Et En

Juhend

1. 3. Tartu Linnamaratoni, Tartu Sügisjooksu ja 3. Tartu Tudengimaratoni(edaspidi: üritus) korraldavad Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud ürituse nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Eesti Kergejõustikuliidu võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. 

2. 3. Tartu Linnamaraton distantsipikkustega 42,2 km ja 21,1 km; Tartu Sügisjooks pikkusega 10 km ja Tartu Tudengimaraton pikkusega 10 km toimuvad 4. oktoobril 2014. a. 
42,2 km
 (edaspidi 42 km) jooksu ühisstart antakse kell 9.00 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. 
21,1 km (edaspidi 21 km) jooksu ühisstart antakse kell 10.30 Tartus Vabaduse puiesteel, finiš on Tartus Raekoja platsil.
10 km jooksu ja kepikõnni ühisstart antakse kell 13.30 Tartus Vabaduse puiseteel, finiš on Tartus Raekoja platsil. 
Osalejad, kes on ennast registreerinud kepikõndijatena, ei tohi kaasvõistlejate ohutuse huvides rajal joosta. Lõpuprotokollis avaldatakse jooksu ja kepikõnni tulemused eraldi. 

3. 42 km rajal on 8 teenindus-toitlustuspunkti (TP), 21 km rajal on 4 teenindusteeninduspunkti ja 10 km rajal on 2 teeninduspunkti.

4. Ajalimiidid. 42 km raja läbimiseks on aega 7 tundi, 21 km läbimiseks 3,5 h ja 10 km läbimiseks 2,5 h. Finiš suletakse kell 16.00

 

Teeninduspunkt Kontrollaeg 42 km Kontrollaeg 21 km Kontrollaeg 10 km
Ropkamõisa TP (5 km) 9:50 11:20 -
Annelinna TP (10 km) 10:40 12:10 -
Rõõmu tee TP (15 km) 11:30 - -
Lohkva tee TP (20 km) 12:20 - -
Ihaste tee TP (25 km) 13:10 - -
Annelinna TP (30 km /4,5 km) 14:00 - 14:30
Supilinna TP (35 km/ 15 km/ 7,5 km) 14:50 12:50 15:00
Toomemäe TP (40 km/ 19 km) 15:40 13:40 -
Finiš 16:00 14:00 16:00

 

 Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. 

5. Ürituse rada kulgeb Tartu linna ja lähiümbruse teedel ja tänavatel. Rada on tähistatud. Rajal edasiliikumiseks auto, jalgratta vms. mootori- või inimjõul liikuva transpordivahendi kasutamise eest ning kepikõndijate puhul jooksmise eest osaleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse foto või videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

6. Teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid. 

7. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. 

8. Osaleda võivad osaleda kõik 1999. a. (10km rajal 2002. a.) ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
Erandkorras lubatakse 10 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
3. Tartu Tudengimaratonist võivad osaleda kõik vähemalt 18. aastased (rakendus)kõrgharidust omandavad või üli-, (rakendus)kõrgkoolis töötavad tervisespordihuvilised, kes on piisavalt terved valitud distantsi läbimiseks. Registreerimisel on ära märkida õppeasutus, kus õpitakse/töötatakse (vilistlaste puhul märkida lõpetatud õppeasutus). 
42 km vanuseklassid: 
Naised: N17 (sünniaastad 1999-97), N20 (96-94), N21 (93-80), N35 (79-75), N40 (74-70), N45 (69-65), N50 (64- 60), N55 (59-55), N60 (54-50), N65 (49-45), N70 (44 ja varem); 
Mehed: M17 (99-97), M20 (96-94), M21 (93-80), M35 (79-75), M40 (74-70), M45 (69-65), M50 (64-60), M55 (59-55), M60 (54-50), M65 (49-45), M70 (44-40), M75 (39-35), M80 (34 ja varem). 

9. Stardigrupid:

 

Stardigrupp 42 km stardinumbrid
1 - 1000

21 km stardinumbrid 
1001-2000

10 km stardinumbrid 
2001-10 000
Tudengimaratoni stardinumbrid 
10 001 - ...
Eliitgrupp Alla 3h 1h20min 2001-2100  ---
1. grupp 3h - 3h45min 1h20min - 1h30min 2101-2500  10 001 - ...
2. grupp 3h45min - 4h20min 1h30min - 1h40min 2501-3000  
3. grupp 4h20min - 5h 1h40min - 2h 3001- ...  
4. grupp 5h - 6h 2h - 3h  ---  
5. grupp 6h - 7h 3h - 4h  ---  
kepikõnd   ---   --- 5001-...  

