Et En

Juhend

64. Viljandi Linnajooks

 

13. oktoober 2019

Võistlusjuhend

 

1.ÜLDIST:
1.1.Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks! 2019. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 64. korda.

1.2. 64.Viljandi Linnajooksu korraldab MTÜ Viljandimaa Spordiliit koostöös korraldus-ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil

1.3. 64.Viljandi Linnajooksu start ja finiš asuvad Viljandi kesklinnas, start Spordihoone eest ja finiš Vabaduse platsil.

1.4. 64.Viljandi Linnajooksu rada kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Jooksurada kuldeb peamiselt asfaldi- ja kruusakattega teedel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.

1.5. Võistlusrada on tähistatud suunaviitadega, lintidega ning maha märgitud nooltega.

Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

1.6. Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt Uueveski basseinide juures.

1.7. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooksul 2018 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 9. Oktoober 2019.

1.8.Põhijooksu võistlusraja lõpus on Pika tänav tõus, mille alguses ja lõpus fikseeritakse aeg ning selgub MÄEKUNINGA tiitel. Tiitli võitja peab lõpetama 64.Viljandi Linnajooksu 64.esimese parema hulgas.

1.9. Võistluskeskus asub Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi) ning on avatud 13.oktoobril kella 9.00-15.00

 

2. AJAKAVA:
2.1.Lastejooksude stardid Viljandi Spordihoone eest algusega kell 10:30.

Lastejooksudel saavad osaleda 3-12.a. lapsed.

Lastejooksud on tasuta ning startide ajad selguvad kohapeal olenevalt osalejate arvust. Võistlusstarte alustavad nooremad.

Lastejooksudele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul Vabaduse platsil, kella 10.00-10.25.

Kõigile osavõtjatele antakse number 1 ja see tuleb kinnitada rinnale, riiete peale.

Distantside pikkused:

3.-4.aastased- ~350 m

5.-6.aastased- ~350 m

7.-8.aastased- ~700 m

9.-10.aastased-~700 m

11.-12.aastased- ~700 m

Iga raja läbinud laps saab lõpetades kohe diplomi ja sokolaadimedali.

 

2.2.Rahvajooks – 5 km, ühisstart  Viljandi Spordihoone eest kell 11.00

Rahvajooksu rada kulgeb mööda põhijooksu raja algust ja seejärel suundub Paala järve otsast mööda Valuoja orgu tagasi ning läbi Lossimägede Vabaduse platsile finišisse.

Finišis fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei määrata ja võitjaid ei selgitata. Linnajooksu osalusmedal jagatakse igale distantsi läbinud jooksjale.

 

2.3.Põhijooksu -10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00
Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

 

2.4.Kepikõnd- 10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00 (jooksjate järel)

Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Finisis jagatakse osalusmedali igale distantsi läbinud kepikõndijale. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole.

3. Põhijooksul osalejate vanuseklassid
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2006.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid 2007-2008.a. sündinud osavõtjaid, kui nad registreeruvad sekretariaadis(Viljandimaa Spordiliidus, Vaksali 4, Viljandi) koos lapsevanemaga ja jooksevad lapsevanema vastutusel. Iga jooksust osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

3.1.Põhijooksu 10,4 km vanuseklassid
Mehed:
   M14 (2005-2006)                                    
   M16 (2003-2004)
   M18 (2001-2002)
   M21 (1985-2000)
   M35 (1980-1984)
   M40 (1975-1979)
   M45 (1970-1974)
   M50 (1965-1969)
   M55 (1960-1964)
   M60 (1955-1959)
   M65 (1950-1954)
   M70 (1945-1949)
   M75 (1940-1944) 

   M80+ (1939 ja varem sündinud)

 

Naised:
   N14 (2005-2006)
   N16 (2003-2004)
   N18 (2001-2002)
   N21 (1985-2000)
   N35 (1980-1984)
   N40 (1975-1979) 
   N45 (1970-1974)
   N50 (1965-1969)
   N55 (1960-1964)
   N60 (1955-1959)
   N65 (1950-1954)
   N70 (1945-1949)

   N 75+ (1944 ja varem sündinud)

4. Stardinimekiri, stardinumbrid
Starti lubatakse ainult 64. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja. Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.

