Et En
Ava võistluse menüü

Peakorraldaja

Eesti Multispordi Liit

Peatoetaja

Medita Kliinik

Toetajad

Otepää Vallavalitsus
Synlab

Partnerid

Pühajärve SPA&Puhkekeskus
Keskkonnaamet
Riigimetsa Majandamise Keskus

Üldinfo

Ajakava

II Pühajärve Aquatlon toimub reedel, 13. juulil 2018.
 
Võistluskeskus paikneb Pühajärve SPA&Puhkekeskuse territooriumil, Pühajärve ääres.
 
 • kell 16:00 - võistluskeskus on avatud registreerimiseks
 • kell 17:30 - I start (lapsed E, D, C) / vanuseklasside põhised viitstardid intervalliga 15 sekundit / 250m ujumist ja 1km jooksu (1x1km)
 • kell 18:00 - II start (noored A, juuniorid, põhiklass, veteranid 40, veteranid 50 ja veteranid 60, võistkonnad) / 1km ujumist ja 5km jooksu (4x1,25km)
 • kell 18:20 - III start (noored B, harrastajad, veteranid 70-80) / 500m ujumist ja 2,5km jooksu (2x1,25km)
 
Kohapealne registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine lõpeb 30 minutit enne vastavat starti.
 
Võistluseelsed infominutid toimuvad 15 minutit enne vastavat starti aquatloni vahetusala juures.

Rajakirjeldus

Distantsid
 • lapsed E, D, C: 250m ujumist Pühajärves, 1km jooksu kergliiklusteel
 • noored A, juuniorid, põhiklass, veteranid 40, veteranid 50, veteranid 60 ja võistkonnad: 1km ujumist Pühajärves, 5km jooksu kergliiklusteedel
 • noored B, harrastajad, veteranid 70, veteranid 80: 500m ujumist Pühajärves, 2,5km jooksu kergliiklusteedel
 
Vahetusala
 • vahetusala paikneb Pühajärve SPA&Puhkekeskus rannaterritooriumil
 • osalejad  saavad võistlemiseks vajaliku varustuse tuua vahetusalasse peale eelmise stardi viimase osaleja lõpetamist; I stardis osalejad saavad tuua varustuse alates kell 16.00
 • vahetusala on valvega
 • vahetusalasse lubatakse ainult võistlusnumbri ettenäitamisel 
 
Ujumine
 • toimub Pühajärves
 • ujumisel on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi ning selle nõude eiramisel on korraldajatel õigus osalejate starti mitte lasta
 
Jooksmine
 • jooksudistantsid toimuvad piirkonna kergliiklusteedel
 • asfaltkattega jooksurajad
 • jooksjaid suunavad jooksudistantsil  teeviidad 
 • I stardis 1km pikkune ring, II ja III stardis 1,25km pikkune ring

Osavõtutasud

I registreerimisvoor kestab kuni 31. maini 2018

 • lapsed E, D, C - 5,00€
 • noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid 40&50&60- 20,00€
 • harrastajad, noored B, veteranid 70&80 - 15,00€
 • võistkonnad - 36,00€ (registreerimisel valige "Osalejate registreerimine", mitte "Võistkonna registreerimine")
   

Osalustasud 1. juuni-8. juuli 2018

 • lapsed E, D, C - 7,00€
 • noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid 40&50&60 - 25,00€
 • harrastajad, noored B, veteranid 70&80 - 20,00€
 • võistkonnad - 45,00€ (registreerimisel valige "Osalejate registreerimine", mitte "Võistkonna registreerimine")
   

Kohapealne registreerumine (lõpeb 30 minutit enne vastavat starti)

 • lapsed E, D, C - 10,00€
 • noored A, juuniorid, põhiklass ja veteranid 40&50&60 - 35,00€
 • harrastajad, noored B, veteranid 70&80 - 30,00€
 • võistkonnad - 63,00€
   

Võistlusel osalemiseks ei pea omama litsenti.

Muu info

Võistluse üldinfo

 • osalema on oodatud kõik soovijad, kes tunnevad mõnu liikumisest, aktiivsest puhkusest ja aquatlonist - eraldi toimub lühem start harrastajatele ja esmakordselt aquatlonivõistlusel osalejatele!
 • korraldaja jätab endale õiguse teha võistluspäeval korralduslikke muudatusi
 • korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi võistluse juhendis
 • kõik osalejad kinnitavad oma allkirjaga (alaealistel vanem või saatja), et on tutvutud võistluse juhendiga ja osaleja tervislik seisund lubab üritusel osaleda. Osaleja vastutab oma tegevuse ja tegevusetuse tagajärgede eest isiklikult kogu ürituse toimumise ajal. Osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu. 
 • võistlusel autasustatakse kõigi vanuseklasside kolme parimat ning kolme edukamat võistkonda
 • osalejale on tagatud ettevalmistatud ja märgistatud võistlusrajad, rinnanumber, kiibiga ajavõtt ja tulemus protokollis, arstiabi, jook jooksurajal ja finišis, medal
 • võistluse protokoll avaldatakse kohapeal ning www.swimrun.ee koduleheküljel
 • ujumisel on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi ning selle nõude eiramisel on korraldajatel õigus osalejate starti mitte lasta
 • ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (60 eurot) võistlejale
   

Võistlusklassid

 • lapsed E (2009 ja nooremad)
 • lapsed D (2007-2008)
 • lapsed C (2005-2006)
 • noored B (2003-2004)
 • noored A (2001-2002)
 • juuniorid (1999-2000)
 • põhiklass (1979-1998)
 • veteranid 40 (1969-1978)
 • veteranid 50 (1959-1968)
 • veteranid 60 (1949-1958)
 • veteranid 70 (1939-1948)
 • veteranid 80 (...-1938)
 • harrastajad I (1979-2002)
 • harrastajad II (1949-1978)
 • võistkonnad (mees-, nais- ja segavõistkonnad)
   

Võistluse korraldajad

 

MTÜ ABC Arendus
www.swimrun.ee

 

Eesti Multispordi Liit
www.multispordiliit.ee

 

Siim Ausmees
Peakorraldaja
503 2748
siim@meieliigume.ee
 

...