Et En
Open competition menu
General info Juhend Comments

Juhend

I. Eesmärk ja ülesanded
1. Elavdada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu ning pakkuda võistlusvõimalusi Eesti elanikkonnale.
2. Anda osavõtjatele võimalus esindada väärikalt oma kodukohta.
3. Elavdada ja arendada Eesti riigi esindajate, omavalitsuste, EOK, spordialaliitude, maakondade spordiliitude ja Eestimaa Spordiliidu Jõud koostööd.
4. Siduda sporditegevust liikumisharrastuse arendamisel erinevate kultuuriüritustega.
5. Jätkata Eesti linnade talimängude ja Eesti valdade talimängude traditsiooni.
6. Selgitada talimängude võitjad ja parimad võistkonnad kavas olevatel spordialadel.
7. Selgitada talimängude üldkokkuvõttes:
1) parimad linnad;
2) parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja kuni 8 000 elanikku.
Omavalitsuste elanike arvu aluseks võetakse andmed seisuga 1. jaanuar 2020.a.
https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/rahvastikustatistika

II. Aeg ja koht
Eelturniirid meeste korvpallis toimuvad 18. ja 19. jaanuaril 2020. a vastavalt eelregistreerimisele. 36. Eesti omavalitsuste talimängud toimuvad 29. veebruarist 1. märtsini 2020. a Viru-Nigula vallas ja teistes spordirajatistes alljärgnevalt:
- Murdmaasuusatamine, ind             29. veebruar                     Mõedaku Spordibaasi suusarajad
- Murdmaasuusatamine, teade           1. märts                          Mõedaku Spordibaasi suusarajad
- Mäesuusatamine, mäesuusk         29. veebruar                      Kiviõli Seikluskeskus
- Mäesuusatamine, lumelaud              1. märts                          Kiviõli Seikluskeskus
- Juhtide võistlus                               29. veebruar                      Kunda
- Meeste korvpall                               29. veebruar -1. märts      Rakvere kõigile 2 päeva
- Naiste korvpall                                29. veebruar -1. märts      Kunda kõigile 2 päeva
- Lauatennis                                      29. veebruar -1. märts      Aseri kõigile 2 päeva
- Male                                                29. veebruar -1. märts      Kunda kõigile 2 päeva
- Kabe                                               29. veebruar -1. märts      Kunda kõigile 2 päeva
- Ujumine                                          29. veebruar                      Kunda

III. Juhtimine ja korraldamine
1. Talimängud korraldab Eestimaa Spordiliidu Jõud koostöös Viru-Nigula vallavalitsuse ning Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
2. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele võistlusmäärustele, v.a. juhud, kui käesolev juhend määratleb teisiti.

IV. Osavõtjad
1. Talimängudest võivad osa võtta kõikide Eesti linnade ja valdade sportlased vastavalt spordialade juhendile. Võistkondlikel spordialadel osalevate võistkondade arv on määratletud spordiala juhendis.
2. Linnade ja valdade võistkonnad moodustatakse antud omavalitsuse territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või antud omavalitsuse spordiklubides registreeritud sportlastest.
3. Iga sportlane võib võistelda ainult ühe omavalitsuse/võistkonna eest.
4. Eelturniiridel osalenud võistleja saab osaleda talimängudel ainult sama võistkonna eest.
5. Mängudel võivad osaleda välisriikide sportlased, kes saavad koha paremusjärjestuses ja omavad õigust autasustamisele, kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
6. Liikumisharrastuse üritustel võivad osaleda kõik soovijad.

V. Spordialade kava ja võistkondliku paremusjärjestuse selgitamine
Arvestuslikud spordialad
1. Murdmaasuusatamine Võistkonna suurus on piiramatu. Teatevõistkondade arv on piiramatu. Sõidutehnika - vaba.
Vanuseklassid ja distantsid:
Naised                                       Individuaal             Teade
N16 2004 ja hiljem sündinud    2,5 km
N18 2002 - 2003                          5 km
N 1986 - 2001                              5 km                   3 x 2,5 km
N35 1976 - 1985                          5 km
N45 1975 ja varem sündinud    2,5 km
Mehed
M16 2004 ja hiljem sündinud       5 km
M18 2002 - 2003                       10 km
M 1981 - 2001                           10 km                    3 x 5 km
M40 1971 - 1980                       10 km
M50 1970 ja varem sündinud      5 km
Distantsid võivad muutuda vastavalt ilmastiku tingimustele. Individuaaldistantsidel saab võistelda ainult oma vanuseklassis. Teatevõistlused toimuvad ühes vanuseklassis nii naistele kui meestele ning vanusepiiranguid ei ole. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte järgmiselt: I koht - 80 punkti, II koht - 77 p, III koht - 75 p, 4. koht - 73 p, 5. koht - 72 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Teatevõistlustel on koefitsient 3. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse individuaaldistantside 10 parema tulemuse kohapunktid ja 2 parema teatevõistkonna kohapunktid. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv teatesuusatamises, selle võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv individuaaldistantsidel.

