Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Kommentaarid

Juhend

 

 

AEG JA KOHT

Võimlemisfestival 25. GymnaFest

 

Eelvoor  3.detsember 2022, E-Piim spordihall (Aiavilja 1, Paide 72712)

Finaal    28.jaanuar 2023, Kalevi spordihall (Juhkentali 12, Tallinn 10132)

 

KORRALDAJA

Eesti Võimlemisliit

E-mail: eevl@eevl.eekadrijukk@eevl.ee

Telefon: +372 59192717;  +3725023339

OSAVÕTJAD JA 

PROGRAMM

Osalema on oodatud kõik võimlemis- ja liikumisrühmad vabalt valitud kavaga alljärgnevalt:

 

I grupp  - rühma koosseisus 6 või enam ühe klubi võimlejat järgmistes vanuserühmades: 
mudilased (eelkooliealised kuni 7a ), 7-12 a;  12-16 a; 16 a ja vanemad, täiskasvanud (30 +).*

Kava pikkuseks 1.45 -3.30 minutit **


II grupp (Akrobaatika rühmad)


1. kategooria – festivali tavatingimustes ***, rühma koosseisus 6 või enam ühe klubivõimlejat.

Kava pikkuseks 1.45 -3.30 minutit **

2kategooria – virtuaalselt, sobivates tingimustes salvestatud võistlusvideo 
esitamine žüriile ****, rühma koosseisus 6 või enam ühe klubi võimlejat.

Kava pikkuseks 1.45 -3.30 minutit **

 

III grupp – koondprogrammid, mida esitavad 12 või enam erinevate rühmade võimlejat.Kava pikkuseks 2.30 -6 minutit **

 

*Kõikides vanuserühmades lubatud osalema kuni 2 vanuserühmale mittevastavat võimlejat (nooremad või vanemad). Rühmad, kelle võimlejad ei vasta juhendis määratletud vanusele, ei konkureeri laureaadi tiitlile.

** Kava pikkust arvestatakse võimleja(te) esimesest liigutusest kuni viimase liigutuseni;  pikem või lühem võimlemiskava ei konkureeri laureaadi tiitlile.
*** Festivali tavatingimustes on võimlemisvaip 13x13 m ja soojendusplatsid vastavalt toimumiskoha võimalustele. Kokkuleppel korraldajaga on lubatud kasutada täiendavat/abistavat inventari (akromatid, akrorada jms.). Inventari kohale toomise ja paigaldamise eest vastutab osaleja rühm või klubi. 

**** Suunatud akrobaatiliste võimlemisalade esindajatele, kes soovivad ja vajavad oma etteastete parima esitlemise jaoks täiendavad vahendeid (akrovõimlemise vaip, batuudid, slackline, parkuurirada jms),  mida ei ole võimalik festivali tavatingimustes kasutada. 

 

TÄIENDAVAD TINGIMUSED

 • Festivalil ei ole lubatud osaleda Eesti meistrivõistluste võistluskavadega.
 • Virtuaalkategoorias osalemise täpsustatud tehnilised juhised „lisainformatsiooni“ lahtris.

HINDAMINE

 

Kavasid hindab Eesti Võimlemisliidu poolt kokku kutsutud žürii. 

Kava kompositsiooni juures hinnatakse:

 • muusika sobivust liikumise iseloomu ja kava ideega, rütmivaheldust muusikas ja liikumises;  
 • kava ea- ja võimetekohasust;
 • liikumiste mitmekülgsust, keerukust ja uudsust; 
 • võimlemiselementide oskuslikku ja mitmekülgset kasutamist;
 • kava originaalsust ja ideed.

Kava esitamise juures hinnatakse:

 • võimlejate treenitust;
 • väljenduslikkust ja karakterit, publikuga suhtlemise oskust;
 • soorituse ühtsust;
 • esinemisplatsi kasutamise oskust;
 • väljanägemise esteetilisust ja esinemisriietuse korrektsust.

 

 

TULEMUSTE 

ARVESTAMINE JA

AUTASUSTAMINE

Festivalil Gymnafest autasustakse parimaid rühmi alljärgnevalt:

 

I grupp:

 • vanuserühma mudilased laureaadid ning kategooria võitja rühm; 
 • vanuserühma 7-12 a. laureaadid ning kategooria võitja rühm; 
 • vanuserühma 12-16 a. laureaadid ning kategooria võitja rühm; 
 • vanuserühma 16 a. ja vanemad laureaadid ning kategooria võitja rühm;
 • täiskasvanud 30+ laureaadid ning kategooria võitja rühm;

II grupp

 • akrobaatika rühmade laureaadid ning kategooria võitja rühm;
 • virtuaalkategooria akrobaatika rühmade laureaadid ning kategooria võitja rühm;

III grupp

 • koondrühmade laureaadid ning kategooria võitja rühm

 

GYMNAFEST ÜLDVÕITJA (valitakse kõikide laureaatrühmade ja vanusekategooria võitnud rühmade hulgast)

 

Kõiki laureaatrühmi ja autasustatakse auhindadega. Võitjaid rühmi ja GymnaFest üldvõitjat autasustatakse karikatega ja rahalise auhinnaga* 

*NB! Rahaline auhind ja antakse välja juhul, kui kategoorias osaleb vähemalt 2 rühma.

