Et En

Üldjuhend

1. Üldinfo

1.1. 27. Tartu Rattamaraton (edaspidi RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele. RM on Tartu Maratoni Klassiku neljandaks osavõistluseks.
 

1.2. Lisaks põhisõitudele 15. septembril 2024 toimub 27. Tartu Rattamaratoni virtuaalsõit 6.-22. septembril 2024 vastavalt eraldi juhendile. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida, registreerimine virtuaalsõidule ei taga osalemise õigust põhisõidul ja vastupidi. Osaleda saab ühel distantsil kas põhisõidul või virtuaalsõidul, kuid mitte mõlemal.

 

1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus. 

2. Stardi koht, korraldus, aeg. Finišipaik.

2.1. 27. RM toimub pühapäeval, 15. septembril 2024.

 • 86 km toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil lainestartidena kell 10.00, 10.05, 10.10 ja 10.15 vastavalt osaleja eeldatavale sõiduajale (vt p 8).
 • 40 km lainestardid on kell 13.00, 13.05, 13.10 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil vastavalt osaleja eeldatavale sõiduajale (vt p 8). 
 • 21 km lainestardid on kell 10.00 ja 10.05 Palu teeninduspunktis.
 • Aeg hakkab lugema vastava laine stardipaugust. Netoaega ei võeta.
 • Kõigi kolme distantsi finiš on Elva lähedal Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

3.1. Osavõtjate registreerimine toimub:

 • internetis Klubi Tartu Maraton kodulehe iseteeninduskeskkonnas 14.09.24 kella 17.00ni,
 • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 13.09.24 kella 17.00-ni (info tel. 7421 644),
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse aatriumis (Lääneringtee 39, Tartu) 14.09. kell 10.00-17.00 (info tel 515 0360),
 • Võistluspäeva hommikul stardipaikades kohapeal (alates 1,5 h enne starti).
 • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.
 • Tiimide arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN.

 

3.2. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:

 • kuni 14.09.24 kell 17.00 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
 • võistluskeskuses Lõunakeskuse aatriumis (Lääneringtee 39, Tartu) 14.09. kell 10.00-17.00.
 • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on samal distantsil toimuv isiku vahetus tasuta, viimase registreerimisvooru ajal on kõigil ümberregistreerimistel tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
 • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
 • Kaotatud või maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.

 

3.3. Registreerimisega 27. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut käesoleva juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

 

3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega.

4. Osavõtutasud
Kuupäev 21 km 40 km 86 km
kuni 31.12.2023 35 € 45 € 55 €
01.01.-19.08.2024 36 € 46 € 56 €

20.08.-09.09.2024

46€ 56 € 66 €

10.09.-14.09.2024

56 € 76 € 96 €
15.09.2024 66 € 86 € 106 €

 

4.1. Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 30% hinnasoodustus käimasoleva registreerimisvooru hinnast (v.a. ümberregistreerimistasu ja võistluspäeva hommikul makstud osavõtutasu). Pensionäri või noore soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus ja osavõtutasude sooduspaketid) ei laiene.
 

4.2. Gruppidele kehtib soodustus -10% hetke osavõtutasudest 10 või enama muud soodustust mittesaava osaleja korral. Grupisoodustuse kasutamiseks tuleb registreeruda iseteeninduskeskkonnas ühtse grupina.
 

4.3. Osavõtjale tagatakse: tähistatud rada, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine (tulemusega lõpetajatele nimeline diplom ja osavõtumedal), pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus RM programmi tasuta üritustel.

 

4.4. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 14.09.2024 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib üks aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 

5. Osalemise üldised reeglid

5.1. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi (sh elektrijalgratta) või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

 • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Eriloa saanud osaleja tulemus kantakse protokolli üldistest tulemustest eraldi. 
 • Ohutuse huvides soovitame tungivalt eemaldada Tartu Rattamaratoniks ratastelt kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatloni tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi. 

