Et En

Juhend

Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks! 2015. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 60. korda. Start ja finish asuvad Viljandi kesklinnas, Vabaduse platsil ja jooksutrass kulgeb Viljandi linna tänavatel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel ja paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.

1. Aeg, koht, distantsid60. Viljandi Linnajooks toimub pühapäeval, 11. oktoobril 2015.a.

Jooksu start ja finiš on Viljandi kesklinnas asuval Vabaduse platsil.

AJAKAVA:
Lastejooksude start kell 10:30. (Lastejooksud on mõeldud 5-12.a. lastele. Lastejooksud on tasuta ning stardid toimuvad vanuste kaupa, alates noorematest. Lastejooksudele registreerimine võistluspäeva hommikul Vabaduse platsil, kella 10.00-10.25
 

Rahvajooks – 5 km ühisstart on kell 11.00

Rahvajooksu rada kulgeb mööda Viljandi Lossimägesid ja vanalinna.

Fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei selgitata.

 

Ratastooli sõit- 3 km Viljandi linna tänavatel- kell 11.00
Fikseeritakse distantsi aeg,  kuid paremusjärjestust ei selgitata.

 

Põhijooksu -10,4 km ühisstart on kell 12:00
Põhijooksul on 1 vahefiniš ja 1 joogipunkt. Jooks kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

 

Kepikõnd- 10,4 km ühisstart on kell 12:00 (jooksjate järel)

Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole. Startida võivad kõik, kes on sündinud 2007 ja varem.

2. PÕHIJOOKSUL osalejate vanuseklassid
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2002.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid 2003-2004.a. sündinud osavõtjaid, kui nad registreeruvad sekretariaadis koos lapsevanemaga ja jooksevad lapsevanema vastutusel. Iga jooksust osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
 

Põhijooksu 10,4 km vanuseklassid
Mehed:
   M14 (2001-2002)                                    
   M16 (1999-2000)
   M18 (1997-1998)
   M21 (1981-1996)
   M35 (1976-1980)
   M40 (1971-1975)
   M45 (1966-1970)
   M50 (1961-1965)
   M55 (1956-1960)
   M60 (1951-1955)
   M65 (1946-1950)
   M70 (1941-1945)
   M75+ (1940 ja varem sündinud) 

Naised:
   N14 (2001-2002)
   N16 (1999-2000)
   N18 (1997-1998)
   N21 (1981-1996)
   N35 (1976-1980)
   N40 (1971-1975) 
   N45 (1966-1970)
   N50 (1961-1965)
   N55 (1956-1960)
   N60 (1951-1955)
   N65 (1946-1950)
   N70+ (1945 ja varem sündinud) 

3. Stardinimekiri, stardinumbrid
Starti lubatakse ainult 60. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja.Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.

60. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooks 2014 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 09. oktoober 2015. Stardinimekiri avaldatakse 10. oktoobril aadressil http://www.sportos.eu


Stardinumbrite väljastamine toimub võistluspäeval võistluskeskuses (Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi) kell 9.00-11.00. Võistlusnumbrid  koos ajavõtukiibiga antakse kõikidele distantsidele (rahvajooks, põhijooks, kepikõnd)

4. Registreerimine, osavõtumaksud
Soodushinnaga eelregistreerimine  60. Viljandi Linnajooksule toimub alates 01.juuni  2015  interneti aadressil

http://www.sportos.eu


ja Viljandimaa Spordiliidu kontoris (Vaksali 4,Viljandi) alates 1.septembrist tööpäeviti 9:00-13.00

Eelregistreerimine internetis lõppeb 09. oktoobril 2015 kell 24:00. ja Spordiliidu kontoris 09.oktoobril kell 13.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Vastasel juhul ei garanteeri korraldaja kohta stardinimekirjas.
 

Registreerimine võistluspäeval toimub Viljandi Spordiliidus (Vaksali 4,Viljandi kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeva hommikul Spordiliidu kontoris kell 9.00-11.00. Ümberregistreerimise tasu on 3 EUR.

 

 

Eelregistreerimine
01.06.-31.08.2015

Eelregistreerimine
01.09.-09.10.2015

Võistluspäeval
11.10.2015

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1956-1996)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

Põhijooks 10,4 km
(sünd.1955 ja varem ning 1997 ja hiljem)

7 EUR

10 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

Sünd 1956-1996)

7 EUR

10 EUR

20 EUR

Rahvajooks 5 km

(sünd 1955 ja varem ning 1997 ja hiljem)

5 EUR

7 EUR

20 EUR

Kepikõnd 10,4 km kõigile

7 EUR

7 EUR

10 EUR

 


Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
Registreerimine aadressil

http://www.sportos.eu


Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas.

Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul ,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi JP-s ning finišis, autasustamine,loosiauhinnad, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal, saun ja vajadusel arstiabi.

Stardinumbri ettenäitamisel on lõpetajale tasuta saun - meestele Viljandi linnasaunas, naistele Viljandi Spordihoones. Riietumine Viljandi Spordihoones. Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.  Pakihoid Viljandi Spordihoone administratsiooilaua kõrval.

5. Autasustamine

Autasustamine toimub Spordihoone ees kell 14.00
Põhijooksu 10,4 km -Autasustatakse 6 paremat meest ja 3 paremat naist. Eriauhinnad vanuseklassidele ning vahefinishi võitjatele. Autasustatakse ka Viljandimaa parimaid: meest, naist, noort (1997 ja hiljem sündinud) ning Viljandimaa vanimat lõpetajat. Eriauhind vahefiniši võitjale. Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.

Rahvajooksu5 km - Rahvajooksu läbijate vahel loositakse välja 6 auhinda.

Loosiauhindade kätteandmine kohe finišis.

Kepikõndijate 10,4 km- loosiauhinnad antakse kätte kohe finišis

 

6. Võistlustulemused
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita. järjekorras Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul paremusjärjestuses, rahvajooksul ja kepikõnnil tähestikulises järjekorras

Võistlustulemused avaldatakse

http://www.sportos.eu

 

 esialgsete tulemustena 12. oktoobril 2015. Lõplikud tulemused avaldatakse 15. oktoobril 2014 http://www.sportinfo.ee

 ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: www.spordiliit.viljandimaa.ee

 ning ajalehes Sakala.

7. Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112.

8. Kaotatud-leitud asjad
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega.

9. Protestid
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär.
 

10. Muu
• Vale nime all ja/või valest stardikoridorist startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse.
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistlus ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt neljapäeval, 09. oktoobril ja antakse teada

 http://www.sportos.eu

 

  ja Spordiliidu kodulehel www.spordiliit.viljandimaa.ee

kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti.
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata.
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid.
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga.
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

11. Kontaktinfo
Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi spordiliit@viljandimaa.ee  , tel.: 43 51 576, 43 30 435
 

...