Et En
Open competition menu
General info Juhend Comments

Juhend

VÕISTLUSJUHEND
1. Võistluse nimi: Viljandimaa meistrivõistluste II etapp
2. Aeg ja koht: 24.02.2021, Holstre-Polli Vabaajakeskus
3. Formaat: Vabatehnika, eraldistart
4. Korraldaja: MTÜ Viljandi Suusaklubi ja MTÜ Viljandimaa Spordiliit koostöös HolstrePolli Vabaajakeskusega
5. Kohtunikekogu:
Võistluse juhataja, rajameister Kaupo Tammemäe
Ajavõtu ülem Tiit Tammemäe
6. Programm:
Numbrite väljastamine alates kell 11:15.
Noorteklasside startide algus kell 12:00.
Täiskasvanute vanuseklasside startide algus kell 12:45.
13:00 – 13:30 on start avatud kõikidele soovijatele vaba stardiaja ja distantsiga (ei osale
maakonna meistrivõistluste medaliarvestuse, vaata punkt 11).
14:30 Finiš suletakse.
Autasustamine esimesel võimalusel pärast viimase võistleja (v.a. avatud start) finišeerumist.
7. Distantsid:
Vanuseklass Distants
N12, M12, N14, M14 3 km
N16, M16, N18, N, N40, N50 5 km
M18, M, M40, M50 10 km
Võistlus toimub 3 km ringil ja kergel 5 km ringil.
NB! Ilmaoludest tingituna jätab korraldaja endale õiguse distantse vajadusel muuta.
Vanuseklassid
N,M 12 – 2009 ja hiljem sündinud
N,M 14 – 2007-2008 sündinud
N,M 16 – 2005-2006 sündinud
N,M 18 – 2003-2004 sündinud
N,M – 1982-2002 sündinud
N,M 40 – 1972-1981 sündinud
N,M 50 – 1971 ja varem sündinud
8. Osalejad:
Võistlused on lahtised ning osaleda võivad kõik, kelle tervislik seisund seda lubab. Maakonna
meistrivõistluste medalitele on õigus vaid Viljandi maakonnas alaliselt elavatel või
sündinud/kasvanud sportlastel, kes on Eesti tiitlivõistlustel esindanud Viljandimaa
spordiklubi. Juhul, kui sportlane on antud hooajal pälvinud medali mõne teise maakonna
meistrivõistlustelt, on korraldajal õigus jätta talle medal välja andmata.
9. Autasustamine:
Maakonna meistrivõistluste kolme parimat autasustatakse maakonna meistrivõistluste
medalite ja võimalusel meenetega. Kui vanuseklassi võitja ei osalenud maakonna
meistrivõistluste arvestuses, autasustatakse teda diplomi ja võimalusel meenega. Kõikide
osalejate vahel loositakse loosiauhindu.
10. Ajavõtt:
Võistlustel toimub elektrooniline ajavõtt. Esmased tulemused avaldatakse esimesel
võimalusel pärast viimase võistleja finišeerumist. Lõpuprotokoll avaldatakse hiljemalt
järgmise tööpäeva jooksul Viljandimaa spordiliidu kodulehel ja Viljandi Suusaklubi
Facebook’i leheküljel.
11. Avatud start
Avatud start on mõeldud harrastajatele, kes ei soovi tavapärases võistlusformaadis osaleda või
eelistavad hilisemat stardiaega. Avatud klassis on võimalik stardi lahtioleku ajal startida
omale sobival ajahetkel. Uuendusena on võimalik avatud klassi osalejal valida ise sobilik
distants, arvestada tuleb, et finiš suletakse kell 14:30. Avatud stardis osalejate tulemusi ei
kanta maakonna meistrivõistluste arvestusse, avatud stardi osalejad osalevad loosiauhindade
loosimises.
12. Osavõtt:
Võistlustest osavõtt on kõigile osalejatele tasuta. Registreerumisega kinnitab iga registreeruja
oma või registreeritavate sportlaste tervisliku ja füüsilise seisundi vastavust antud distantsi
läbimiseks. Võistlejad võistlevad omal riisikol.
13. Registreerimine:
Registreerimine toimub Viljandi Suusaklubi elektroonilisele meiliaadressile
viljandisuusaklubi@gmail.com kuni võistluspäeva hommiku kella 09:30-ni. Avatud klassile
on võimalik registreerida ka kohapeal. Registreerumisel tuleb kirja panna võistleja nimi ja
perenimi trükitähtedega, sünniaasta ja esindatav klubi või kool. NB! Kui võistleja soovib
osaleda avatud klassis siis lisada vastav viide.
14. Võistlused toimuvad vastavalt kehtivatele murdmaasuusatamise võistlusmäärustele.
15. Juhendis käsitlemata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu.
Võistlustel tuleb järgida kõiki riiklike piiranguid seoses COVID-19 viirusega. Haigena
jää koju!
Juhendi koostanud:
Kaupo Tammemäe
viljandisuusaklubi@gmail.com
Tel 5206822

...