Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid

Toetajad

Alutaguse Puhke-ja Spordikeskus
Eesti Pagar
Illuka Vald
Jõhvi vald
Mäetaguse vald
Rex
SkiEst
Toila vald
Viru Keemia Grupp
Enervit

Juhend

XV Alutaguse Maraton 2013 

Juhend

1.Alutaguse Maraton kuulub Eesti Suusaliidu (ESL) kalendrisse ning on Eesti pikamaasuusatajate sarja  Estoloppet 2013.a. maraton. 

2.Alutaguse Maratoni korraldab MTÜ Alutaguse Suusaklubi koostöös Illuka, Toila, Jõhvi ja Mäetaguse vallavalitsusega, sponsorite ja toetajate kaasabil.

3.Alutaguse Maraton korraldatakse vastavalt murdmaasuusatamise pikamaasuusatamise võistlusmäärustele,  Estoloppeti üldjuhendile, käesolevale juhendile ja programmile ning korralduskomitee otsustele. 

4.Alutaguse Maraton 2013 toimub laupäeval, 9. veebruaril 2013.a. Võistluskeskus asub Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses. Stardi ja finiši paik asuvad keskuse suusastaadionil. 

40 km ühisstart kell 11.00 
20 km ühisstart kell 11.15 
Lastesõidud kell 11:30 suusastaadionil.

5.40 km rajal on 4 teenindus-toitlustuspunkti.

6.20 km rajal on 2 teenindus-toitlustuspunkt.

7.Maratoniraja finiš suletakse 16:30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks.

8.Suusatatakse klassikalises sõiduviisis.

9.Osavõtt maratonist toimub omal riisikol. Maratoni ajal esineva tõsise terviserikke korral helista numbril 112 ja teata ürituse nimi millel osaled ja võimalikult täpne asukoht rajal, et tagada korraldajate ja Ida-Virumaa kiirabi koostöös võimalikult kiire abi osutamine. Osalejad kellel on kõrgendatud risk terviserikke tekkeks on kohustatud sellest korraldajaid informeerima enne maratoni starti.

10.Osaleda võivad kõik 1998.a. (lühikesel rajal 2000.a.) ja varem sündinud suusahuvilised, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 40 km distantsil rajale ka nooremaid osavõtjaid eriala treeneri kirjaliku loaga. Erandkorras lubatakse 20 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 

11.Vanusegrupid:
Pikal distantsil: N/M 17 (1996-1998), N/M 20 (1993-1995), N/M 40 (1964-1973), N/M 50 (1954-1963), M 60 (1944-1953), N 60 (1953 ja varem sündinud), M 70 (1943 ja varem sündinud); 
Lühikesel distantsil: M/N15 1998-2000. 

Võistlejad sünniaastatega 1973-1991 võistlevad üldarvestuses ja neile ei ole eraldi vanuseklassi auhinda.

12.40 km stardigrupid: ALUTAGUSE MARATONI stardigrupid moodustatakse eelregistreerunute vahel, arvestades Estoloppeti 2013 a. ja Estoloppeti 2012 a. parima maratoni tulemust. Startimise ohutust ja turvalisust silmas pidades, võib ajavõtu ülem lülitada esimesse stardigruppi ka hiljem registreerunud murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise koondislasi. Konkreetse etapi peakohtunikul on õigus teha muudatusi ka teistes stardigruppides, valest koridorist startinud diskvalifitseeritakse. 20 km rajal stardigruppe ei moodustata. 

13.Osavõtjate registreerimine toimub internetis aadressil www.estoloppet.ee
14.Osavõtumaksud: 

 

PIKK distants

Lühike distants

I voor (kuni 30.01.2013)

21€

19€

II voor (31.01.2013-06.02.2013)

28€

26€

III voor (võistluspäeval)

45€

35€

 


1995 ja hiljem ning 1952 ja varem sündinutele on 50% soodustus (väljaarvatud võistluspäeval);  
Topeltsoodustusi ei ole.
Võistluspäeva hommikul registreerujatele ei garanteerita tulemust esialgses mitteametlikus protokollis.

15.Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.

16.Maratoni ärajäämisel või ilmastikuoludest tuleneval toimumisaja muutumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata

17.Ümberregistreerimine hiljemalt võistluseelsel õhtul kella 19.00-ks saabunud kirjaliku teate alusel aadressil alutaguse@estoloppet.ee, ümberregistreerimise teate peab saatma võistleja kes oli esialgselt registreerunud (koos registreerimiseks vajalike andmetega). Ümberregistreerimistasu makstakse numbri kättesaamisel. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu. Ümberregistreerimistasu 10 € + lühemalt pikemale distantsile registreerumisel osavõtumaksude vahe.

18.Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluspäeval stardipaigas (Alutaguse Puhke- ja Spordikeskuses) alates kella 9.00-st.

19.Osavõtjale kindlustatakse: rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud rinnanumbri olemasolul stardist finišini), tulemus lõpuprotokollis, teenindus ja toitlustus TP-des ja finišis, autasustamine, diplomi printimise võimalus internetis nime, aja ja kohaga, vajadusel arstiabi. Osavõtjad on kohustatud kandma GPS seadmeid korraldaja poolt ette nähtud kohas, kui  korraldajad kasutavad võistlusel GPS jälgimist.

20.Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel (www.estoloppet.ee), mitteametlike tulemustena interneti kodulehel, ametlike tulemustena võistlustele järgneval reedel kell 17.00 interneti kodulehel. Osalejatel on õigus saata kirjalike märkusi esialgsete tulemuste kohta võistlustele järgneva neljapäevani ajavõtjale e-mailile vahur@nelson.ee. Hilisemaid märkusi ei arvestata.

21.Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse 40 km üldjärjestuse 6 paremat ja 3 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi ja auhindadega. Välja on pandud ka karikad 40 km vanuseklasside võitjatele ning 20 km vanuseklasside M/N 15  kolmele kiiremale. 

22.Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad maratonirada muuta, lühendada või sõit ära jätta.

23.Kõik protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste, jne kohta tuleb esitada zhüriile
* esimese saja lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist,
* kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
Protesti tasu on 20€, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

24.Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zhürii:
1. Võistluste peakorraldaja,
2. TD, 
3. TD abi

25.Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 

...