Et En

11. Mulgi Uisumaraton - JUHEND

11. Mulgi Uisumaraton

JUHEND

 

1. Võistluse eesmärk:

Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere osalemist ühel

rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate spordialade harrastajatele võimalust tõsiseks mõõduvõtuks looduslikul järvejääl.

 

2. Aeg ja koht:

19. jaanuar 2020. Toimumiskoht: Viljandi, Viljandi järv.

 

3. Distantsid ja startide kellaajad:

Rahvadistants ca 10 km – start kell 12.00

Maratonidistants ca 30km – start kell 13.00

 

- Sõidetakse looduslikule jääle rajatud võistlusringil, mille täpne pikkus selgub hiljemalt 09.01.2020

- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 10.00 võistluspaigas ja lõpeb 10 minutit enne vastava distantsi starti.

 

4. Registreerumine ja osavõtutasud:

Osavõtjate registreerimine toimub veebilehel: www.sportos.ee

Osavõtutasud

30km

10km

Eelregistreerimine

kuni 15.01.2020

20€ / 10€*

10€ / 5€*

Registreerimisel

kohapeal

30€

15€

* Noortele, kes on sündinud 2002 ja hiljem, on eelregistreerimisel (kuni 15.01) 30 km ja 10 km distantsile hinnasoodustus 50%.

 

- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti.

- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat teavitada. www.sportos.ee registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt arvet ei väljasta.

- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.

 

5. Osalejad:

- Maratonidistantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2006.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

- Rahvadistantsil (10 km) vanusepiirangut ei ole.

 

30 km distantsi võistlusklassid

 • N18 (2002-2006)
 • Naised (1981-2001)
 • N40 (1980 ja varem sündinud)
 • M18 (2002-2006)
 • Mehed (1981-2001)
 • M 40 (1971-1980)
 • M 50 (1961-1970)
 • M 60 (1960 ja varem sündinud)
   

10 km rahvadistantsi võistlusklassid

 • N 14 (2006 ja hiljem sündinud)
 • M 14 (2006 ja hiljem sündinud)
 • Rahvaklass - 2005.a. ja varem sündinud osalevad 10 km distantsil matkasõidu arvestuses

 

6. Distantside ajalimiidid:

Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta

Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis.

Võistlusrada suletakse kell 15.15.

 

7. Toitlustamine rajal:

Võistlusringil on 1 toitlustuspunkt. Toitlustuspunktis pakutakse – soejook, rosinad, leib, sool.

 

8. Tulemused:

Avaldatakse esialgsete tulemustena võistluspaigas ja võistluspäeva õhtuks internetis, lõplikud tulemused avaldatakse peale protestide läbivaatamist 72 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

 

9. Protestide esitamine:

Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste vms sellise kohta võistlusdistantsidel saab esitada kirjalikult kohtunikekogule esimese 20 lõpetaja kohta kuni 1 tund peale kummagi distantsi 20-ndat lõpetajat, kõigi ülejäänute kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti esitamise tasu on 30 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

 

10. Autasustamine:

Toimub kell 15.30, autasustatakse kõikide võistlusklasside 3 paremat karikatega ja võitjaid esemeliste auhindadega.

 

11. Osavõtumaks sisaldab:

- Ettevalmistatud võistlusrada

- Ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud osaleja numbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini)

- Toitlustamine finišis

- Tulemus lõpuprotokollis

- Arstiabi võistluspaigas ja vajadusel kogu raja ulatuses

- Pesemisvõimalus Viljandi Linnastaadionil kõigile tasuta

 

12. Force majeure:

- Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta, lühendada, võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus ärajätmise, raja muutmise või lühendamise kohta tehakse hiljemalt 17.01.2020 kell 18.00.

- Võistluse ärajätmisest teavitatakse osalejaid massiteabevahendite kaudu.

- Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral on kohtunikekogul õigus lühendada võistluse distantsi kas ringide arvu vähendamise või ringi pikkuse muutmise teel.

 

13. Muu:

- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid

- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud!

- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt

- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi www.rattaklubi.ee.

 

Kontaktisikud: Kristjan Kivistik, 5326 8863, kristjan.kivistik@rattaklubi.ee

Mikk Mihkel Vaabel, 5676 5248, mikk.mihkel.vaabel@rattaklubi.ee

 

...