2. Mäesuusatamine
Võistkonna suurus on piiramatu. 2 võistlussõitu. Võisteldakse slaalomis eraldi mäesuuskadel ja lumelaudadel järgmistes võistlusklassides:
Mäesuusk:                               Lumelaud:
N16 2004 ja hiljem sünd           N16 2004 ja hiljem sündinud
N 2003 - 1986                           N 2003 ja varem sündinud
N35 1985 ja varem sündinud
M16 2004 ja hiljem sünd           M16 2004 ja hiljem sündinud
M 2003 - 1981                           M 2003 ja varem sündinud
M40 1980 ja varem sündinud
Lubatakse võistelda ainult oma vanuseklassis. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4. koht – 43 p, 5. koht - 42 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse 6 parema tulemuse kohapunktid sõltumata võistlusviisist ja võistlusklassist. Punktide võrdsuse korral on määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv.

3. Juhtide võistlus
Võistlus on individuaalne, igat linna ja valda võib esindada kuni 2 võistlejat. Linna võivad esindada volikogu esimees ja aseesimees, linnapea ja abilinnapea. Valda võivad esindada volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem ja abivallavanem. Võistlusklassid: naised, mehed. Naistele ja meestele peetakse eraldi arvestust vastavalt omavahelistele võistlustulemustele. Spordialad teatatakse vähemalt 1 kuu enne võistluste algust. Esindatud omavalitsus toob linnale või vallale 40 punkti.
4. Meeste korvpall
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Võistkonna suurus on 12 võistlejat ja treener. Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust.
Meeste korvpallis toimuvad vajadusel eelturniirid. Finaalturniirile (16 võistkonda) on pääsenud 35. Eesti omavalitsuste talimängude 4 paremat meeskonda, ülejäänud 12 meeskonna selgitamiseks viiakse 18. ja 19. jaanuaril 2020. a läbi eelturniirid. Eelturniiride toimumiskohad, alagruppide arv ja edasi pääsevate võistkondade arv selgub pärast registreerimist ja sõltub võistkondade arvust. Kui eelturniiridele registreerub alla 20 meeskonna, siis eelturniire ei toimu. Eelturniiril mängitud omavaheline kohtumine finaalturniirile kaasa ei tule. Juhul kui keegi neljast finaalturniirile otse pääsenud võistkonnast talimängudel ei osale, pääseb finaalturniirile paremuselt järgmine võistkond. Eelturniiridel osalenud võistleja saab osaleda talimängude finaalturniiril ainult sama võistkonna eest. Eelturniiril mänginud võistleja ei tohi finaalturniiril esindada teist võistkonda, st kui võistkond edasi ei pääse, siis ei saa ka mängija võistelda finaalturniiril teise võistkonna eest. Meeste korvpalli finaalturniiri läbiviimise süsteem, alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos korvpalli ajakavaga. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt FIBA võistlusmäärustele.

5. Naiste korvpall
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Võistkonna suurus on kuni 12 võistlejat ja treener. Võistluste läbiviimise süsteem, alagruppide koosseisud ja mänguaeg teatatakse koos korvpalli ajakavaga pärast võistkondade registreerimist. Võit annab 2 punkti, kaotus 1 punkti, loobumine 0 punkti. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg. Võistkondade paremusjärjestus selgitatakse vastavalt FIBA võistlusmäärustele.

