Teatemaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. Võistluse eesmärk on pakkuda rahvasuusatajatele sportlikku väljakutset meeskonnatööna.
 3. 8. Tartu Teatemaraton toimub pühapäeval, 14. veebruaril 2021 koos 47. Tartu Maratoni Avatud Raja sõiduga 63 km pikkusel distantsil Otepää – Matu – Ande - Kuutse - Palu – Hellenurme - Elva.
 4. Suusatatakse vabas või klassikalises tehnikas
 5. Teatemaratoni start antakse kell 9.00 Tehvandi Spordikeskuse staadionil ühisstardina. Stardimatt ei asu stardijoonel. Kõik 1. vahetuse võistlejad peavad stardialasse sisenema stardikoridori lõpus asuvast väravast üle stardimati. Ainult sel juhul registreerib ajavõtukiip antud võistkonna stardi. Kui võistkonna 1. vahetuse starti ei ole kiibi signaaliga registreeritud, loetakse võistkond mittestartinuks.
  Finiš on Tartumaa Tervisespordikeskuses.
 6. Võisteldakse 4-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 4 etapist:
  • 1. etapp Otepää - Matu  12 km
  • 2. etapp Matu – Kuutse  20 km
  • 3. etapp Kuutse – Palu 14,6 km
  • 4. etapp Palu – Elva  16,4 km.
   ​Võistkonna etapiline nimeline järjestus märkida registreerumisel, muudatused iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 11.02.2021 kell 17.00. Sõitjate etapilist järjestust hiljem muuta ei saa. Reegli tuvastatud rikkumisel võistkond diskvalifitseeritakse.
 7. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
  • Start Otepääl kell 9.00.
  • 1. Matu TP kell 11.00
  • 2. Kuutse TP kell 13.00
  • 3. Palu TP kell 14.50
  • Finiš kell 17.00.
   Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ning neil tuleb rajalt lahkuda. Teeninduspunktidest tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse.
 8. Rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km.
 9. Prügialad. Maratonirajal on tähistatud prügiala iga TP eel ja järel. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
 10. Osavõtt Tartu Teatemaratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 11. Registreerimine toimub:
  • internetis kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 11.02.2021 kell 17.00;
  • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) kuni 13.02.2021 kell 17.00.
  • Varasemaid tulemusi arvestatakse ainult registreerimisel kuni 05.02.2021. Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise nimelise ülesandmisega, võistkonna liikmeid ja etappide järjestust saab hiljem muuta kodulehe iseteeninduskeskkonnas. Stardipaigas registreerimist / ümberregistreerimist ei toimu!
 12. Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 05.02.2021 - 80 € ja 06.02.-13.02.2021 100 €. 
  • Võistkonna logo/nimega stardinumbrite tellimise võimalus on registreerimisel kuni 05.02.2021 - 100 €. Võistkonna kujundusformaadis logo (sobivad failiformaadid .pdf, . cdr, . eps, .ai, suurus alla 1 MB) tuleb üles laadida registreerimise käigus. 
  • Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
  • Võistkonna liikmete etappide muutmine toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 11.02.2021 kell 17.00. Meeskonna liikmete muutmine väljaspool iseteeninduskeskkonda maksab 10 €.
 13. Stardimaterjalide väljastamine toimub 12.02.2021 kell 14-18 ja 13.02.2021 kell 10-17 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 ja võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.
 14. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt (ainult ajavõtukiibi olemasolul), diplom, teenindus ning toitlustus finišis ja rajal (distantsil kokku 6 teeninduspunkti), pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport teeninduspunktidest finišisse.
 15. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse saamiseks peab iga vahetuse võistleja läbima distantsi vastava etapi stardinumbriga, mille siseküljele on kinnitatud kaks ajavõtukiipi. Teatevahetuse üleandmine toimub teeninduspunktis asuvas vahetusalas. Teatepulgaks on GPS-seade. Eelmise vahetuse suusataja annab GPS- seadme edasi oma võistkonna järgmise vahetuse suusatajale.
 16. Autasustatakse 3 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil kell 13.00. Võistkond, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
 17. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse korraldajad ei taga. Maratonipäeva hommikul saab Tartust ja Elva finišiparklast stardipaika Otepääl korraldajate tellitud bussidega. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja Otepääle. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind 4 €. Bussipileteid saab osta eelmüügist Klubi Tartu Maraton büroost ja teistest väljakuulutatud paikadest. Busside sõidugraafikud avaldatakse kaks nädalat enne üritust klubi kodulehel.
 18.  Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorralduse skeemile ja parklate täituvusele.
 19. Ürituse ärajäämine
  19.1. Ürituse ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
  19.2. Ürituse ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuni. edasi järgmise aasta ürituse registreerimise ettemaksuks.
  19.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.19.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  19.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osavõtutasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt edasi ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  19.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm  vms ilmastiku nähtus jne.).
  19.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  19.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 20. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Sellekohane otsus tehakse esmaspäeval enne maratoni. (FIS p.388.1.2), millest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi kuni 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3).
 21. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 
 22. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 23. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

...