Et En
Open competition menu
General info Juhend Parkimisinfo Lastejooks Registered Start lists Results Comments History

Toetajad

Eesti Linnajooksud
Viljandi linn
Kulka
Sakala
Viljandi Spordikool
UKU keskus
Sportland
Airok
Just Rest
Stone House
Jooksupartner
Egg
VMT Betoon
Leiger OÜ
Viljandi Gümnaasium
Sakala Suusaklubi
Viljandi Muusikakool
Park Hotel
Hansa ilutulestikud
Ohoi Awards
Rekkavennad
Sakala ilustuudio
Angerjafarm
Viljandi Joogakeskus
My Fitness
kerised.ee

JuhendJUHEND 2023 

 

94.Suurjooks ümber Viljandi Järve – 1.mai 2023

 


 


1. Suurjooks Ümber Viljandi Järve on vanim Eestis korraldatav traditsiooniline jooksuüritus, mis sai alguse 1928.a. ja korraldatakse tänavu 94. korda.

2. 94. Suurjooksu Ümber Viljandi järve (94. Suurjooks) korraldab Viljandi linn.

3. 94. Suurjooks korraldatakse vastavalt käesolevale juhendile.

4. 94. Suurjooks ümber Viljandi järve  toimub 1. mail 2023.a. Start kell 12:00 Viljandi Linnastaadionil. 

5. Jooksu start ja finiš on Viljandi Linnastaadionil

 Raja valik on vaba, rajal on 2 kontrollpunkti Viljandi järve otstes: I kontrollpunkt on Orikal matkaraja sillal (4,8 km) ja II kontrollpunkt on Viiratsis matkaraja sillal (10,2 km). Kontrollpunktide läbimine on kohustuslik kõigile osalejatele!

Jooksjate ohutuse tagamiseks suunatakse kõik osalejad ca 400 m enne esimest kontrollpunkti ümber järve kulgevale terviserajale. Rajal on kaks vahefinišit: 1. -HUNTAUGU MÄGI (1,7km) ja 2.- ORIKA SILD (4,8 km)  

6. 94. Suurjooksu rada kulgeb peamiselt kruusakattega- ja metsateedel ning osaliselt asfaltkattega maanteedel. Teed on liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

NB! Rada ei ole läbitav ratastooliga!

7. Osavõtt Suurjooksul ümber Viljandi järve toimub omal vastutusel. Osaleda võivad kõik 2010 a. ja varem sündinud jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks.

NB! Erandkorras lubatakse rajale ka nooremaid (2011-2012.a.sündinud) osavõtjaid lapsevanema vastutusel, osalemise soovist teatada kirjalikult suurjooks@viljandi.ee Lisada registreerimiseks vajalik info ja vastutaja nimi. Korraldajad registreerivad osaleja ning esitavad tasumiseks arve!

8. Vanusegrupid:


Naised: N14 (2009-2010); N16 (2007-2008); N18 (2005-2006); N21 (1989-2004); N35 (1984-1988); N40 (1979-1983); N45 (1974-1978); N50 (1969-1973); N55 (1964-1968); N60 (1959-1963); N65 (1954-1958); N70 (1953 ja varem sündinud).

Mehed: M14 (2009-2010); M16 (2007-2008); M18 (2005-2006); M21 (1989-2004); M35 (1984-1988); M40 (1979-1983); M45 (1974-1978); M50 (1969-1973); M55 (1964-1968); M60 (1959-1963); M65 (1954-1958); M70 (1949-1953); M75 (1944-1948); M80 (1943 ja varem sündinud).

9. Stardigrupid:

Stardigrupid

Stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

I grupp

101-300

II grupp

301-500

III grupp

501-1000

IV grupp

1001-1500

V grupp

 1501-2000

VI grupp

2001-3000

VII grupp

3001- ........

Stardigruppide lõpus kõik osalejad, kes kasutavad kõnnikeppe
 

 

Stardigruppide moodustamisel arvestatakse 2022 ja seejärel 2021 Suurjooksul ümber Viljandi järve saavutatud kohti registreerumisel kuni 12.04.2023.a. Hilisemad registreerujad saavad koha stardigrupis jooksva registreerumise alusel, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis. Osalejad, kes soovivad raja läbida kasutades kõnnikeppe, stardivad  stardikoridorist jooksjate järel!