 

Ürituse stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse Tartu Linnamaratoni 2013.a. tulemused registreerumisel ainult enne 26.09.2014. a.
Osaleja kirjaliku taotluse alusel (saata tartumaraton@tartumaraton.ee ) arvestatakse Linnamaratoni stardigruppidesse paigutamisel ka teistel ametlikel maratoni ja poolmaratoni distantsidel (42,2km/21,1km) viimase 3.a. jooksul joostud aegu alljärgnevalt: 
Poolmaratoni stardigruppide määramisel arvestatakse ka SEB Tartu Jooksumaratoni 23km distantsi 2013 ja 2014 aasta tulemusi.
• Prioriteet sama distantsi tulemusel. 
• 42 ja 21km eliitgruppi kuuluvad 2013.a. ja 2012.a Tartu Linnamaratonil, 2013 ja 2012 SEB Tartu Jooksumaratonil 23km distantsil 1.-100. koha saavutanud, Eesti Kergejõustikuliidu jooksualade 2013. a. edetabelis (seisuga 31.12.2013) ja 2014.a 1.-10. kohal olevad ning mujal viimasel viiel aastal vastavatel distantsidel samaväärseid tulemusi saavutanud sportlased. 
Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Soovi korral võib osaleja startida endale määratust tagapool olevast stardigrupist. 
Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 24. septembril, numbriline stardiprotokoll avaldatakse 1. oktoobril. 

10. Osavõtjate registreerimine toimub: 
* internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 3. oktoobril kella 17-ni; 
* Klubis Tartu Maraton (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel. 7421 644, 51 50360) 2. oktoobril kella 17-ni;
* võistluskeskuses (Tartus, Raekoja platsil) 3. oktoobril kell 12.00-17.00;
* Hawaii Expressi kauplustes üle Eesti 3. oktoobrini. 

11. Osavõtutasud

 

  42 km 21 km 10 km jooks /kepikõnd / Tudengimaraton
kuni 05.09.2014 25 € 20 € 15 €
06.09.-26.09.2014 35 € 30 € 20 €
27.09.-03.10.2014 50 € 40 € 30 €

 

 NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
* Registreerimisel märkida ära osalemine kas jooksul või kepikõnnil. 
* Kõikidest osavõtutasudest on kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu). 
* Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 3. oktoobrit 2014. a. kell 17.00 saab 2015. a. vastavale üritusele registreeruda poole hinnaga.
* Ürituse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata. 

12. Ümberregistreerimine toimub võistluskeskuses või hiljemalt 3. oktoobri õhtul kella 17.00-ks saabunud e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel saabunud teate alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. 
Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€.

13. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses Tartus, Raekoja platsil. Võistluskeskus on avatud 03.10.14 kell 12.00-19.00 ja 04.10.14 kell 07.00-16.00.

14. Osavõtutasu sisaldab järgmist: tähistatud rada, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, autasustamine, nimeline diplom tulemusega lõpetajatele, osavõtumedal, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport rajalt finišisse ning osalemisvõimalus kõikidel teistel programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtumaksu ei nõuta. 

15. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Stardinumber peab olema kinnitatud rinnale ja olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta.

16. Tulemuse saamiseks:
• peab osaleja kogu jooksu vältel kandma nähtaval rinnale kinnitatud LM / SJ / TuM stardinumbrit, mille tagaküljel on antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip.
• finišijoonel hoida rinnanumber nähtaval videokontrolliks, mitte toetada kätt pulsikella kontrolliks vastu keha / rinnanumbrit, see takistab ajavõtusignaali lugemist.
• stardinumbri kuju ega suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ametlike tulemustena 10. oktoobril kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton.


17. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Informatsioon abivajajate kohta tuleks edastadi hädaabinumbril 112.

18. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda TP ülema kätte, kust need tuuakse finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis sekretariaadist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.

19. Autasustamine toimub finišis kell 14.30. Autasustatakse 3. Tartu Linnamaratoni 42 km ja 21 km ning Tartu Sügisjooksu 10 km jooksu 6 paremat meest, 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 42 km vanuseklasside võitjatele, 21 km-l ja 10 km-l vanuseklasside arvestust ei peeta.
3. Tartu Linnamaratoni parimate klubide ja firmade autasustamine toimub ööklubis Atlantis 4. oktoobri õhtul algusega kell 22.00.
3. Tartu Tudengimaratoni autasustamine toimub ööklubis Atlantis toimuval Tartu Sügisjooksu ja Tudengimaratoni afterparty raames algusega kell 22.00. Tudengimaratonil autasustatakse kolme kõige aktiivsema osavõtjaskonnaga kõrgkooli (kõige suurema osalejate arvuga).

Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast). Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hilisemalt auhindu ei väljastata.


20. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

21. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms kohta tuleb esitada võistluste žüriile:
• esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
• kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati 8. oktoobri kella 17.00-ni.

22. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt. 
         

...