6. Lauatennis
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Eelturniire ei toimu, kõik võistkonnad mängivad talimängude mõlemal päeval 29. veebruaril ja 1. märtsil.
Võistkonna suurus on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2003.a ja varem) + 1 naine (sünd 2003.a ja varem) + 1 poiss (sünd 2004.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd. 2004.a ja hiljem), kusjuures naine meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Paarismängudes võivad mängida ka noored. Võistluste läbiviimise süsteem selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust. Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
Lauatennise mängude järjekord:
1. MA I - MB II
2. MB I - MA II
3. N-N
4. P-P
5. T-T
6. Segapaar
7. Meespaar
8. MA I- MB I
9. MA II- MB II

7. Male
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2003.a ja varem) + 1 naine (sünd 2003.a ja varem) + 1 poiss (sünd 2004.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2004.a ja hiljem), kusjuures naine meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
Võrdsete partiipunktide (PP) korral on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.

8. Kabe
Iga omavalitsus võib välja panna kuni kaks võistkonda. Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest (sünd 2003.a ja varem) + 1 naine (sünd 2003.a ja varem) + 1 poiss (sünd 2004.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2004.a ja hiljem), kusjuures naine meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa. Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid (individuaalselt annab üksiku partii võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti). Võrdsete partiipunktide (PP) korral on määravaks:
1. Matšipunktid (MP) st matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa 1. PP, 2. MP).
3. Partiipunktid kõrgemale kohale tulnud võistkondade vastu.

9. Ujumine
Võistkonna suurus on piiramatu. Teatevõistkondade arv on piiramatu.
Vanuseklassid:
T 2004 ja hiljem sündinud
N 1986 - 2003
N35 1985 ja varem sündinud
P 2004 ja hiljem sündinud
M 1981 - 2003
M40 1980 ja varem sündinud
Võistelda saab ainult oma vanuseklassis, va teateujumises, kus võisteldakse absoluutarvestuses.
Võistlusalad:
100 m vabalt T, N, N35, P, M, M40
100 m rinnuli T, N, N35, P, M, M40
100 m selili T, N, N35, P, M, M40
4 x 50 m vabalt teateujumine 2 N + 2 M
Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht annab 25 punkti, II koht - 22 p, III koht - 20 p, 4. koht - 18 p, 5. koht – 17 p jne. Kõik koha ja tulemuse saanud võistlejad saavad vähemalt ühe punkti. Teateujumises on koefitsient 3. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal omavalitsusel 12 parema tulemuse kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja parema teatevõistkonna kohapunktid. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht teateujumises, selle võrdsuse korral suurem esi- või paremate kohtade arv.

Teised spordialad
10. Liikumisharrastuse üritused – kõigile soovijatele, erijuhend

VI. Protestid ja muud sanktsioonid
1. Protest esitatakse spordiala peakohtunikule vastavalt spordiala võistlusmäärustele. Protesti esitamisega tasutakse 50 eurot, mis protesti rahuldamise korral  
    tagastatakse. Protesti lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga.
2. Registreerunud võistkonna mitteosalemise, võistluselt lahkumise, poolelijätmise või muu ebasportliku käitumise eest tuleb võistkondadel tasuda hüvitis alates 

   100 eurost. Hüvitise suuruse määrab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordiala peakohtunikuga. Hüvitise tasumata jätmise korral    
    antud võistkonda järgmistele spordimängudele ei lubata.
3. Objektiivsetel põhjustel mitteosalemised ja muud kokkulepped vormistatakse kirjalikult koos spordiala peakohtunikuga kahjustamata kohtunike ja teiste
    võistlejate huve ning teatatakse varem kõigile osapooltele.

VII. Talimängude üldvõitjate selgitamine
Paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema spordiala kohapunktid teistelt mängude programmis olevatelt spordialadelt (mäesuusatamine, juhtide võistlus, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine). Linnade ja valdade mõlema grupi kohapunkte arvestatakse vastavalt spordialade üldjärjestusele absoluutarvestuses. Kohapunkte spordialadel antakse alljärgnevalt (v.a. juhtide võistlus, kus osalemine annab 40 punkti): I koht - 50 punkti, II koht - 47 p, III koht - 45 p, 4.koht - 43 p, 5.koht - 42 p jne. Kõik spordialadel koha saanud omavalitsused saavad vähemalt ühe punkti. Punktide võrdsuse korral on määravaks parem koht murdmaasuusatamises.

