Et En

66. Viljandi Linnajooks
                10. oktoober 2021
                           Võistlusjuhend
1.ÜLDIST:
1.1.Viljandi Linnajooks on vanim Eestis korraldatud linnajooks.
2021. aastal võõrustab Viljandi Linnajooks jooksjaid juba 66. korda. 
1.2. 66.Viljandi Linnajooksu korraldab MTÜ Viljandimaa Spordiliit koostöös korraldus-ja võistluskomiteega ning sponsorite ja toetajate kaasabil
1.3. 66.Viljandi Linnajooksu start ja finiš asuvad Viljandi kesklinnas, start Spordihoone eest ja finiš Vabaduse platsil. 
1.4. 66.Viljandi Linnajooksu rada kulgeb Viljandi linna tänavatel ja teedel. Jooksurada kuldeb peamiselt asfaldi- ja kruusakattega teedel. Jooksurada sobib ideaalselt jooksusõbrale, kes ootab keskmisest raskemat rada, naudib jooksmist linnatänavatel paljude pealtvaatajate ees ning tunneb rõõmu sügisesest tujukast ilmast.
1.5. Võistlusrada on tähistatud suunaviitadega, lintidega ning maha märgitud nooltega.
Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. 
1.6. Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt Uueveski basseinide juures.
1.7. Viljandi Linnajooksul ei ole stardikoridore. Stardinumbrite jagamisel arvestatakse Viljandi Linnajooksul 2020 saavutatud kohta eelregistreerumisel hiljemalt 6.oktoober 2021.
1.8.Põhijooksu võistlusraja lõpus on Pika tänav tõus, mille alguses ja lõpus fikseeritakse aeg ning selgub MÄEKUNINGA tiitel. Tiitli võitja peab lõpetama 66.Viljandi Linnajooksu 66.esimese parema hulgas.
1.9. Võistluskeskus asub Viljandi Vabaduse väljakul ning on avatud 10.oktoobril 2021 kella 9.00-14.30
 
2. AJAKAVA:
2.1.Lastejooksude stardid Viljandi Spordihoone eest algusega kell 10:30. 
Lastejooksudele registreerimine toimub võistluspäeva hommikul Vabaduse platsil, kella 10.00-10.25. 
Lastejooksudel saavad osaleda 3-12.a. lapsed.
Lastejooksud on tasuta ning startide ajad selguvad kohapeal olenevalt osalejate arvust. Võistlusstarte alustavad nooremad. 
Kõigile osavõtjatele antakse number 1 ja see tuleb kinnitada rinnale, riiete peale.
Distantside pikkused:
3.-4.aastased- ~350 m
5.-6.aastased- ~350 m
7.-8.aastased- ~700 m
9.-10.aastased-~700 m
11.-12.aastased- ~700 m
Iga raja läbinud laps saab lõpetades kohe diplomi ja sokolaadimedali. 
 
2.2.Rahvajooks – 4,4 km, ühisstart  Viljandi Spordihoone eest kell 11.00
Rahvajooksu rada kulgeb mööda põhijooksu raja algust ja seejärel suundub Paala järve otsast mööda Valuoja orgu tagasi ning läbi Lossimägede Vabaduse platsile finišisse Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.
Finišis fikseeritakse distantsi aeg, kuid paremusjärjestust ei määrata ja võitjaid ei selgitata. Linnajooksu osalusmedal jagatakse igale distantsi läbinud jooksjale.
 
2.3.Põhijooksu -10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00
Põhijooksul on üks vahefiniš ja üks joogipunkt. Jooks kulgeb Ugala eest Paalalinna , Paalal järve äärest Uueveskile, Peetrimõisa, Kösti, mööda Tartu tänavat ja Ranna Puiesteed ja Pika tänava tõusu kaudu Vabaduse platsile. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. 
 
2.4.Kepikõnd- 10,4 km ühisstart Viljandi Spordihoone eest kell 12:00 (jooksjate järel)
Kepikõnni distantsi pikkuseks on 10,4  km. Kepikõnni rada kulgeb mööda põhijooksu rada- Ugala eest Paalalinna , Paalal järve äärest Uueveskile, Peetrimõisa, Kösti, mööda Tartu tänavat ja Ranna Puiesteed ja Pika tänava tõusu kaudu Vabaduse platsile Kepikõnni distants ei ole võistlus; paremusjärjestust ei selgitata, lõpuaeg fikseeritakse. Finisis jagatakse osalusmedali igale distantsi läbinud kepikõndijale. Kepikõnnil vanusegruppe ei ole. Kepikõnnil osaleja ei pea omama kõnnikeppe ja kepikõnnil osaleja liigub rajal kõigi eelduste kohaselt kõndides.
 
