Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Juhend

1. Vanuserühmad ja distantsid
Paide- Türi distants 13,6 km
Vanuserühmad (sünniaegade järgi):
MN13 2001 ja hiljem
MN14 2000-1999
MN16 1998-1997
MN18 1996-1994
MN21 1993-1980
MN35 1979-1970
MN45 1969-1960
MN55 1959-1950
MN65 1949 ja varem

Kirna - Türi distants 6,5 km
Vanuserühmad (sünniaegade järgi):
MN11 2003 ja hiljem
MN12 2002-2001
MN14 2000-1999
MN16 1998-1997
MN18 1996 ja varem

Lastejooksud 
3-6-aastaste distants 100-400 meetrit
7-9-aastaste distants ca 1000 meetrit
10-11-aastaste distants ca 2500 meetrit

Lastejooksudel peetakse arvestust igas vanuses eraldi (nt. kolme aastased, nelja aastased, viie aastased jne.).
Lapse kuulumine vanuseklassi määratakse ära vanusega jooksu toimumise kuupäeval. Lastejooksudel saavad osaleda lapsed kes on sündinud peale 5. oktoobrit 2002.a. Laps ei ole veel 12 aastat täis.

2. Stardiajad
Paide - Türi distants kell 12.30 Paide Kultuurikeskuse eest
Kirna - Türi distants kell 12.00 Kirnast (ka kepikõndijad)
Lastejooksud Paide Kultuurikeskuse juures kell 10.00
Lastejooksud Türi linnastaadionil kell 10.00

Rüseluse vältimiseks stardis võidakse jooksjad rivistada vastavalt rinnanumbrile stardigruppidesse. Grupi ala on tähistatud. Vales grupis startinu diskvalifitseeritakse.

3. Vahefinišid ja finiš
Põhijooksudel on 3-10 vahefinišit.
Paide-Türi ja Kirna-Türi distantsi finišid on Türi linna staadionil;
Paide lastejooksud toimuvad linna tänavatel ning algavad ja lõpevad Paide Kultuurikeskuse juures;
Türi lastejooksud toimuvad linna tänavatel ning algavad ja lõpevad Türi linnastaadionil.

13,6 ja 6,5 km jooksu läbimiseks on ajalimiit 2 tundi, finišisse pääs suletakse Kirnast startinutel kell 14.00 ja Paidest startinutel 14.30. Ajalimiidi ületanud loetakse katkestanuks ja tuuakse vajadusel katkestajate bussiga finišipaika. 13,6 km jooksul on kaks joogipunkti Kirnas 7,5 km-l ja Türi-Allikul. Kirna-Türi distantsil on üks joogipunkt Türi-Allikul.
Finišeerides peab jooksjal või kõndijal olema nähtaval rinnanumber. Ilma rinnanumbrita finišialasse ei lubata.

4. Ajavõtt
Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip ja muud stardimaterjalid väljastatakse jooksupäeval põhijooksul osalejatele Paide kultuurikeskuse juures alates kella 9.00-st kuni 12.15-ni ja Kirnast startijatele Kirna seltsimajas alates kella 10.00-st kuni 11.45-ni. Ühekordsed kiibid on kinnitatud rinnanumbri tagaküljele. Kiipi finišis ei tagastata.

Vältimaks asjatuid sekeldusi ajavõtuga, jälgi et rinnanumber oleks korralikult kinnitatud ja jooksu ajal ära ei tuleks. Täpsustav info kiibi kasutuse kohta on rahvajooksu kodulehel alalõigusAjavõtt .