 

Eriauhinnad:

 • Parima kompositsiooniga kava (tunnustatakse kava autorit)
 • Publiku lemmik
 • Toetavate organisatsioonide eriauhinnad
 • EEVL harrastustoimkonna eriauhin(na)d

OSAVÕTUMAKS

Osavõtumaksu suurus on 10€ ühe võimleja kohta ühes kavas. 

Osavõtumaks palume tasuda korraldaja poolt saadetud arve alusel Eesti Võimlemisliidu arveldusarvele EE142200221002104505 Swedbank`is hiljemalt 5 päeva enne üritust.

Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne ürituse algust lubatakse rühm võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorraduse esitamisel) või sularahas kohapeal. 

REGISTREERIMINE 

Eelregistreerimine (rühmade nimed)

21.10.2022

Lõplik registreerimine (võimlejate nimed ja sünniajad)

14.11.2022

Muusikate üleslaadimine (ainult MP3)

14.11.2022

Virtuaalkategooria videote üleslaadimine*

14.11.2022

*Virtuaalkategooria täpsed tehnilised juhised ja üleslaadimisinfo „lisainformatsiooni“ lahtris

 

Registreerimised palume teha läbi RGFormi http://rgform.eu/event.php?id_prop=3894
 

Registreerimiskeskkond läheb automaatselt kinni tähtaja möödudes.

Hilinenud registreerimisi arvestatakse 1,5 kordse osavõtumaksu tasumise korral.

LISAINFORMATSIOON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 1

VIRTUAALKATEGOORIA

 

 

 

 • Žürii annab rühmade juhendajatele tagasisidet eelvoorude järgselt ürituse toimumiskohas. Täpsustav info ürituse infolehel (saadetakse hiljemalt 1 nädal enne üritust) või kohapeal. 
 • Finaali pääsenud rühmade nimed avalikustatakse EEVL kodulehel ja saadetakse osalenud rühmade juhendajatele e-kirja teel hiljemalt 9.detsembriks.
 • Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku­andmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlus­protokollis, rgform.eu keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaal­meedia­kanalites.
 • Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalidekuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks. 
 • Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud  ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel (registreerimine rgform.eu keskkonnas või ürituse alguses kohapeal). Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.
 • COVID 19  

Üritusel osalemisel kehtivad kõik Eesti Vabariigis hetkel kehtestatud piirangud, nõuded ja reeglid. Lisainfo www.kriis.ee

Üritusel osaleja kinnitab, et on kinni pidanud kõigist vajalikest meetmetest ja piirangutest, mis puudutavad varasemat haigestumist, isolatsiooni-või karantiinikohustust. Üritust külastama või sellel osalema ei ole lubatudnakkushaiguse sümptomitega (palavik, kuiv köha, hingamisraskused) isikud. Soovitame vältida ürituse külastamist riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haiguseid põdevad inimesed).

 • Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi ürituse korralduses ning osalemise tingimustes. Ürituse sisulise poole muudatuste korral on otsuse langetajaks EEVL harrastusvõimlemise toimkond koos EEVL sekretariaadiga. 

 

Virtuaalkategoorias osalemise täpsustatud tingimused on:

 

 • Virtuaalkategooria võistlusvideo palume üles laadida aadressile https://wetransfer.com/. Video saaja kontaktiks palume märkida kadrijukk@eevl.ee
 • Videod laadida soovitatavalt mp4 formaadis (kvaliteedimärgised 4k või 1920 x 1080p resolutsioonis).
 • Videote esitamise tähtaeg on 14. november 2022. Rühma registreerimise tähtaeg vastavalt juhendile 14. oktoober 2022.
 • Virtuaalkategoorias osalemine peab olema vastavuses kõigi juhendis välja toodud tingimustega, mis kehtivad ka tavakategooriatele (kava pikkus, võimlejate vanus jne.)
 • Palume videoetteaste puhul arvestada, et tegemist on samuti "võistluskatsega" ja võistlejate esinemiskostüümid ning korrektne välimus on olulisel kohal
 • Etteasted palume filmida selliselt, kus kogu esituse ajal on nähtavad kõik võimlejad ja nende tegevus
 • Esitatud videos peab olema nähtav üks terviklik etteaste algusest lõpuni. Parimate soorituste osade kaupa "kokkulõikamine" ei ole lubatud. 
 • Tungiv soovitus on filmida etteaste statiivi abiga, et vältida “värisevat” ja ebakvaliteetset pilti. 
 • Palume pöörata tähelepanu ka helikvaliteedile. Etteastet saatev muusika peab olema selge ja korrektse kõlaga. Vastasel juhul on žüriil õigus kehva helikvaliteedi eest punkte maha arvata. 
 • Etteaste filmimisel ei ole lubatud kasutada eriefekte, erivalgust, vms. Samuti ei ole lubatud esitada esinemisvideot, mis on üles võetud mõnel teisel sarnasel üritusel. 
 • Žüriil ja ürituse korraldajal on õigus paluda vajadusel lisakommentaare, täpsustusi või video uuesti salvestamist.

 

 

 

...