Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid (1)

Juhend

85. Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1. mai 2014
Võistlusjuhend

10. Energiakõnni juhend vt alt

1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 85. korda.

2. 85. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (85. Suurjooks) korraldab Viljandi linn, koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. 85. Suurjooks korraldatakse vastavalt Eesti Kergejõustiku Liidu võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

4. 85. Ümber Viljandi järve Suurjooks toimub 1. mail 2014.a. Ühisstart kell 12.00 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Võistlejad, kes on ennast registreerinud jooksule, kõnnikeppe kasutada ei tohi.

5. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km). Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on 2 vahefinišit- Huntaugumäel (1,5 km) ja Orika sillal (4,8 km). Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

6. 85. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2001 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2002-2003.a.sündinud) osavõtjaid, kui nad registreeruvad koos lapsevanemaga ja jooksevad lapsevanema vastutusel.

8. Vanusegrupid:
Naised:
 N14 (2000-2001); N16 (1998-1999); N18 (1996-1997); N21 (1980-1995); N35 (1975-1979);N40 (1970-1974); N45 (1965-1969); N50 (1960-1964); N55 (1955-1959); N60 (1950-1954); N65(1945-1949); N70 (1944 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2000-2001); M16 (1998-1999); M18 (1996-1997); M21 (1980-1995); M35 (1975-1979); M40 (1970-1974); M45 (1965-1969); M50 (1960-1964); M55 (1955-1959); M60 (1950-1954); M65 (1945-1949); M70 (1940-1944); M75 (1935-1939); M80 (1934 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-150

I grupp

151-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

 V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001- …

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2013 ja seejärel 2012 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 17.04.2014.a, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel.

Eliitgruppi kuuluvad 2013.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud; Eesti Kergejõustiku Liidu jooksualade 2013.a. edetabeli (seisuga 31.12.2013) 1.-15. koha saavutanud, ning EMV osalejad vastavalt sõlmitud statuudile*.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse.
* Eliitgrupist stardib EMV arvestuses 30 meest ja 30 naist, ülejäänud platseeruvad vastavalt juhendile.

10. Klubidevahelises/võistkondlikus arvestuses osalemiseks peab klubi/võistkond registreerima kõik klubi/võistkonna liikmed ühekorraga internetis www.sportinfo.ee valides võistkondliku arvestuse. Teise võimalusena saab esitada oma osalejate nimekirja esindaja kinnituse/allkirjaga aadressile suurjooks@viljandi.ee hiljemalt  27.04.2014.a.

* Osaleda võivad kõik alaliitude juures registreeritud spordiklubid ja vabalt moodustatud kollektiivid (edaspidi võistkond).
* Arvestus on ühine; klubi / võistkonna osalejate arv pole piiratud;
* Litsentseeritud sportlane saab esindada ainult oma klubi;
* Minimaalne võistkonna suurus on 7 jooksjat, maksimumpiiri ei ole;
* Arvesse lähevad iga klubi/või võistkonna 7 parema osaleja tulemused (aegade summa);
* Meeste ja naiste arvestust eraldi ei peeta;
* Klubi või kollektiivi võib esitada mitu võistkonda (I, II jne);
* Autasustatakse ühte parimat klubi

11. Registreerimine 85. Suurjooksule ümber Viljandi järve algab 1.jaanuaril 2014.
Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel Sportinfo.ee koduleheküljel www.sportinfo.ee toimub kuni 27. aprilli kella 24.00-ni.

Registreerimine sekretariaadis Viljandi Spordikoolis Vaksali tn 4, igal tööpäeval alates 1. veebruarist 2014 kella 9.00-13.00-ni kuni 25.aprillini 2014.
28.ja 29.aprillil kella 12.00-18.00 Viljandi Spordihoone fuajees
30.aprillil kella 14.00-20.00 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse telgis.

Võistluspäeval, 01.mail 2014.a. saab registreerida kella 9.00-11.30 Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

12. Osavõtumaksud:

 

I voor
kuni 28.02.2014

II voor
01.03-17.04.2014

III voor
18-27.04.2014

Võistluspäeval
1.mail 2014

Täiskasvanud

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

1996 ja hiljem sündinud ja
1954 ja varem sündinud

7 EUR

10 EUR

15 EUR

30 EUR

 

28.04 – 30.04.2014.a. on võimalik registreeruda III vooru hinnaga (20 EUR) ainult kohapeal!
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

NB! Kõikidel eripensionäridele, kes on sündinud pärast 1954.a. kehtib 1954.a. ja varem sündinute soodustus registreerimise I ja II voorus. Soodustushinnaga registreerimiseks palume kontakteeruda korraldajatega e-maili teel suurjooks@viljandi.ee

13. Ümberregistreerimine toimub ainult sekretariaadis. Võistluspäeva hommikul stardipaigas kell 9.00-11.00. Ümberregistreerimise tasu on 10 EURi. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.

14. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 14.00-20.00 ning 01. mail kell 9.00-11.30 Viljandi staadionil olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

15. Osavõtumaks sisaldab järgmist:100 esimesele lõpetajale kohamedal (väljastatakse finišiprotokolli põhjal), osavõtumedal kõigile lõpetajatele (väljastatakse kohe peale finišeerimist), infoleht, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, koht lõpuprotokollis, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, autasustamine, diplom, vajadusel arstiabi, sauna kasutuse võimalus naistel Viljandi Spordihoones ja meestel Viljandi linnasaunas Kaalu tänaval.

16. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

17. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.sportinfo.ee jawww.viljandijarvejooks.ee
18. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse jooksu 10 paremat meest ja 6 paremat naist ning vahefinišite ja vanusegruppide võitjaid.

19. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

20. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

21. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

22. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

23. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

——————————————————————————————————

10. ENERGIAKÕNNI JUHEND – 1. mai 2014

1. 10. Energiakõnni korraldab Viljandi linn koostöös korraldus- ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil.

2. 10. Energiakõnd korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

3. 10. Energiakõnd toimub 1. mail 2014 Ühisstart kell 12.10 Viljandi linnastaadionil, finiš Viljandi linnastaadionil. Energiakõnd ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, kuid aeg fikseeritakse. Protokollis kajastavad tulemused tähestiku järjekorras.

4. Raja valik on vaba, millel on kaks kontrollpunkti Viljandi järve otstes – Orika sillal (4,8 km) ja Viiratsi sillal (10,2 km).Ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Trassil on kolm joogipunkti. Raja pikkus on ligikaudu 12 km.

5. 10 Energiakõnd kulgeb peamiselt kruusakattega metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

6. Registreerimine
* Osavõtjate registreerimine interneti vahendusel Sportinfo.ee koduleheküljel www.sportinfo.ee toimub kuni 27. aprilli kella 24.00-ni.
* Registreerimine sekretariaadis Viljandi Spordikoolis Vaksali tn 4 igal tööpäeval alates 1. veebruarist kella 9.00-13.00-ni kuni 25. aprillini 2014.
* 28. ja 29. aprillil kella 12.00-18.00 Viljandi Spordihoone fuajees.
* 30. aprillil kella 14.00-20.00 ja 1.05.2014 kella 9.00-11.30 saab registreerida Viljandi staadioni kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

7.Osavõtumaksud:

 

I voor
kuni 28.02.2014

II voor
01.03-17.04.2014

III voor
18-27.04.2014

Võistluspäeval
01.05.2014

Energiakõnd

5 EUR

7 EUR

10 EUR

15 EUR

 

28.04 – 30.04.2014.a. saab registreeruda ainult kohapeal!!!
Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

8. Stardimaterjalide väljastamine toimub 30. aprillil kella 14:00-20:00 ning 01. mail kell 9.00-11.30 Viljandi staadionil kõrval olevas võistluskeskuse registreerimistelgis.

9. Osavõtumaks sisaldab järgmist: osavõtumedal, stardinumber, elektrooniline ajavõtt, spordijook ning vesi JP-des ja finišis, diplom, vajadusel arstiabi.

10. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga, mis on kinnitatud rinnanumbri taha.

11. Energiakõnni ajad tähestikulises järjekorras kajastatakse jooksvalt staadioni peavärava juures oleval infotahvlil ja ametlike tulemustena internetis www.sportinfo.ee ja www.viljandijarvejooks.ee

12. Kepikõnnil on jooksmine keelatud. Rajakohtunikult saadud teise hoiatuse korral võistleja diskvalifitseeritakse.

13. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest, kas järgmises JP-s, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

14. Protestid tulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada võistluste žüriile 1 tunni jooksul peale võistluse lõpetamist. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

15. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu sekretariaadist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

16. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad: jooksu peakohtunik, korralduskomitee esimees, ajavõtu ülem.

17.Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt

...