Et En

Juhend

1. SEB 33. Tartu Rattarallit (33. RR) korraldab Klubi Tartu Maraton juhatuse kinnitatud RR nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ja toetajate kaasabil. 

2. 33. RR viiakse läbi tuginedes UCI määrustele ja EJL reglemendile ning vastavalt käesolevale juhendile ja Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.

3. SEB 33. Tartu Rattaralli toimub pühapäeval, 2. juunil 2013. 
Ca 135 km (edaspidi 135 km) distantsi ühisstart on kell 10.00 Tartus Turu tänaval, Aura veekeskuse kõrval. 
Ca 65 km (edaspidi 65 km) distantsi ühisstart on kell 12.00 samas kohas. Tartu Rattaralli 65 km distants ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata. 
Finiš on Turu tänaval, Aura veekeskuse kõrval. 
NB: Seoses mahukate teetöödega Tartu ringteel selgub täpne raja kulgemine ja distantside pikkused hiljemalt 6 nädalat enne võistluse toimumist. 

4. Teenindus-toitlustuspunktid (TP): 135 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti, 65 km rajal on 3 TP-d. 
 
5. 135 km distantsil on 3 vahefinišit

6. Ajalimiidid. Rattaralli finiš suletakse kell 17.30. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite võistluspäeval korrigeerida. 

7. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms transpordivahendi kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
•Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakomissari nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Osaleja tulemus kantakse protokolli eraldi. 
•Ohutuse huvides soovitame tungivalt ratastelt Rattaralliks eemaldada kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatlon tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi.

8. Osavõtt 33. RR-ist toimub omal riisikol. 

9. Mõlemal distantsil on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

10. Võistluste trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest. 

11. Vanuseklassid.
Osaleda võivad kõik 1999. a (lühikesel rajal 2002. a) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. 
Erandkorras lubatakse 135 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. 
Erandkorras lubatakse 65 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
Vanuseklassid Naised: N17 (sünniaastad 1999-97), N20 (96-94), N21 (93-80), N35 (79-75), N40 (74-70), N45 (69-65), N50 (64- 60), N55 (59-55), N60 (54-50), N65 (49-45), N70 (44 ja varem); 
Mehed: M17 (99-97), M20 (96-94), M21 (93-80), M35 (79-75), M40 (74-70), M45 (69-65), M50 (64-60), M55 (59-55), M60 (54-50), M65 (49-45), M70 (44-40), M75 (39-35), M80 (34 ja varem). 

12. Stardigrupid:
Stardigrupid 135 km stardinumbrid 65 km stardinumbrid
Eliitgrupp  1 – 200  -
 1. grupp  201 – 300  5001 – 5500
 2. grupp  301 – 500  5501 – 6000
 3. grupp  501 – 700  6001 – 6500
 4. grupp  701 – 1000  6501 – 7000
 5. grupp  1001 – 1500  7001 – ...
 6. grupp  1501 – 2000  
7.grupp  2001 - ...  
 
 
Rattaralli mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad varasemad tulemused arvesse registreerumisel kuni 23.05.2014.
* Prioriteet on Tartu Rattaralli sama distantsi tulemusel. Arvestatakse 2012. a (koef 1) või selle puudumisel 2011. a (koef 1,2) RR-l saavutatud kohti, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. 
* 135 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME, NE või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2012. a Tartu Rattarallil 1.-100. koha saavutanud. 
* 65 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust 1. gruppi registreerumisel kuni 23.05.2014.
* 2013. või 2012. aasta Tartu Rattarallil mitteosalenud saavad stardinumbri viimastesse stardigruppidesse. 
Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt. 
Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 1 nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppul, numbriline stardiprotokoll avaldatakse kolm päeva enne võistluse toimumist. 

 
13. Osavõtjate registreerimine toimub:
*internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee  30.05.14 kella 17.00ni,
*Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu, info tel.7421 644) kuni 29.05.14 kella 17.00ni *võistluskeskuses (Turu tn Aura keskuse ees parklas info tel 5150360) 30.05. 14 kell 12.00-19.00 ja 31.05.14 kell 9.00-17.00,
*Hawaii Expressi kauplustes üle Eesti kuni 30.05.14.
 

14. Osavõtutasud:        135 km             65 km
kuni 02.05.2014                30 €                 20 €
03.05.14-23.05.14             40 €                 25 €
24.05.14-31.06.14             60 €                 40 €
NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt spordiklubide soodustus -10%, vt Nelikürituse osavõtumaksud) ei laiene. 

15. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 31.05.2014 kell 17.00 saab 2015. a Tartu Rattarallile registreerida poole hinnaga. 

16. Rattaralli ärajäämisel korraldajatest mitteolenevail põhjustel osavõtutasu ei tagastata. 

17. Ümberregistreerimine toimub võistluskeskuses või hiljemalt 31.05.2014 mail kella 17.00-ks saabunud kirjaliku teate (nt e-kiri aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee) alusel, millisel juhul ümberregistreerimistasu makstakse pangaülekandega. Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust). Kõigil ümberregistreerimistel on tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
Kaotatud / maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10€ 

18. Stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses (Turu tn, Aura keskuse ees parklas, info tel 5150360) 30.05. kell 12.00-19.00, 31.05 kell 9.00-19.00 ja 1.06 kell 8.00–12.00.

19. Osavõtjale kindlustatakse: tähistatud rada, inforaamat, pakikott, stardinumber koos ajavõtukiiibiga, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakihoid, rattahoidla, autasustamine, tulemusega lõpetajatele nimeline diplom, osavõtumedal, pesemisvõimalus, vajadusel arstiabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus kõikidel teistel RR programmilistel üritustel, kus eraldi osavõtutasu ei nõuta.

20. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud juhtrauale paigutatava  stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada. Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada.

21. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 33. RR stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Lisaks on kõigil osalejatel ka seljanumber (1-300 stardinumbriga rattureil in 2 seljanumbrit rattasärgi taskutel). Rattureil 1-500 on lisaks veel sadulanumbrid. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 
Eliitgrupis startijatel on lisaks kaks numbrit, mis mõlemad kinnitatakse selja alaosale (sõidusärgi taskutele) ja raaminumber. 

22. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja interneti kodulehel; ametlike tulemustena reedel, 6.06.14 kell 17.00www.tartumaraton.ee veebilehel. 

23. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112. 

24. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Rajal liiguvad tehnilise abi masinad. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei taga.

25. Autasustamine toimub finišis kell 14.00. Autasustatakse 135 km distantsi 12 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse diplomi, medali, karika ja eriauhindadega. Välja on pandud ka eri- ja loosiauhinnad ning auhinnad 137 km distantsi vanuseklasside võitjatele. Autasustatakse klubide ja firmade arvestuse kolme parimat võistkonda. 
Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (21% auhinnasummast). 
Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele. 

26. Kaotatud-leitud asjad tuleb anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast maratoni. 

27. Registreerimisega SEB 33. Tartu Rattarallile kinnitab osavõtja nõusolekut RR juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

28. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jne kohta tuleb esitada peakohtunikule
* esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist
* kõigi teiste osas finiši sulgemiseni
Protesti tasu on 40€, mis tagastatakse ainult rahuldatud protesti korral. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab kohtunikekogu.
Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni kolmapäeva, 4. juuni kella 17.00-ni.

29. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja kohtunike kogu.

...