 

5.2. Osavõtt RM-st toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

5.3. Osaleda võivad kõik 2009. a. (lühematel distantsidel 2012. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks. Erandkorras lubatakse 86 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal. Erandkorras lubatakse 40 km ja 21 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
86 km vanuseklassid: 

Naised: N17 (sünniaastad 2009-07), N20 (06-04), N21 (2003-1990), N35 (89-85), N40 (84-80), N45 (79-75), N50 (74-70), N55 (69-65), N60 (64-60), N65 (59-55), N70 (54 ja varem); 
Mehed: M17 (2009-07), M20 (06-04), M21 (2003-1990), M35 (89-85), M40 (84-80), M45 (79-75), M50 (74-70), M55 (69-65), M60 (64-60), M65 (59-55), M70 (54-50), M75 (49-45), M80 (44 ja varem).

 

5.4. Kõikidel distantsidel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 

 

5.5. Tartu Rattamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-l ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  

 

5.6. Seoses Venemaa sõjalise agressiooniga Ukrainas ei saa Venemaa ja Valgevene sportlased Tartu Rattamaratonil osaleda. Erandiks on Eestis elamisloaga elavad venelased ja valgevenelased.

6. Korraldus stardis / finišis ja rajal

6.1. Teeninduspunktid.

86 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP) ja 1 joogipunkt (JP): 1. Matu 12,5 km, 2. Ande 24 km, 3. Puka 34,5 km, 4. Astuvere 47,5 km, 5. Palu 64 km, 6. Hellenurme 75 km, 7. RC Cola JP 82,5 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,5 km) ja Palul (64 km).  
40 km rajal on 3 TP-d ja 1 JP: 1. Kannistiku 9,5 km, 2. Palu 18 km, 3. Hellenurme 29 km, 4. RC Cola JP 36,5 km.
21 km rajal on üks TP ja üks JP: Hellenurme (11,5 km), 2. RC Cola JP 19 km.

 

6.2. Prügialad.

Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud üks täiendav prügiala rajalõigul, mis oma profiililt on söömiseks-joomiseks sobilik ja kus see eeldatavasti toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 

 

6.3. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TP-des. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta. 

 

6.4. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

 

6.5. Kaotatud-leitud asjad rajal tuleb anda teeninduspunktis TP ülema kätte, kust need tuuakse finišisse. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis Kaotatud/leitud asjade punktist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.

7. Ajalimiidid

7.1. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid (ajalimiidi arvestus algab viimase stardilaine stardiajast):  

86 km distants - 8 h 30 min, keskmine kiirus 10,5 km/h.
40 km distants - 5 h 30 min, keskmine kiirus 9 km/h.
21 km distants - 2 h 30 min, keskmine kiirus 8,5 km/h.

 

Kontrollpunktide sulgemise ajad   86 km 40 km 21 km

1. Embach / Matu TP 

12,5 km 11:30 - -

2. Ande TP

24 km 12:45 - -

3. Puka TP

34,5 km 13:45 - -
4. Astuvere TP 47,5 km 15:15 - -
5. Kannistiku TP 9,5 km - 14:45 -
6. Hawaii Express/ Palu TP  64 / 18 km 16:45 16:45 -
7. Hellenurme TP 75 / 29 / 11,5 km 17:30 17:30 11:15
RC Cola joogipunkt   82,5 / 36,5 / 19 km      
Finiš 86 / 40 / 21 km 18:45 18:45 12:30

 

7.2. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse.

8. Stardigrupid

 

86 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 86 km stardigrupid
10:00 1. laine alla 3 h Eliitgrupp 1-150
10:00 1. laine 3:00 - 3:15 1. grupp
10:05 2. laine 3:15 - 3:30 2. grupp
10:05 2. laine 3:30 - 3:45 3. grupp
10:10 3. laine 3:45 - 4:00 4. grupp
10:10 3. laine 4:00 - 4:30 5. grupp
10:15 4. laine üle 4:30 6. grupp
       
40 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 40 km stardigrupid
13:00 1. laine alla 1:30 1. grupp
13:00 1. laine 1:30 - 1:45 2. grupp
13:05 2. laine 1:45 - 2 h 3. grupp
13:10 3. laine 2 h - 2:15 4. grupp
13:10 3. laine 2:15 - 2:30 5. grupp
13:10 3. laine üle 2:30 6. grupp
       
