Et En

Juhend

 1. Tamsalu - Neeruti Maraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2013.a. maraton.
 2. Tamsalu - Neeruti Maratoni korraldab Huviklubi Nelson koostöös Tamsalu ja Kadrina vallavalitsusega, sponsorite ja toetajate kaasabil.
 3. Tamsalu - Neeruti Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele,  Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele.
 4. Tamsalu - Neeruti Maraton 2013 toimub pühapäeval, 03. veebruaril 2013.a. Võistluskeskus asub Tamsalu linnas, Tamsalu suusastaadionil. Stardipaik asub Uudekülas, Tamsalu vallas ja finišipaik Tamsalu linnas, Tamsalu suusastaadionil. Stardi ja finishi vaheline vahekaugus on u. 600 m.
  • 46 km ühisstart kell 11.00
  • 25 km ühisstart kell 11.15
  • Lastesõidud kell 11:30 Tamsalu suusastaadionil.
 5. 46 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.
 6. 25 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkt.
 7. Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks. Stardiaja muutumisel muudetakse ajalimiit zürii poolt oludele vastavaks.
 8. Suusatatakse vabatehnikas.
 9. Osavõtt maratonist toimub omal riisikol.
 10. Osaleda võivad kõik 1998.a. (lühikesel rajal 2000.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 46 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 25 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel.
 11. Vanusegrupid:
  • Pikal distantsil: N/M 17 (1996-1998), N/M 20 (1993-1995), N/M 40 (1964-1973), N/M 50 (1954-1963), M 60 (1944-1953), N 60 (1953 ja varem sündinud), M 70 (1943 ja varem sündinud)
  • Lühikesel distantsil: M/N15 1998-2000.
  • Võistlejad sünniaastatega 1972-1990 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.
 12. 46 km stardigrupid: TAMSALU – NEERUTI MARATONI stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti 2013 a. ja Estoloppeti 2012 a. parima maratoni tulemust. Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib peakohtunik ja ajavõtu ülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakohtunikul on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides, valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse. 25 km rajal stardigruppe ei moodustata.
 13. Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
 14. Osavõtumaksud:
    46 km 25 km
  I voor kuni 23.01.2013 21€ 19€
  II voor kuni 30.01.2013 28€ 26€
  III voor võistluspäeval kohapeal 45€ 35€

   

  • 1995 ja hiljem sündinutele ning pensionäridele on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval);
  • Topeltsoodustusi ei ole.
  • Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.
 15. Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
 16. Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata
 17. Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 19.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 €/156 kr; + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.
 18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas (Tamsalu suusastaadionil) kell 9.00-10.45.
 19. Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finis(ini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finis(is, autasustamine,vajadusel arstiabi. Diplom nime, aja ja kohaga, saab iga osaleja alates võistlusele järgnevast teisipäevast vajadusel väja printida www.estoloppet.ee keskkonnas.
 20. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel(www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena interneti kodulehel, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 interneti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäevani ajavõtjale e-mailile vahur@nelson.ee. Hilisemaid märkusi ei arvestata.
 21. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse 46 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega. Välja on pandud ka karikad 46 km vanuseklasside võitjatele ning 25 km vanuseklasside M/N 15 võitjatele.
 22. Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõit ära jätta.
 23. Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada zhüriile
  • esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
  • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu (va tulemuste kohta) on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
 24. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
  1. Võistluste peakorraldaja,
  2. ESL TD,
  3. Tamsalu valla esindaja.
 25. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

...