Et En
Ava võistluse menüü
Üldinfo Juhend Tulemused Kommentaarid (1)

Juhend

1. Maratoni stardimaksud

1.1. Registreerimine Estonian Cup 2014. aasta sarivõistluse etappidele algab 19. oktoober 2013.a.
1.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis veebilehel:www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

 

Ettemaks kogu sarjaks EUR

Registreerimise I voor EUR

Registreerimise II voor EUR

Registreerimine Kohapeal EUR

Maraton

144

24

30

40

Maraton, 1996. a. ja hiljem sündinud

100

17

21

30

Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile

10

10

10

 

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

30

15

15

 

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 20.aprillil 2014.aastal kell 24:00.
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
1.8. Ümberregistreerimine toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, võistluspäeva hommikul kohapeal ümberregistreerimist ei toimu.
1.9. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
1.10. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.11.EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine

2.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.3. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.4. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: 1-50, 51-100, 101-200, 201-300, NE ja N23 litsenstiga naised, 301-400, 401-600, 601-800, 801-1000, 1001-…
2.5. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.6. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
2.6.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
2.6.2. maratoni distantsil esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’, ‘U23′ või ‘M18′ klassi sportlasi.
2.7. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

3. Tulemuste arvestamine

3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit ja rattale peab olema nõuetekohaselt kinnitatud võistlusnumbrile vastav elektrooniline ajavõtukiip.
3.2. Ajavõtukiip tuleb kinnitada jalgratta esihargile võimalikult rattatelje lähedale.
3.3. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1. koht: 1500 punkti,
2. koht: 1495 punkti,
3. koht: 1492 punkti,
4. koht: 1489 punkti,
5. koht: 1487 punkti,
6. koht: 1485 punkti;
7. koht: 1484 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.
3.4. Aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse vahefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 6 preemiapunkti;
2. koht: 4 preemiapunkti;
3. koht: 2 preemiapunkti;
4. koht: 1 preemiapunkti.
3.5. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta kuue (6) paremaetapi punktide (sh preemiapunktid) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
3.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta EC sarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid jne.
3.5.2. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.6. EC aktiivseim rattur selgitatakse võistleja kaheksa (8) etapi aktiivsuspunktide liitmise teel.
3.7. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
 

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)

4.1. Maraton (mehed): M18 (1996-1999), U23 (1992-1995), M-Põhiklass (1975-1991),
M40 – Seenior 2 (1965-1974), M50 – Seenior 3 (1964 ja varem sündinud);
4.2. Maraton (naised): N23 (1992-1997), N-Põhiklass (1991 ja varem sündinud);

5. Autasustamine EC etappidel

5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass

Koht

Maratoni üldjärjestus

1 – 6 k

Maratoni Naiste üldjärjestus

1 – 3 k.

Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23

1 – 3 k.

Maratoni aktiivseimat ratturit

1 k.

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes

6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass

Koht

Maratoni üldjärjestus

1-6 k.

Maratoni Naiste üldjärjestus

1 -3 k.

Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23

1 – 3 k.

Maratonide aktiivseimat ratturit

1 – 3 k.

6.2. Kõikidel EC 2014 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse hooaja viimasel etapil sarja sümboolikat kandva meenega.

Poolmaratoni juhend

1. Stardiajad
1.1. Poolmaratonide stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse EC reklaammaterjalides ja veebiaadressil www.estoniancup.ee konkreetse maratoni alajaotuses.

2. Registreerimine ja stardimaksud 
2.1. Registreerimine EC 2014. aasta sarivõistluse etappidelele algab 19. oktoobril 2013.a.
2.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
2.3. Stardimaksud:

 

Ettemaks kogu sarjaks
EUR

Registreerimise I voor
EUR

Registreerimise II voor
EUR

Registreerimine kohapeal
EUR

Poolmaraton

120

20

25

35

Poolmaraton, 1996 ja hiljem sündinud ning  1954 ja varem sündinud

81

13

17

25

Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile

10

10

10

 

Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile

30

15

15

 

2.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
2.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 20.aprillil 2014.aastal kell 24:00.
2.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
2.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
2.6.1. Ümberregistreerimine toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, võistluspäeva hommikul kohapeal ümberregistreerimist ei toimu.
2.7. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
2.8. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
2.9. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

3. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine
3.1. Võistlejate numbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.
3.2. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
3.3. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
3.4. Poolmaratoni stardinumbrid ja -grupid jagunevad alljärgnevalt: 2001-2050, 2051-2100, 2101-2200 jne.
3.5. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
3.6. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
3.6.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
3.7. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval.

4. Tulemuste arvestamine
4.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit ja rattale peab olema nõuetekohaselt kinnitatud võistlusnumbrile vastav elektrooniline ajavõtukiip.
4.2. Ajavõtukiip tuleb kinnitada jalgratta esihargile võimalikult rattatelje lähedale.
4.3. Punktiarvestus poolmaratoni distantsil:
1. koht: 1300 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 10 võrra vähem;
10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 30. annab punkte 8 võrra vähem;
30. koht: 1050 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 50. annab punkte 6 võrra vähem;
50. koht: 930 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 80. annab punkte 4 võrra vähem;
80. koht: 810 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 120. annab punkte 2 võrra vähem;
120. koht: 730 punkti; iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.

4.4. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja kuue (6) parema etapi punktide liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja.
4.4.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja parim koht EC sarjas 2014. aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks paremuselt järgmine tulemus jne.
4.5. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
4.6. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
 

5. Vanuseklassid (sünniaastate alusel) 
5.1. Poolmaraton (mehed): M14 (2000-2003), M16 (1998-1999), Mehed-Põhiklass (1955-1997),M60 – Seenior 4 (1954 ja varem sündinud);
5.2. Poolmaraton (naised): N14-16 (1998-2003), N35+ (1979 ja varem sündinud), N-Põhiklass(1980-1997).

6. Autasustamine etappidel
6.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass

koht

Poolmaratonil: N14-16, M14, M16, N 35; M60

1 – 3 k.

7. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes
7.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass

koht

Poolmaratonil: N14-16, M14, M16, N35+, M60

1 -3 k.

7.2. Kõikidel EC 2014 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse hooaja viimasel etapil sarja sümboolikat kandva meenega.

...