Et En

Juhend

XXXII Viru Maraton 2016

 

Juhend

1. Viru Maraton kuulub Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) ja Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja Estoloppet 2016.a. Maraton.

2. Viru Maratoni korraldab MTÜ Mõedaku sponsorite ja toetajate kaasabil.

3. Viru Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele, rahvusvahelistele võistlusmäärustele (ICR 2012), Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele.4. XXXII Viru Maraton toimub laupäeval, 23.jaanuaril 2016.a. Võistluskeskus asub Mõedakul. Stardi ja finiši paik asuvad keskuse suusastaadionil.

42 km start kell 11.00
22 km start kell 12.00
Lastesõidud kell 11.15 suusastaadionil. Lastesõidu distants 200m - 600m.

MiniEstoloppet templid

 

5. 42 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.

6. 20 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkti.

7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks.

8. Suusatatakse vabatehnikas.


9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol.

10. Osaleda võivad kõik 2000.a. (lühikesel rajal 2003.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 40 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri ja lapsevanema kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 20 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.

11. Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (1999-2000), N/M 20 (1996-1998), N/M 40 (1967-1976), N/M 50 (1957-1966), M 60 (1947-1956), N 60 (1956 ja varem sündinud), M 70 (1946 ja varem sündinud);
Lühikesel distantsil: M/N15 (2001-2003).

Võistlejad sünniaastatega 1977-1995 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12. 42 km stardigrupid: VIRU MARATONI stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti 2015 a.  parima maratoni tulemust. Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib ajavõtu ülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakohtunikul on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides, valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse. 20 km distantsil stardivad esimesest stardigrupist M/N 15 vanusegrupi võistlejad. Teistele stardigruppe ei ole.

13. Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee


14. Osavõtumaksud:

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni 13.01.2016)

25€

22€

II voor (20.01.2016)

30€

28€

III voor (võistluspäeval)

45€

35€

 


1998 ja hiljem sündinutele ning EV pensionäridel on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval);
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.

15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata

17. Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel aadressil viru@estoloppet.ee ümberregistreerimise teate peab saatma võistleja, kes oli esialgselt registreerunud (koos registreerimiseks vajalike andmetega). Ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.


18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas Mõedakul alates kella 9.00-st, kuni 12.00

19. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.  Maratoni rajal on lisaks TP-dele tähistatud prügi alad, kus on lubatud maha visata tekkinud jäätmed (geeli, batoonide jm. pakendid). Väljaspool TP-sid ja prügialasid prügi loodusesse viskamine on KEELATUD!

20. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 Estoloppeti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäeva kella 15.00-ni ajavõtja e-mailile.

21. Autasustamine toimub kell 14.00. Autasustatakse 42 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega. Välja on pandud ka karikad 42 km vanuseklasside võitjatele ning 20 km vanuseklasside M/N 15 kolmele kiiremale.

22. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõidu ära jätta.

23. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada žüriile kirjalikult
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

24. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse žürii:
1. Võistluste peakorraldaja – Evi Torm
2. TD
3. võistleja esindaja

25. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

 

...