Et En
Open competition menu
General info Juhend Comments

Juhend

Viljandimaa meistrivõistlused  ujumises

„Sakalamaa angerjas“ II etapp

 

Eesmärk: populariseerida ujumissporti Viljandimaal ja selgitada välja kiiremad ujujad absoluutarvestuses, noorteklassides ja algajate seas.

Aeg ja koht: võistlus toimub Viljandi Jakobsoni Kooli 25m ujulas  

pühapäeval - 20. veebruaril 2022.

Mandaat kell 10.00, soojendusujumine kell 10.15 – 10.45, võistluste algus kell 11.00.

Võistlustele registreerimine: swimranking.net keskkonnas või saata

eelülesandmine e-mailile karksisport@gmail.com , hiljemalt reedeks 18.02.22

Ülesandmisel märkida: ees- ja perekonnanimi, täpne sünniaeg, klubi, elukoht ja

distantsid mida ujutakse (kui on, siis märkida ka vastava distantsi aeg, mis on ujutud viimase 4 aasta jooksul).

Osavõtumaks:   Pileti hind 3€ täiskasvanud ja 1€ õpilased. Tasumine kohapeal administraatorile.

Osavõtt: võistlus on individuaalne, võistelda võivad kõik Viljandimaal elavad, õppivad, töötavad või Viljandimaaga seotud ujumishuvilised ning kutsetega külalised.

Võistlusklassid:     naised/ mehed ( 2007-1988)

                             veteranid - 1987 ja vanem

                                noored    - 2008. -2009. s.a.                  

                                lapsed    -  2010. -2011. s.a.

                                algajad   -  2012. ja nooremad

Võistluste programm: 50m vabalt  -   kõik vanuseklassid

                                       50m rinnuli  -  absoluut, veteranid, noored, lapsed

                                       25m rinnuli  -  algajad

                                       50m selili    -   absoluut, veteranid, noored, lapsed

                                       25m selili    -   algajad

                                       50m liblikat -  absoluut, veteranid, noored, lapsed

                                       100m kompl.-  absoluut, veteranid, noored, lapsed

Autasustamine: Kõigi vanuseklasside iga ala esimest kolme autasustatakse meistrivõistluste medalitega ja magusaga.

Loosiauhinnad  Suure-Jaani Tervisekojalt.

Majandamine: kõik võistlustega seotud kulutused kannab sportlasi lähetanud organisatsioon või osavõtjad ise.

 

NB! Nõuded seoses COVID 19 riski ennetamise ja ohutuse tagamisega*: • Võistlustel tohivad osaleda ainult terved sportlased, treenerid ja kohtunikud • Võistlustel osalemisega kinnitab sportlane (alaealise puhul lapsevanem), treener ja kohtunik, et: - tal puuduvad koroonaviiruse haigussümptomid (palavik üle 37.5 C, köha, kurguvalu, hingamisraskused, õhupuudus, maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu, lihasvalu); - tal ei ole kehtivat karantiini või liikumisvabaduse piirangut (eriti oluline, kui oled viibinud välisriigis); - ta ei ole viimase 14 päeva jooksul teadaolevalt puutunud kokku COVID-19 haigega; - ta on teadlik, et hoolimata kasutuselevõetud ettevaatusabinõudest, säilib avalikus ruumis inimeste või saastunud pindadega kokku puutudes oht nakatuda. Kannan ise kõiki haigestumisega seonduvaid riske. • Võistlustel osalev klubi on kohustatud eelnevates punktides toodud info edastama kõikidele oma klubi võistlustel osalevatele ujujatele ja treeneritele. • Maski kandmine on kõigile kohustuslik va. riietus- ja dušširuumis ning starti minnes.

 • Pealtvaatajad on lubatud COVID tõendi esitamisel, ujulas tuleb kanda maski ! 

* juhul kui Eesti Vabariik või Terviseamet ei kehtesta täiendavaid eritingimusi. 

Võistluste peakohtunik Jaak Israel –55698844/ karksisport@gmail.com 

 

...