Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Nimisponsor

Audi

Sponsorid

SV Torutööd
Rapo
Oriflame
Ehitusmees
AT
Fixus
Schwalbe
Saaremaa Lihatööstus
Rademar
Craft
Thule
Saaremaa Vesi
EBC Ehitus

Toetajad

Kulka
Saaremaa Spordiliit
Kuressaare linn
Salme vald

Majutuspartner

Spa
Arensburg

Meedia

Kadi Raadio
Meie Maa
Saarte Hääl

Neutral Service

EJL
Mavic

Juhend

1. Korraldus

6. Audi Saaremaa GP Ülo Arge rändkarikale (edaspidi:Audi GP) kuulub võistlussarja Eesti Rahva Velotuuri (edaspidi: ERV), mida korraldab MTÜ Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking. Audi GP korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile, ERV üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Audi GP on ERV III etapp ja registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub pühapäeval19. mail 2013. a. Salme alevikus, Saaremaal.

Võistluskeskus asub Salme alevikus Saaremaal, Salme rahvamajas Sõrve mnt 15. Võistluskeskus avatud 8:30-16:00

 

2. Orienteeruv ajakava

9:00 Avatakse võistluskeskus
9:00-10:30 Võistlejate registreerimine võistluskeskuses
9:00-11:00 Võistlusnumbrite väljastamine
11:00 Esindajate koosolek
11:45 Stardikoridoride avamine
12:00 Põhidistantsi start (80 km)
12:05 Rahvasõidu start (36 km)
13:30-13:40 Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš
13:45-14:20 Põhidistantsi võitja orienteeruv finiš
14:45 Autasustamine finišipaigas
16:00 Suletakse võistluskeskus

 

3. Registreerimine ja stardimaksud                                          

 

 

I voor

kuni 08.05.2013

II voor

kuni 15.05.2013

III voor

kohapeal

Hind põhidistantsil täiskasvanul 17 € 20 € 40 €
Hind põhidistantsil noortel (1995-1998.a.) 12 € 12 € 25 €
Hind rahvasõidul 10 € 12 € 20 €

3.2. Registreerimine velotuurile ja üksikutele etappidele (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.rahvavelotuur.ee

3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud  ja turvatud rada, stardinumbrit kogu velotuuriks, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.

3.4 Registreerimine Velotuurile ning  I- ja II voor lõpevad punktis 3.1 tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00

3.5 Registreeruda võistluspäeval on võimalik stardipaigas tasudes sularahas ning registreerumine lõpeb 1,5 tundi enne starti.

3.6 Registreerimine Velotuurile või üksikutele etappidele toimub ühekordse ettemaksena.

3.7 Võistkondadel on võimalik registreeruda kogu velotuurile ja ka üksikutele etappidele esitades võistluse projektijuhile võistkonna nimetus (nt. SK Saaremaa Viiking) ja registreerumisvormil võistlejate nimekirja hiljemalt 10.04.2013.

3.8 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

3.9 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.rahvavelotuur.ee

3.10 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.

3.11 Punktis 3.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

3.12 ERV etapi ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3.13 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

4. Vanuseklassid, distantsid ja vahefinišid

4.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside ME, NE, U23, M/NJ, M16, M Sport, Sen 1-4 (vanuseklassid vastavalt EJL 2013 võistlusreglemendile) EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1998 kuni 1952 sündinud harrastusratturitel.

4.2 Lühikesel distantsil saavad osaleda aastal 2000 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturitel.

4.3 Põhidistantsi pikkus on 80 km.

4.4 Põhidistantsi vahefiniš asub ....km’l . Vahefiniši arvestuses jagatakse punkte vastavalt ERV üldjuhendile.

4.5 Lühikese distantsi pikkus on 36 km.

 

5. Stardigrupid

5.1 Põhi- ja lühikesel distantsil paigutatakse osavõtjad stardigruppidesse vastavalt:

I Grupp – kehtivat EJL või mõne teise riigi Rahvusliku Jalgratturite Liidu võistleja litsentsi omavad sportlased;

II Grupp – võistlejad, kellel puudub kehtiv võistleja litsentsi või pole seda registreerumisel vormikohaselt märkinud.

5.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, paremale küljele (parema abaluu kohale ning teine number särgi paremale taskule (vt. ka lisatud pilti stardinumbrite asetuse kohta).

  • Stardikoridoridesse pääseb 15 minutit enne  starti.

 

6. Tulemuste arvestamine

6.1 Põhidistantsil peetakse arvestust individuaalse ja võistkondliku üldparemusjärjestuse välja selgitamiseks. Samuti selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

- Üldliider

- Aktiivseim rattur

- Parim noorrattur (sündinud 1998 ja varem)

6.2 Lühikesel distantsil peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

6.3 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eukodulehel.

6.4 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.rahvavelotuur.eeja www.rattaagentuur.eu kodulehel hiljemalt 7 päeva peale etapi toimumist.

 

7. Autasustamine

7.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest kohustuvad osa võtma põhidistantsi üldarvestuse kuus parimat võistlejat, kolm naiste absoluutarvestuse parimat, vanuseklasside (vastavalt üldjuhend p. 6.3 – 6.6) kolm parimat ja lühikese distantsi üldarvestuse kolm parimat.

7.2 Põhidistantsil autasustatakse ka vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3)paremat.

7.3 Lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat.

7.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

7.4 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

8. Olulised reeglid

8.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi võistlusrattaid. Lühikesel distantsil on jalgratta klass vaba

8.2Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

8.3 Startida tohib ainult oma- stardinumbriga ja oma nime all.

8.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.

8.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

8.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

8.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

8.8 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

8.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

8.10 M/N16 ja M/N18  vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid

8.11 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

8.12 Punktides 8.1 – 8.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

8.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

 

9. Vastutus

9.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ja ERV üldjuhendi ning nõustub seal toodud tingimustega.

9.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

9.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

9.4 Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

10. Oluline informatsioon

Võistluse peakohtunik                       Mihkel Nanits      tel. +372 55689622

Peasekretär                                      Anneli Sitska

Võistluse korraldaja esindajad           Riho Räim            tel. +372 5117206

...