VIII. Autasustamine
1. Talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat linna autasustatakse karika ja diplomiga, linnapead ja sporditöötajat mängude medali ja diplomiga.
2. Talimängude üldkokkuvõttes kolme paremat valda mõlemas grupis autasustatakse karika ja diplomiga, vallavanemat ja sporditöötajat mängude medali ja
     diplomiga.
3. Talimängude kavas olevate spordialade kolme paremat võistkonda autasustatakse karika ja diplomiga.
4. Talimängude kavas olevatel spordialadel autasustatakse kolmele paremale kohale tulnud võistlejaid ja võistkondade liikmeid medalite ja diplomitega.
5. Sportmängudes autasustatakse kolme parema võistkonna liikmeid ja treenerit medalite ja diplomitega.

IX. Registreerimine
Talimängudele registreerimine, toitlustamise ja koolimajutuse tellimine toimub ainult veebipõhiselt aadressil http://www.joud.ee/est/g161/ Talimängudeks on loodud eraldi moodul, kus avaneb kavas olevate spordialade loetelu.
Registreerimismooduli kaudu saate teha korraga kõigi võistkondade registreerimise, tellida toitlustamise ning koolimajutuse. Linnade ja valdade esindajad, palun tutvuge registreerimismooduliga, valmistage ette registreerimislehed, mis on vaja täita ja salvestada oma arvutisse, mõelge läbi majutus ja toitlustamine ning seejärel registreerige kõik osalejad korraga. Kõik teie poolt esitatud registreerimise andmed jõuavad Jõudi serverisse, samuti spordialade peakohtunikele, majutajale ning toitlustajatele. Ka teile tuleb tagasi e-mail tehtud registreerimise andmetega.

Registreerimine eelturniirideks
1. Meeste korvpalli eelturniirideks teha registreerimine hiljemalt 6. jaanuariks 2020. a. Samas palume avaldada soovi eelturniiri läbiviimiseks. Eelturniiride registreerimismoodul on avatud alates 17. detsembrist 2019. a. Eelturniiride kohad, koosseisud ja tulemused avaldatakse kodulehel www.joud.ee

Registreerimine talimängudeks
1. Registreerimise, toitlustamise ja koolimajutuse tellimise tähtaeg on 20. veebruar 2020. a. Registreerimismoodul on avatud alates 1. veebruarist 2020. a.
2. Registreeritud sportlaste osas saab teha muudatusi enne spordiala algust võistluskohtades vastavalt spordialale.
3. Ujumise registreerimislehe võib esitada ka Lenex failina e-maili aadressile voistlused@tuk.ee või Swimrankingus.
4. Murdmaasuusatamises ja mäesuusatamises saab teha muudatusi kuni 28. veebruarini kella 16-ni.
Täiendavat informatsiooni veebipõhise registreerimise kohta saate Eestimaa Spordiliidust Jõud.

X. Osavõtumaks
1. Kõik võistluste tehnilise läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, milline on 12.- eurot iga osavõtja kohta igal spordialal. Osavõtumaks üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.
2. Meeste korvpalli eelturniiri osavõtumaks võistkonna kohta on 80 eurot, mis tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale. Ainult need võistkonnad loetakse registreerituks ja loositakse alagruppidesse, kellelt on laekunud osavõtumaks. EMSL Jõud kannab eelturniiridest osavõtjate osavõtumaksu turniiride läbiviijaile hiljemalt 16. jaanuariks 2020. a. Eelturniiride kohad, koosseisud ja tulemused avaldatakse koduleheküljel www.joud.ee .

XI. Toitlustamine
Võistlustest osavõtjatele organiseeritakse toitlustamine Kunda Ühisgümnaasiumi sööklas järgmistel aegadel ja hinnaga:
29.02        14.00 - 16.00        lõunasöök 4 €
29.02        18.00 - 19.30          õhtusöök 4 €
1.03            8.00 - 9.30    hommikusöök 3 €
1.03          13.00 - 15.00         õunasöök 4 €
Virumaa Koolitoit OÜ Kontaktisik: Krista Männi – mobiil 56268751, e-mail krista.manni@vsop.ee
Lauatennise toitlustamist on võimalik tellida Aseri Kooli sööklasse järgmistel aegadel ja hinnaga:
29.02        13.30 - 15.00        lõunasöök 4 €
29.02        18.00 - 19.30          õhtusöök 4 €
1.03            8.30 - 9.30    hommikusöök 3 €
1.03          13.00 - 14.30        lõunasöök 4 €
Virumaa Koolitoit OÜ Kontaktisik: Krista Männi – mobiil 56268751, e-mail krista.manni@vsop.ee

