Et En

Üldjuhend

48. TARTU MARATONI JUHEND

 1. 48. Tartu Maraton kuulub rahvusvahelisse pikamaasuusatamise sarja Worldloppet (WL), Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) ja Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet 2022. aasta kalendrisse. Tartu Maraton on Tartu Maratoni Kuubiku esimeseks osavõistluseks.
   
 2. 48. Tartu Maratoni (edaspidi TM) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud TM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil.
   
 3. TM korraldatakse vastavalt Eesti Suusaliidu (ESL) ja FIS-i pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja programmile, WL reeglitele ning Klubi Tartu Maraton volinike kogu ja juhatuse otsustele.
   
 4. Lisaks põhisõitudele 13. ja 20. veebruaril 2022 toimub 48. Tartu Maratoni virtuaalsõit 20. detsembrist 2021 kuni 20. märtsini 2022 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. Virtuaalsõidu tulemus läheb arvesse Tartu Maratoni osaluskordade arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust Tartu Maratoni põhisõidult.
   
 5. 48. TARTU MARATON toimub 20. veebruaril 2022 (16 km distants 13. veebruaril), toimumise kuupäeva ei muudeta. 
  • 63 km ühisstart antakse kell 9.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil.
  • 31 km ühisstart antakse kell 12.30 Arula teeristis (Otepää-Puka mnt 8. km).
  • 63 km distants kuulub Worldloppeti pikkade radade kalendrisse.
  • 31 km distants kuulub Worldloppeti lühiradade kalendrisse, kuid ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses. 
  • NB! 16 km distants toimub nädal varem, 13. veebruaril 2022. Ühisstart antakse kell 12.00 Palu teeninduspunktis, aeg läheb käima stardipaugust. 16 km distants ei ole võistlus ja autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku arvestuses.
  • Kõigil distantsidel läheb aeg käima stardipaugust ja start on hilinejatele avatud 15 min jooksul pärast stardipauku.
  • Kõigi distantside finiš asub Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
    
 6. 63 km rajal on 7 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1.  Matu 12 km, 2. Ande 23 km, 3. Kuutse 32 km, 4. Peebu 39 km, 5. Palu 46,6 km, 6. Hellenurme 53,5 km, 7. Kohvipunkt 59,2 km.
  63 km rajal on 3 vahefinišit: Matu 12 km, Kuutse 32 km ja Palu 46,6 km.
  31 km rajal on 4 TP-d: 1. Peebu 7 km, 2. Palu 14,6 km, 3. Hellenurme 21,5 km, 4. Kohvipunkt 27,2 km. 
  16 km rajal (13. veebruar) on 1 TP: Hellenurme.
   
 7. Prügialad. Maratoni rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv.
   
 8. Maratoniraja läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
   
  Kontrollpunkt Asukoht 63 km 31 km
  Sart Otepää / Arula 9:15 12:45
  1. Matu TP 12 km 11:00 -
  2. Ande TP 23 km 12:30 -
  3. Kuutse TP 32 km 14:00 -
  4. Peebu TP 39 km / 7 km 15:00 15:00
  5. Palu TP 46,6 km / 14,6 km 16:15 16:15
  6. Hellenurme TP 53,5 km / 21,5 km 17:15 17:15
  7. Kohvipunkt 59,2 km / 27,2 km    
  Finiš 63 km / 31 km 19:00 19:00

  16 km (13. veebruar) rada on avatud kuni finiši sulgemiseni kell 17.00.
  Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse.
   
 9. Suusatatakse ainult klassikalises tehnikas. Tehnikat kontrollitakse ja määruste rikkujad diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on tehnikakontrolli kohtunike protokoll ja videosalvestused, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist võistlusjärgsel reedel.
   
 10. Osavõtt Tartu Maratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
   
 11. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (kahel lühemal distantsil 2010. aastal) või varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 63 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 31 km ja 16 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.
  63 km vanuseklassid:
  Naised: N17 (sünniaastad 2007-05), N20 (2004-2002), N21 (2001-88), N35 (87-83), N40 (82-78), N45 (77-73), N50 (72-68), N55 (67-63), N60 (62-58), N65 (57-53), N70 (52 ja varem);
  Mehed: M17 (2007-05), M20 (2004-2002), M21 (2001-88), M35 (87-83), M40 (82-78), M45 (77-73), M50 (72-68), M55 (67-63), M60 (62-58), M65 (57-53), M70 (52-48), M75 (47-43), M80 (42 ja varem).  
   