5. Registreerimine
Osavõtjate eelregistreerimine toimub kuni 03.oktoobri kella 17.00-ni :
1) Paide-Türi jooksu koduleheküljel 
www.rahvajooks.ee. Samaks ajaks peab olema laekunud ka osavõtumaks. Kõik selleks hetkeks mitte tasunud registreerijad, kustutatakse eelregistreerunute nimekirjast.
2) Alates 1. Septembrist:
Paide Ujulas Ruubassaare tee 5 Paides,
Paide Spordihallis Aiavilja 1 Paides,
Türi Spordiklubide Liidus Kalevi tn 9 Türil
Türi ujulas Tallinna tn. 60 Türil;
3) Registreerimine jooksu päeval, 5. oktoobril, ainult Paide Kultuurikeskuses 9.00-12.00 ja Kirna   seltsimajas 10.00-11.30
4) Järvamaa õpilastel on võimalik registreerida ka koolides.
5) Firmadel, spordiklubidel ja koolidel on võimalik registreerida elektroonilise nimekirjaga ja tasuda arve alusel.
6) Kui soovitakse vahetada distantsi, jooksja nime vms. saab seda teha 21. septembrini tasuta. 22. septembrist - 03. oktoobrini on vahetus tasuline ja maksab 5EUR. 4-5. oktoobrini ümbervahetusi teha ei saa.

6. Osavõtutasud
Soodushinnaga registreerimine toimub 31.maini ja järgnev etapp soodushinnaga 31. augustini. Tavahinnaga registreerimine toimub ajavahemikul 01.09-03.10 (kell 17.00). Võistluspäeval toimub võistluspäeva hindadega registreerimine.

 

Kuni 31. 05

Kuni 31.08

Kuni 03.10

võistluspäeval

         

Täiskasvanud(1996 ja varem sünd.)

10.-

15.-

20.-

30.-

Põhi- ja keskkooliõpilased ning pensionärid

5.-

7.-

10.-

20.-

Lastejooksud 3-11-aastastele

0.-

2.-

3.-

5.-

Osavõtumaks sisaldab:
stardinumbrit;
infomaterjale stardis;
ajavõtukiibi kasutamist ja ajavõttu põhidistantsidel;
vett joogipunktides;
osavõtumedalit igale lõpetajale finišis;
vajadusel esmaabi;
katkestajate transporti finišisse;
toitlustamist Türi staadionil;
pesemise võimalust meestele Türi linnavõimlas ja naistele Türi Ühisgümnaasiumis.

Türi Ujulas on võimalus pesta, ujuda ja saunas käia ujula hinnakirja alusel http://www.hot.ee/tyriujula/ . Jooksjatel samal päeval rinnanumbri alusel sissepääs poole hinnaga. 
Osavõtust loobumisel stardiraha ei tagastata. Rahvajooksu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel stardiraha ei tagastata.

7. Tulemused
Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaigas infotahvlil ja rahvajooksu veebilehel, ametlike tulemustena 13. oktoobril kell 15.00. Lõpp-protokollid avaldatakse ka Järva Teatajas ja Türi Rahvalehes.

8. Autasustamine
Kõiki Paide-Türi Rahvajooksu finišeerijaid (kaasa arvatud lastejooksud) autasustatakse medaliga. Paide-Türi distantsi kümmet paremat meest ja viite paremat naist autasustatakse karikate ja meenetega. Kirna-Türi distantsi kolme paremat meest ja naist autasustatakse samuti karikate ja meenetega. Paide-Türi ja Kirna-Türi distantside vanusegruppide kolme paremat autasustatakse karikatega. Autasustamine toimub Türi Linnastaadionil kell 13.45. Lastejooksude vanuserühmade 7-11 aastat, iga vanuse kolme paremat poissi ja kolme paremat tüdrukut autasustatakse karikatega, võistluspaigas, peale jooksude toimumist. Vanuserühmades 3-6 aastat kõigile osalejatele maiustused.

9. Transpordikorraldus
Osalejate sõiduks stardipaikadesse väljuvad bussid:
Türilt - Kirna ja Paidesse alates kella 10.30
Paidest - kell 10.15 Kultuurikeskuse juurest Kirnasse.
Täpsem info kodulehel alalõigus 
Bussiinfo.

Lõpetajad transporditakse Türi staadionilt Paidesse peale põhijooksude autasustamist.

Osalejad saavad oma riided panna bussidesse Paide Kultuurikeskuse juures kuni 12.20-ni ja Kirnas jooksu stardis kuni kella 11.50-ni. Seejärel suunduvad bussid Türile staadionile.

Kaotatud - leitud asjad palume tuua finišipaika Türi staadionile infopunkti.

10. Info:
Paide–Türi jooksu veebilehel www.rahvajooks.ee

E-post:   info@rahvajooks.ee

...