21 km stardiaeg Stardilaine Eeldatav sõiduaeg 21 km stardigrupid
10:00 1. laine alla 1:20 1. grupp
10:05 2. laine üle 1:20 2. grupp

 

8.1. Tartu Rattamaratoni stardigruppide moodustamise põhimõtteks on osavõtjate ohutuse tagamine.

 • Nii 86 km, 40 km kui ka 21 km distantsil on lainestardid. Stardigrupid on vastavalt eeldatavale sõiduajale. Seega eeldame, et osaleja ise valib endale jõukohase stardigrupi.
 • Aeg hakkab lugema vastava laine stardipaugust. Netoaega ei võeta.
 • 86 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid. Kirjalik taotlus saata aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  Eliitgrupi paigutatakse automaatselt 2023 (koef 1), 2022 (koef 2),  ja 2021 (koef 3),. a Tartu Rattamaratonil 1.-100. koha saavutanud mehed ning 1.-20. koha saavutanud naised.

 • 21 km-l on kaks stardigruppi.
 • Numbriline stardiprotokoll avaldatakse hiljemalt kolm päeva enne võistlust.
9. Stardimaterjalide väljastamine

9.1. Stardimaterjalide väljastamine toimub:

 • võistluskeskuses Lõunakeskuse aatriumis (Lääneringtee 39, Tartu) 14.09. kell 10.00-19.00.
 • võistluspäeval stardis:
  • Otepääl 86 km-le kell 8.00-9.50 ja 40 km-le 10.30-12.50
  • Palu teeninduspunktis 21 km-le kell 8.30-9.50.
10. Osavõtjate / rataste transport ja liikluskorraldus

10.1. Osavõtjate ja rataste transport. 

Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse ning pärast maratoni finišipaigast tagasi Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 6 € ja bussist ostes 10 €. Bussipiletite eelmüük toimub Tartu Maratoni iseteeninduses ja võistluskeskuses. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 

 

10.2. Parkimine stardipaiga parklates Otepääl ja Palul on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva–Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline - eelmüügist ostes 6 €, kohapeal parklasse sisenemisel 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 

 

10.3. Liikluskorraldus.
Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatavatel teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad.
Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Eliitvõistlejate teenindamiseks on parkimiseks eraldatud spetsiaalsed alad, kuhu sisenemine on lubatud ainult eriloaga. 

11. Ajavõtt ja tulemused

11.1. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. 
 
11.2. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 27. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 
 

11.3.  Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena Ultimate Sport Service kodulehel. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 tartumaraton.ee veebilehel. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäevani kell 17.00.

 

11.4. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu, kahe või enama ajavõtukiibiga osaleja ning muul moel ebasportlikult käitunud isikud (vt ka juhendi eelnevad punktid). Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärgi pärast ametlike tulemuste kinnitamist.

 

11.5. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:

 • esimese kahesaja lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
 • Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. 
12. Autasustamine

12.1. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.

 • Poodiumil autasustatakse:
  • 86 km distantsi 6 paremat meest ja naist;
  • 40 km distantsi 3 paremat poissi ja tüdrukut (2008 ja hiljem sündinud);
  • 21 km distantsi 3 paremat poissi ja tüdrukut (2012 ja hiljem sündinud).
 • Võitjaid autasustatakse karikaga ja eriauhindadega. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
 • Välja on pandud karikad 86 km distantsi vanuseklasside võitjatele. 40 km ja 21 km distantsil vanuseklasside arvestust ei peeta.
 • Vahefinišite võitjaid (parim mees ja parim naine) autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega.
 • Autasustatakse tiimide arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Klassiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Klubis Tartu Maraton üritusejärgsel nädalal, tasuta registreerimise info saadetakse tiimi esindaja e-postile.
 • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide tulemuste kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
 • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
13. Ürituse ärajäämine

13.1. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.

13.2. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassiku üritustele registreerumisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.
 

13.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.13.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.

13.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreeruma soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

13.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 

13.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus, epideemiatest või muudest põhjustest tingitud siseriiklikud piirangud jne).

13.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.

13.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

...