 12. Stardigrupid:
   
  Stardigrupp 63 km stardinumbrid 31 km lõpuaeg
  stardinumbrid alates 8001
  Eliit 1-100 -
  1. 101-200 1 t 40 min - 2 t 45 min
  2. 201-300

  2 t 46 min - 3 t 10 min

  3. 301-500 3 t 11 min - 3 t 35 min
  4. 501-700 3 t 36 min - ...
  5. 701-1000 -
  6. 1001-1500 -
  7.

  1501-2000

  -
  8. 2001-2500 -
  9. 2501-3000 -
  10. 3001-3500 -
  11. 3501-4000 -
  12. 4001-4500 -
  13. 4501-5000 -
  14. 5001-5500 -
  15. 5501-6000 -
  16. 6001-... -
   
  • 63 ja 31 km distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse mõlema distantsi varasemad tulemused ainult registreerumisel enne teise registreerimisvooru lõppu.
  • Prioriteet on Tartu Maratoni sama distantsi viimasel tulemusel. Arvestatakse 63 km saavutatud kohta 2021. aasta maratonil koefitsiendiga 1 või selle puudumisel 2019. aasta maratonil koefitsiendiga 1,1 või viimase puudumisel 2018. aasta koefitsiendiga 1,2, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
  • 31 km 2021. ja 2019. aasta tulemuste alusel saab 63 km paigutuse alates 7. stardigrupist. 
  • Osavõtjate, kel puudub Tartu Maratoni 2021., 2019. või 2018. aasta tulemus, soovil arvestatakse teistel Worldloppeti maratonidel (2021., 2020., 2019. aasta hooaja ja 2022. hooaja kuni 06.02.22) saavutatud tulemusi ja Estoloppeti (2021., 2020., 2019. ja 2022. aasta esimese kahe Estoloppeti maratoni) tulemusi.
  • Registreerudes saata taotlus oma WL/EL-sõitude tulemustega aadressil tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt teise registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • 2021., 2019. ja 2018. aasta maratonidel mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse registreerumise järjekorras.
  • 63 km eliitgruppi kuuluvad 2021. aasta Tartu Maratonil 1.-30. koha saavutanud ning aktiivse FIS-koodiga kuni 200 FISi punktiga suusatajad. 
  • 31 km võib stardikoridori valida vastavalt oma eeldatavale finišeerimise ajale.
  • 63 km distantsil peab startima numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt. 
  • 20 ja enam korda osa võtnud saavad erikujundusega „Tartu Maratoni saadiku“ stardinumbri, kui registreerimine on tehtud enne esimese registreerimisvooru lõppu.
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse pärast esimest registreerimisvooru detsembris, numbriline stardiprotokoll neli päeva enne maratoni. 
    
 13. Osavõtjate registreerimine toimub: 
  • 63 ja 31 km-le:
   • internetis Tartu Maratoni koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni võistluseelse laupäevani kell 17.00; 
   • Klubi Tartu Maraton büroos Tartus (Laulupeo pst. 25, info tel. 7421 644) kuni võistluseelse neljapäevani kell 17.00;
   • võistluskeskuses võistluseelsel reedel kell 12.00–19.00, laupäeval kell 10.00–17.00 
     
  • 16 km-le:
   • interneti kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 12.02.2022 kell 17.00;
   • Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 kuni 12.02.2022 kell 17.00;
   • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infot vaata SIIT.
 14. Osavõtutasud:
   
  Registreerimisvoor 63 km 31 km
  kuni 13.12.2021 60 € 40 €
  14.12.2021 - 07.02.2022 75 € 50 €
  08.02.-19.02.2022 120 € 80 €

  Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene. 
   
 15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel hiljemalt 19.02.2022 kell 17.00 (16 km-l 12.02 kell 17.00) kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib 1 aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee.
   
 16. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni võistluseelse laupäeva kella 17.00-ni
  • võistluskeskuses võistluseelsel reedel kell 12.00-19.00 ja laupäeval kell 10.00-17.00
  • Kuni 13.02.22 on iseteeninduses pikemalt distantsilt lühemale ümberregistreerimine ja isikuvahetus samal distantsil tasuta. Tasuda tuleb osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. 
  • Alates 14.02.22 on ümberregistreerimistasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). 
  • Vale nime all startinud diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel stardis tuleb tasuda 10 €. 
    