3. Põhijooksul osalejate vanuseklassid 
Põhijooksul võivad osaleda kõik 2008.a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid ehk 2009.a. sündinud osavõtjaid,kes võistlevad M14 või N14 vanuseklassis. 2009.a. noorte põhijooksule registreerimine toimub läbi Viljandimaa Spordiliidu sekretariaadi. Lapsevanem, kes registreerib oma noore, vastutab oma lapse osavõtu ja tervise eest. 
Iga täiskasvanud  osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise. 
 
3.1.Põhijooksu 10,4 km vanuseklassid
Mehed: 
   M14 (2007-2008)
   M16 (2005-2006) 
   M18 (2003-2004) 
   M21 (1987-2002) 
   M35 (1982-1986) 
   M40 (1977-1981) 
   M45 (1972-1976) 
   M50 (1967-1971) 
   M55 (1962-1966) 
   M60 (1957-1961) 
   M65 (1952-1956) 
   M70 (1947-1951)
   M75 (1942-1946) 
   M80+ (1941 ja varem sündinud)
 
Naised: 
   N14 (2007-2008)
   N16 (2005-2006) 
   N18 (2003-2004) 
   N21 (1987-2002) 
   N35 (1982-1986)
   N40 (1977-1981) 
   N45 (1972-1976) 
   N50 (1967-1971)
   N55 (1962-1966)
   N60 (1957-1961)
   N65 (1952-1956)
   N70 (1947-1951) 
   N 75+ (1946 ja varem sündinud)
 
4. Stardinimekiri, stardinumbrid 
Starti lubatakse ainult 66. Viljandi Linnajooksu stardinumbriga. Stardinumber tuleb kinnitada rinnale ja peab olema nähtav kogu võistluse vältel. Stardinumber on personaalne ja sellega tohib võistelda ainult selle all registreeritud jooksja. Rinnanumbri tagaküljel olevat ajavõtukiipi mitte eraldada numbrist.
 
4.1.  66.Viljandi Linnajooksu stardinimekiri avaldatakse 9. oktoobril aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/viljandi-linnajooks/
 
4.2.Stardinumbrid koos ajavõtukiibiga väljastatakse (põhijooks 10,4 km ja kepikõnd 10,4 km) võistluspäeval võistluskeskuses -Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi kell 9.00-11.55 
Stardinumbrid koos ajavõtukiibiga väljastatakse (rahvajooks 5 km) võistluspäeval võistluskeskuses - Viljandi Spordihoone, Vaksali 4, Viljandi kell 9.00-10.55
 
5. Registreerimine, osavõtumaksud 
66. Viljandi Linnajooksule registreerimine algab 31.mai 2021  interneti aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/  Erandkorras on võimalik ennast registreerida Viljandimaa Spordiliidu kontoris (Vaksali 4,Viljandi) eelnevalt helistades ja kokku leppides telefonile 5022521, Margit Kurvits. Kohapeal saab tasuda ainult sularahas ja ID kaardi alusel.
Kutsega kutsutakse osalema eelmise aasta (2020.a.)kolm paremat meest ja kolm paremat naist. Osavõtumaksu nende käest ei küsita.
 
5.1. Eelregistreerimine internetis https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/
 lõppeb 6. oktoobril 2021 kell 24:00 ja Spordiliidu kontoris 6.oktoobril kell 15.00. Selleks ajaks peavad olema laekunud ka kõik arvega tasumised. Kõik eelregistreerunud võistlejad saavad nimelised rinnanumbrid. 7.-9.oktoobrini saab registreerida internetis https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/kuid siis ei saa nimelist rinnanumbrit.
 
Võistluspäeval registreerimine toimub ainult  võistluskeskuses Viljandi Spordihoones (Vaksali 4,Viljandi kell 9:00-11:30). Ümberregistreerimine toimub võistluspäeval sekretariaadis. Ümberregistreerimise tasu on 10 EUR.
  I etapp registreerimine
10.06-30.06.2021. II etapp registreerimine
1.07-31.08.2021 III etapp registreerimine 
01.09-6.10.2021
Lõpeb nimelise rinnanumbri saamine IV etapp registreerimine 7.10.-9.10.2021
Ainult läbi www.sportos.ee V etapp registreerimine Võistluspäeval
10.10.2021
Põhijooks 10,4 km
(sünd.1960-2002) 10 EUR 15 EUR 20 EUR 25 EUR 30 EUR
Põhijooks 10,4 km
(sünd.1959 ja varem ning 2003 ja hiljem sünd.) 8 EUR 10 EUR 15 EUR 20 EUR 30 EUR
Rahvajooks 4,4 km
sünd. 1960-2002) 8 EUR 10 EUR 15 EUR 15 EUR 20 EUR
Rahvajooks 4,4 km
(sünd. 1959 ja varem ning 2003 ja hiljem) 5 EUR 7 EUR 10 EUR 10 EUR 20 EUR
Kepikõnd 10,4 km kõigile 5 EUR 5 EUR 10 EUR 15 EUR 20 EUR
 
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. 
• Viljandimaa Spordiliidus ja võistluspäeval toimub registreerimine ainult sularahas. 
 