Murdmaasuusatajatele on võimalik tellida toitlustamist Mõedaku Spordibaasis järgmistel aegadel ja hinnaga:
29.02       13.00 - 15.30         lõunasöök 4 €
1.03         12.00 - 14.00         lõunasöök 4 €
Kontaktisik: Rene Metsla – mobiil 5117888, e-mail metsla.rene@gmail.com

Mäesuusatajatele on võimalik tellida toitlustamist (supp, pirukas, tee) Kiviõli Seikluskeskuse toidutelgis järgmistel aegadel ja hinnaga:
29.02       14.00 - 15.30         lõunasöök 5 €
1.03         12.30 - 13.30         lõunasöök 5 €
Kiviõli Seikluskeskus: mobiil 53317322, e-mail info@seikluskeskus.ee

Korvpalli toitlustamist on võimalik tellida Rakveres Spordikeskuse kohvikus järgmistel aegadel ja hinnaga:
29.02       13.30 - 15.00         lõunasöök 4 €
29.02       18.00 - 19.30           õhtusöök 4 €
1.03         13.00 - 15.00         lõunasöök 4 €
Nurme talu köök OÜ Kontaktisik: Urmas Lindlo – mobiil 53716767, e-mail nurmekook@gmail.com

Täpsem info kõigi toitlustamise kohtade ja toidukordade (H,L,Õ) kohta on registreerimismoodulis.
Toitlustamise tellimisel tuleb arvuliselt ära märkida toitlustamise koht ja toidukordade arv päevade lõikes. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale.

XII. Majutamine
1. Põrandamajutus Kunda Ühisgümnaasiumi klassiruumides eelregistreerimisel oma magamisvarustusega 3 eurot öö. Raha tuleb üle kanda arve alusel vastavalt maksetähtajale. Kontaktisik: Kristi Aron - mobiil 5518626, e-mail kristi.aron@kundakool.ee
2. Aseri Vabaajakeskus – võimalus majutada lauatennisiste. Kontaktisik: Kaire Kutsar – mobiil 507 2198, e-mail vabaajakeskus@viru-nigula.ee
3. Erinevad majutuskohad Kundas ja lähiümbruses. Info: Ainar Sepnik – mobiil 53431400, e-mail ainar.sepnik@viru-nigula.ee
4. Tuhamäe hostel http://tuhamaehostel.com/ – võimalus majutada mäesuusatajaid. Majutuse broneerimine: telefon 5557 5556, e-mail info@tuhamaehostel.com
5. Rakvere – erinevad hotellid, võimalus majutada korvpallureid.
6. Vinni Spordikompleks AS - majutus Vinni Spordikompleksi hotellis Kontaktisik: Ergo Prave – mobiil 5669 5613 , e-mail: info@vinnisport.eu
7. Majutuskohtadega on võimalik tutvuda https://www.puhkaeestis.ee/et
8. Info majutusvõimaluste kohta avaldatakse kodulehe www.joud.ee
Hotellimajutuse soovi korral reserveerivad võistkonnad ise majutuskohad ja tasuvad vastavalt kokkuleppele majutusasutustega.

XIII. Üldiselt
1. Võistluste sekretariaat asub Kunda Spordikeskuses.
2. Võistkondade esindajatele antakse kätte talimängude materjalid 29. veebruaril kell 09.00-11.00.
3. Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
4. Kõik antud juhendis määratlemata küsimused lahendab Eestimaa Spordiliit Jõud koos talimängude peakohtuniku ja spordialade peakohtunikega.
5. Informatsioon talimängude kohta asub kodulehel www.joud.ee
Täiendav info talimängude kohta: Eestimaa Spordiliit Jõud: Tarmo Volt - telefon 6622652, mobiil 5040612, e-mail tarmo@joud.ee Priit Karjane - telefon 6622650, mobiil 5127595, e-mail priit@joud.ee Helen Mast - mobiil 5299432, e-mail helen@joud.ee
Viru-Nigula vald: Ainar Sepnik – mobiil 53431400, e-mail ainar.sepnik@viru-nigula.ee Lääne-Virumaa Spordiliit: Raili Vlasovski - mobiil 53481100, e-mail info@lvsl.ee

...