 17. Stardimaterjalide väljastamine toimub:
  • võistluskeskuses võistluseelsel reedel kell 12.00-21.00 ja laupäeval kell 10.00-18.00; 
  • võistluspäeval 63 km stardis Otepääl kell 7.00-8.50 ja 31 km stardis Arulas kell 10.30-12.20. 
  • 16 km distantsile 11.02 kell 14-18 ja 12.02 kell 10-17 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus (Laulupeo pst. 25) ning 13. veebruaril kell 10.30-11.50 stardis Palu teeninduspunktis.
    
 18. Ürituse ärajäämine. 
  18.1. Tartu Maratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.
  18.2. Tartu Maratoni ärajäämisel lume puudumise või mõne muu vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku üritustele registreerimisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.
  18.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.18.2. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
  18.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreerima soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  18.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Maratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  18.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mistahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
  18.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  18.5. Ürituse ärajäämisel lumepuuduse tõttu korraldatakse jalgsimatk, mille distantsi lõpetamist ei arvestata Tartu Maratoni osaluskorrana. Ärajäänud üritusele registreerunutel on lisaks 50% makstud osalustasu teistele üritustele edasikandmisele või tagastamisele õigus registreerida lisatasuta ümber kas virtuaalsõidule või jalgsimatkale.
  18.6. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
   
 19. Tulenevalt ebapiisavatest lumeoludest või teistel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta. Näiteks võidakse muuta stardi ja/või finiši asukohta, stardiaega, sõiduviisi, määrata, et sõidetakse mitu ringi vms. Sellekohase otsuse teeb 72 tundi enne maratoni starti korralduskomitee või žürii (FIS p.388.1.2). Sellest antakse teada massiteabevahendite kaudu. Võistluste žüriil on erandkorras õigus teha osavõtjate turvalisuse tagamiseks muudatusi hiljemalt 3 tundi enne starti (FIS p.388.1.3). 
  Raja muutmise või lühendamise korral saab WL templi, kui rada on vähemalt 50% originaalraja pikkusest.
   
 20. Osavõtjale kindlustatakse: stardinumber, ajavõtukiip, suusa- ja pakikleebised, meditsiiniinfo kaart, infoleht, märk, ajavõtt (ainult nõuetekohase stardinumbri/ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, lõpetanule medal ja tulemusega diplom, autasustamine, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel meditsiiniabi kogu raja ulatuses ja katkestajate transport finišisse, kuld- või hõbemärk vastavalt statuudile. 
   
 21. Suuskade markeerimine ei ole kohustuslik. Maratonil võib vahetada ainult ühte suuska. 
   
 22. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu maratoni vältel kandma nii eest- kui ka tagantvaates nähtaval antud maratoni kahepoolset stardinumbrit ja ajavõtukiipi. Ajavõtukiipi ei ole vaja tagastada.
   
 23. Tulemused avaldatakse esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel. 
   
 24. Osavõtjate transport. Korraldajad soovitavad kasutada eribusse sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse. Starti sõitvates bussides garanteeritakse koht vaid eelmüügist ostetud piletiga. Pärast maratoni saab eribussidega sõita finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja bussist ostes 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja teistes korraldajate teavitatud kohtades. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 
   
 25. Parklad stardipaikades on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva – Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline. Eelmüügist ostes 5 €, kohapeal 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta.
   
 26. Liikluskorraldus. Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Teeninduspunktide ja rajaületuskohtade keelutsoonides peatumine ning eliitvõistlejate teenindamine on lubatud ainult eriloaga.
   
 27. Meditsiiniteenistuse tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112. 
   
 28. Autasustamine toimub finišis kell 14:00.
  • Autasustatakse 63 km 12 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega. 
  • Autasustatakse klubide- ja firmadearvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Maastikumaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadetakse klubi või firma esindaja e-postile.
  • Koostöös Russialoppetiga autasustatakse 48. Tartu Maratoni 3 paremat vene meest ja 3 paremat vene naist.
  • Välja võivad olla pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning karikad 63 km vanuseklasside võitjatele. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast). 
  • Sportlane, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele. 
    
 29.  Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaikades) või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Ürituse järel saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni. Registreerimisega TM-le kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
   
 30. Registreerimisega TM-le kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
   
 31. Tartu Maratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas. 
   
 32. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu,  kahe või enama registreerunu ajavõtukiipidega sõitja ning muul moel ebasportlikult käitunud isikud. Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärele pärast ametlike tulemuste kinnitamist.
   
 33. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada žüriile: esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist; kõigi teiste osas finiši sulgemiseni. Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste osas saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati ainult võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
   
 34. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse žürii koosseisus: FIS-i tehniline delegaat (esimees), Eesti Suusaliidu tehniline delegaat, võistluse direktor.
   
 35. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab korralduskomitee. 

...