Et En

Juhend

2020 ICEBUG KÕVA MEHE JOOKS toimub laupäeval, 20.juunil 2020
Start kell 12.00 Saunapunktis, Tallinnast 2 km Saue poole. Asukoha kaart
Korraldajad: ICEBUG KÕVA MEHE JOOKSU korraldavad MTÜ Stamina SK ja Saunapunkt
Rada: Raja pikkus on u. 10 km, mis koosneb ühest ringist. Rada on tähistatud ja rajal on mitmed takistused (läbi jõe jooksmine, üle heinapallide virna turnimine, muda takistuse läbimine, läbi tiheda metsatuka jooksmine, üle poorde turnimine jms). Rajal on korraldajate poolt abilised. 
Osalejad: Osaleda võivad kõik jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks ja tasunud osavõtutasu vastavalt registreerimise tähtajale.
Kõigi osavõtjate osavõtt jooksust toimub omal riisikol.
Meditsiiniline abi: Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest rajal liikuvaile eraldusmärkidega raja reguleerijatele / meditsiinitöötajatele või hädaabinumbril 112.

Osavõtjate registreerimine:
o        internetis Stamina  koduleheküljel www.stamina.ee/kovamees  kuni 17. juunil 2020 kell 24.00. Registreerimine   
o        võistluspäeval stardi-finišipaigas kella 11.30ni
Stardinumbrite väljastamine toimub võistluspäeval stardis Saunapunktis kella 9.00st kuni 11.45ni.

Osavõtutasu:
kuni 31.märts 2020 – 35 EUR
1.aprill – 17.juuni 2019 – 40 EUR
Võistluspäeval, 20. juunil 2019, kella 9.30-11.30 – 50 EUR (vabade stardikohtade olemasolul)
Osavõtjaks kantakse registreerinud jooksja peale osavõtutasu maksmist MTÜ Stamina Spordiklubi arveldusarvele
EE502200221027348689.
Jooksu ära jäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

Vanusegrupid:
Mehed ja Naised - individuaalarvestus
Tiimid – Tiimi kuulub 3 kuni 5 liiget, 3 kiirema ajad summeeritakse
STARDIGRUPID
Osalejate ohutuse ja jooksurõõmu nautimise huvides on sel aastal neli stardigruppi, mille moodustamisel arvestatakse tulemust 2019.aasta jooksul ja registreerimise aega.
1.grupp on eliit ja sinna tagab pääsu koht 2019 jooksul ja korraldajate eriotsus.
2. - 4.grupp on moodustatud registreerimise aja järgi.
Osalejate arv on piiratud 900 võistlejaga
1.grupp on numbrid 1 – 250 ja start kell 12.00,
2.grupp numbrid 251 – 450 ja start orienteeruvalt 12.10,
3.grupp numbrid 451 – 650 ja start orienteeruvalt 12.20
4.grupp numbrid 651 - 900 ja start orienteeruvalt 12.30
Korraldaja eriotsusel on võimalik saada koht 1.stardigrupis.

Kõik jooksjad, kes stardivad valest grupist ilma korraldajate loata peavad arvestama, et nende tulemus tühistatakse ning lõpuprotokollis ei avaldata.
Osavõtjatele kindlustatakse:
Kõva Mehe Jooksu ametlik särk, medal, rada, rinnanumber, ajavõtt, tulemus lõpuprotokollis, teenindus, spordijook ning vesi rajal ja finišis, arstiabi kogu raja ulatuses, peale finišit pesemisvõimalus Saunapunktis, võistluspäeval sauna võimalus rinnanumbri ettenäitamisel Sparta Spordiklubis.
Parkimine võistluspäeval, 20.juunil 2020, Saunapunktis on tasuta.
Autasustamine:
Autasustamine toimub orienteeruvalt kell 14.00. Autasustatakse 3 paremat meest ja 3 paremat naist ning 3 paremat tiimi.  Välja on pandud ka eriauhinnad ja loosiauhinnad.
Varia:
Võistluspäeval stardi-finišipaigalt ja distantsilt leitud asjad palume tuua võistluse sekretariaati. Leitud asju saab kätte Stamina kontorist Külmallika 15a, Tallinn, 1 kuu jooksul pärast jooksu.
Korraldajatest sõltumatutel põhjustel võivad korraldajad jooksurada muuta, lühendada või jooks ära jätta. Lõplik otsus tehakse 6 päeva enne jooksu ja sellest antakse teada massiteabevahendite kaudu

...