4.1.  64.Viljandi Linnajooksu stardinimekiri avaldatakse 12. oktoobril aadressil https://www.sportos.eu/


4.2.Stardinumbrid koos ajavõtukiibiga väljastatakse (põhijooks 10,4 km ja kepikõnd 10,4 km) võistluspäeval võistluskeskuses -Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi kell 9.00-11.55

Stardinumbrid koos ajavõtukiibiga väljastatakse (rahvajooks 5 km) võistluspäeval võistluskeskuses - Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi kell 9.00-10.55


5. Registreerimine, osavõtumaksud
64. Viljandi Linnajooksule registreerimine algab 15.juulist 2019  interneti aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/64-viljandi-linnajooks/  Viljandimaa Spordiliidu kontoris on ennast võimalik kirja panna ja tasuda sularahas (Vaksali 4,Viljandi) eelnevalt helistades ja kokku leppides telefonile 5022521, Margit Kurvits või e-mailile kirjutades margit.kurvits@viljandimaa.ee

5.1. Eelregistreerimine internetis https://www.sportos.eu/ee/et/64-viljandi-linnajooks/

 lõppeb 9. oktoobril 2019 kell 24:00 ja Spordiliidu kontoris 9.oktoobril kell 15.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Kõik eelregistreerunud võistlejad saavad nimelised rinnanumbrid. 10.-12.oktoobrini saab registreerida internetis https://www.sportos.eu/ee/et/64-viljandi-linnajooks/, kuid siis ei saa nimelist rinnanumbrit.

 

Registreerimine võistluspäeval toimub ainult  võistluskeskuses Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub Spordiliidu kontoris kuni 9.oktoobrini . Ümberregistreerimise tasu on 10 EUR.

 

Eel-registreerimine

18.07.-15.08.2019.

Eel-registreerimine
16.08.-30.09.2019

Eel-registreerimine
01.10.-9.10.2019

Lõpeb nimelise rinnanumbri saamine

Eel-registreerimineAinult läbi www.sportos.ee 10.10.-12.10.2019

Võistluspäeval
13.10.2019

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1958-2000)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

30 EUR

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1957 ja varem ning 2001 ja hiljem sünd.)

8 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

30 EUR

Rahvajooks 5 km

sünd. 1958-2000)

8 EUR

      10 EUR

15 EUR

      15 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

(sünd. 1957 ja varem ning 2001 ja hiljem)

       5 EUR

7 EUR

10 EUR

10 EUR

20 EUR

Kepikõnd 10,4 km kõigile

10 EUR

10 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

 


Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas.

5.2. Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi JP-s ning finišis, autasustamine,loosiauhinnad, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal, saun ja vajadusel arstiabi.
Stardinumbri ettenäitamisel on lõpetajale tasuta saun - meestele Viljandi linnasaunas, naistele Viljandi Spordihoones. Riietumine Viljandi Spordihoones. Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.  Pakihoid Viljandi Spordihoone administratsioonilaua kõrval.
 

 


6. Autasustamine

Autasustamine toimub Vabaduse platsil kell 13.30
6.1. Põhijooksu 10,4 km –

  • Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 paremat naist.
  • Eriauhinnad kõikidele juhendis kajastatud vanuseklasside võitjatele
  • Auhind vahefiniši võitjale.Vahefiniši võitja peab lõpetama jooksu 64.esimese parema hulgas.
  • 50 paremale lõpetajale antakse lõpuprotokolli alusel  Viljandi Linnajooksu logoga T-särk. Särkide jagamise telk asub autasustamise pjedestaali kõrval.
  •  Autasustatakse ka Viljandimaa meest, naist, noort (2001 ja hiljem sündinud) ning Viljandimaa vanimat lõpetajat
  • Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning toidupakk.

 Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.

 

6.2. Rahvajooksu 5 km –

  • Rahvajooksu läbijate vahel loositakse välja autasustamise lõpus 6 loosiauhinda.
  • Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning toidupakk.

Loosiauhindade loosimisel mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele.

 

6.3. Kepikõndijate 10,4 km-

  • Kepikõnnil osalejate vahel loositakse välja üldise autasustamise lõpus 6 loosiauhinda.
  • Igale osalejale antakse finisis osavõtumedal ning toidupakk.

Loosiauhindade loosimisel mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele

Kõikidel osalejatel on võimalus oma isiklik diplom välja trükkida https://www.sportos.eu/ee/et/viljandi-linnajooks/ 64.Viljandi Linnajooksu lõpuprotokollist.

 

7. Võistlustulemused
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita järjekorras. Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul,rahvajooksul ja kepikõnnil paremusjärjestuses.

Võistlustulemused avaldatakse https://www.sportos.eu/ee/et/viljandi-linnajooks/

  esialgsete tulemustena 14. oktoobril 2019. Lõplikud tulemused avaldatakse 16. oktoobril 2019 https://www.sportos.eu/ee/et/viljandi-linnajooks/

 ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: www.spordiliit.viljandimaa.ee ning ajalehes Sakala.

8. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112.

9. Kaotatud-leitud asjad
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega.

10. Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär.
 

 

11. Muu
• Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistluse ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 5.oktoobril 2019 ja antakse teada  https://www.sportos.eu/ee/et/viljandi-linnajooks/

 ja Spordiliidu kodulehel www.spordiliit.viljandimaa.ee

kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti.
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata.
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid.
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga.
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi spordiliit@viljandimaa.ee   

tel.: 5146921 Ilmar Kütt

tel.: 5022521 , 43 51576 Margit Kurvits

...