Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Kommentaarid

Juhend

/bw_client_files/sportos/public/img_1208/File/Piruett_RV_TallinnaMV_2023.pdf

 

2023. a. TALLINNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED RÜHMVÕIMLEMISES

 

                                                        JUHEND

 

aeg

Pühapäev 29. jaanuar 2023

koht

Tallinn, Kalevi Spordihall (Juhkentali 12)

korraldaja

MTÜ Võimlemisklubi Piruett (Tatari 58, Tallinn)

tel. +372 64 63 659

e-post: piruett@piruett.ee

PROGRAMM JA VANUSKLASSID

Võistlused toimuvad vastavalt 2023.a. Eestis kehtivatele võistlusmäärustele vabakavas, järgmistes vanuseklassides:

Miniklass 2016, 2015

Miniklass vanem A ja B 2015, 2014, 2013

Lasteklass A ja B 2013, 2012, 2011

Noorteklass A ja B 2011, 2010, 2009

Juunioriklass A 2009, 2008, 2007

Juunioriklass B 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Meistriklass 2007 ja vanemad

 

Lühikava (short program)

Lasteklass 2013, 2012, 2011

Noorteklass 2011, 2010, 2009

Juunioriklass  2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Kõikides vanuseklassides sooritavad rühmad võistlusmäärustele vastava ühe kava katse.

paremusjärjestuse selgitamine

ja autasustamine

Võitja selgitatakse välja vabakavades ühe katse hinde põhjal.

Lühikavasid autasustatakse eraldi.

I-III kohale tulnud võitjaid autasustatakse vastava koha medali ja diplomiga.

Tallinna meistritiitlid antakse välja ainult vabakavades ja Tallinnas tegutsevatele rühmadele.

OSAVÕTUMAKS JA  MAJANDAMINE

Stardimaksud:

Vabakava 6 võistlejat 100€

Vabakava 7+ võistlejat 110€

Lühikava (eraldi) kuni 6 võistlejat 100€

Lühikava (eraldi) 7+ võistlejat 110€

Kaks kava koos kuni 6 võistlejat 150€

Kaks kava koos 7+ võistlejat 170€

 

Osavõtumaks tasuda MTÜ Võimlemisklubi Piruett poolt saadetud arve alusel arvelduskontole nr.EE932200221066605464, Swedbank'is pangas vähemalt 5 päeva enne võistluste algust.  

Osavõtumaksu mittelaekumisel vähemalt 2 päeva enne võistluste algust lubatakse võimleja võistlema ainult 1,5-kordse osavõtumaksu tasumise korral, kas ülekandega (maksekorralduse esitamisel) või sularahas kohapeal.

Vastavalt EEVL tegutsemiskorra punktile 6.4 on võistlusel mitteosalenud võimleja osavõtumaksu tagastamine võimalik ainult tervisliku tõendi alusel. Antud juhul on korraldajal kohustus tagastada osavõtumaks vähemalt 50% ulatuses.

kohtunikud

 

Kohtunikud registreerida elektrooniliselt järgneval lingil: https://rgform.eu/menu.php?akcia=MP

Nimeline ülesandmine (kohtunikud) 06. Jaanuar 2023                                             Iga klubi peab kindlustama vähmalt 2 rühmvõimlemise kohtunike koolituse läbinud kohtunikku. Registreeritud kohtunikud peavad olema kohal võistluste lõpuni.

REGISTREERIMINE

 

 

Eelülesandmine https://rgform.eu/menu.php?akcia=MP

06. jaanuar 2023

 

Nimeline ülesandmine

16. jaanuar 2023

Lõplik  ülesandmine

16. jaanuar 2023

Muusikate esitamine

16. jaanuar 2023

 

Hilinenud registreerimisi arvestatakse kahekordse osavõtumaksu tasumise korral.

 

AJAKAVA

Orienteeruv ajakava avaldatakse 1,5 nädalat enne võistlust                 https://rgform.eu/menu.php?akcia=MP

 

LISAINFORMATSIOON

 

{C}Ø  {C}Võistlusele registreeritud võimlejate, treenerite, kohtunike ja vabatahtlike isiku­andmeid kasutatakse võistlustulemuste avaldamisel võistlus­protokollis, rgform.eu või mistahes virtuaalses võistlusprogrammi keskkonnas, spordialaliidu ja/või korraldaja kodulehel ning sotsiaal­meedia­kanalites.

{C}Ø  {C}Võistlusele registreerides annavad võimlejad, treenerid, kohtunikud, vabatahtlikud automaatselt loa endast tehtud visuaalseid materjale ka avaldada (fotod, videod). Juhul, kui isik ei ole nõus oma isikuandmete ja visuaalsete materjalide kuvamisega, tuleb sellest teavitada võistluse peakorraldajat ja alaliitu kirjalikult hiljemalt võistluse alguseks.

{C}Ø  {C}Videote ja fotode tegemine professionaalse tehnikaga on lubatud  ainult akrediteeritud ajakirjanikel ja fotograafidel. Mobiiltelefoni ja muude nutiseadmete kasutamisel pildistamiseks ja filmimiseks piirangud ei kehti.

{C}Ø  {C}DOPING JA SPORDITURVALISUS Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks. Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. Sportlane on kohustatud järgima ausa mängu, spordivõistluste manipuleerimise vastaseid ja sporditurvalisuse reegleid.

{C}Ø  COVID 19  Võistlus korraldatatakse hetkel Eesti Vabariigis kehtivaid piiranguid ja nõudeid arvestades. Lisainfo www.kriis.ee

 

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel muudatusi võistluse korralduses ning teavitab osalejat ette teda mõjutavatest muudatustest.

...