5.2. Osavõtumaks sisaldab: infoleht, tähistatud võistlusrada, eraldusmärkidega rajajulgestajad, stardinumber, ajavõtt ( põhijooksul,rahvajooksul,kepikõnnil), spordijook ja vesi joogipunktides, toidupakike finišis, autasustamine,loosiauhinnad, elektrooniline osavõtudiplom, osavõtumedal ja vajadusel arstiabi.
Pakihoid asub Vabaduse platsil olevas telgis. Rattahoid on Viljandi Spordihoone ees olevas rattahoiukohas oma lukuga.
 
6. Autasustamine 
Põhijooksu 10,4 km autasustamine toimub Vabaduse väljakul kell 13.30
 
6.1. Põhijooksu 10,4 km –
Autasustatakse 6 paremat meest ja 6 paremat naist. 
Eriauhinnad kõikidele juhendis kajastatud vanuseklasside võitjatele 
Auhind vahefiniši võitjale mehele
50 paremale lõpetajale antakse lõpuprotokolli alusel  Viljandi Linnajooksu logoga T-särk. Särkide jagamise telk asub toidutelgi kõrval.
Autasustatakse ka Viljandimaa meest, naist, noort (2003 ja hiljem sündinud) ning Viljandimaa vanimat lõpetajat
Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning toidupakk.
 Autasustamisel mitteosalenud võistlejad kaotavad õiguse auhindadele.
 
6.2. Rahvajooksu 4,4 km – 
Rahvajooksu läbijate vahel loositakse välja autasustamise lõpus 6 loosiauhinda.
Igale osalejale antakse finišis osavõtumedal ning toidupakk.
Loosiauhindade loosimise toimub kohe peale finišeerimist , orienteeruvalt 11.30.Mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele.
 
6.3. Kepikõndijate 10,4 km- 
Kepikõnnil osalejate vahel loositakse välja üldise autasustamise lõpus 6 loosiauhinda. 
Igale osalejale antakse finisis osavõtumedal ning toidupakk.
Loosiauhindade loosimine toimub kohe peale kepikõnni finišeerimist. Mitteosalenud võistleja kaotab õiguse auhindadele
 
Kõikidel osalejatel on võimalus oma isiklik diplom välja trükkida https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/ 66.Viljandi Linnajooksu lõpuprotokollist.
 
7. Võistlustulemused 
Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja ilma kõrvalise abita järjekorras. Kõik võistlejad peavad startima oma nime alt.  Võistlusprotokoll koostatakse põhijooksul,rahvajooksul ja kepikõnnil paremusjärjestuses.
Võistlustulemused avaldatakse https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/
  esialgsete tulemustena 11. oktoobril 2021. Lõplikud tulemused avaldatakse 12. oktoobril 2021 https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/
 ja Viljandimaa Spordiliidu koduleheküljel: https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013 ning ajalehes Sakala.
 
8. Meditsiiniline abi 
Meditsiiniline abi on tagatud vastavalt korraldajate koostatud skeemile. Stardi-finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest vahefinišis, rajal liikuvaile eraldusmärkidega korralduskomitee liikmele, meditsiinitöötajaile või helistades hädaabinumbrile 112. 
 
9. Kaotatud-leitud asjad 
Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Nende kättesaamiseks palume ühendust võtta korraldajatega. 
 
10. Protestid 
Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumiste jne. kohta, esimese saja lõpetaja osas tuleb esitada 15 minuti jooksul pärast 100 võistleja lõpetamist, teiste osavõtjate kohta 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad jooksu peakohtunik, peakorraldaja, peasekretär. 
 
11. Muu 
• Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
• Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel võivad korraldajad rada muuta, lühendada või võistluse ära jätta. Sellekohane otsus tehakse hiljemalt 1.oktoobril 2021 ja antakse teada  https://www.sportos.eu/ee/et/66-viljandi-linnajooks/
 ja Spordiliidu kodulehel https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013 kaudu. Võistluste žüriil on õigus erandkorras osavõtjate turvalisuse tagamiseks teha muudatusi kuni 3 tundi enne starti. 
• Võistluse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel ja/või võistleja loobumisel võistlusel osalemisest, osavõtumaksu ei tagastata. 
• Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel ja võistlusmaterjalidel korraldajate poolt tehtud fotosid. 
• Viljandi Linnajooksu korraldab Viljandimaa Spordiliit, sponsorite ja toetajate kaasabiga. 
• Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt. 
 
Peakorraldaja: MTÜ Viljandimaa Spordiliit, Vaksali 4, Viljandi
https://spordiliit.viljandimaa.ee/est/viljandi_linnajooksu-v%C3%B5it-2013
 
tel.: 5146921 Ilmar Kütt
tel.: 5022521 , 43 51576 Margit Kurvits

...