Eliitgruppi kuuluvad 2022.a. Suurjooksul Ümber Viljandi Järve 1.-100. koha saavutanud ja korraldaja poolt kutsetega kutsutud tippjooksjad.

Startima peab oma numbrile vastavast stardikoridorist. Korraldajad jätavad endale õiguse teha muudatusi stardigruppides!

Ümberregistreerimist saab teha kuni IV vooru lõpuni (12.04.2023). Hiljem ümberregistreerimist teha ei saa!

 

 

 

I voor

01.12.2022 - 31.12.2022

 

II voor 01.01.2023 - 14.02.2023

III voor 15.02.2023 - 31.03.2023
 

IV voor 01.04.2023 - 12.04.2023

 

V voor 13.04.2023 - 28.04.2023

Järelregistreering 29.04.2023 -01.05.2023

Täiskasvanud

18 €

25 €

30 €

35 €

40 €

50 € (sularahas)

2005 ja hiljem sündinud noored ning
EV pensionärid

12 €

15 €

20 €

 

25 €

 

35 €

50 € (sularahas)
 

 

 

10. Stardimaterjalide väljastamine toimub tööpäevadel Viljandi Spordihoones 26.04 - 29.04.2023 kell 10.00 - 19.00.

Võistluskeskuses jagatakse stardimaterjale 30.04 kell 13:30 - 18:00 ja 01.05.2023 kell 9:00 - 11:45

Võistluskeskuses, järelregistreeringu eest on võimalik arveldada ainult sularahas!

 VÕIMALUSEL PALUVAD KORRALDAJAD STARDIMATERJALID VÄLJA VÕTTA VILJANDI SPORDIHOONES!!!

Võistluskeskus asub Viljandi staadioni Aasa tänava parklas.

11. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Täpsustav info ajavõtu kohta avaldatakse ka osavõtja infolehel. Osavõtja vastutab kiibi eest selle kättesaamisest koos stardimaterjalidega. Kiibi kasutamata jätmisel jääb osavõtja ilma vahe –ja lõpuajast lõpuprotokollis.

12. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena jooksu kodulehel internetis www.viljandijarvejooks.ee Lõpuprotokoll kinnitatakse ja avaldatakse mõlema stardi tulemuste ühitamisel jooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee ja ajavõtja kodulehel www.championchip.ee
13. Autasustamine toimub finišis kell 14:00. Autasustatakse jooksu  6 paremat naist ja 6 paremat meest. Vanuseklasside võitjaid ning parimaid viljandlasi.

DIPLOMITE PRINTIMIST JOOKSU JÄRGSELT STAADIONIL EI TOIMU. DIPLOM ON JÄRELPRINDITAV PÄRAST TULEMUSTE KINNITAMIST ALATES 04.05.2023  JÄRVEJOOKSU KODULEHELT!

14. Meditsiinilist abi korraldab korralduskomitee vastavalt koostatud skeemile. Stardi/finišipaigas osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiauto. Märgates rajal hädasolijaid palume osalejail teatada sellest rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

15. Pesemisvõimalus pärast jooksu Viljandi Spordihoones, Vaksali 4 (naised) ja Viljandi linna saun, Kaalu 6 (mehed).

16. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne kohta tuleb esitada võistluste žüriile esimese 100 lõpetaja osas 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist ja kõigi teiste kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti tasu (v.a tulemuste kohta) on 50 EURi, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud kirjalikud protestid lahendab võistluse žürii.

Kõik võistlustega seotud protestid lahendab võistluse zürii, kuhu kuuluvad:  korraldusmeeskonna juht, sekretariaadi juht ja ajavõtu ülem.

17. Kaotatud-leitud asjad palume tuua finišisse sekretariaati. Kaotatud-leitud asju saab kätte jooksu staabist ja hiljem Viljandi Spordihoonest 1 kuu jooksul pärast jooksu.

18. Juhendis käsitlemata juhud lahendatakse korralduskomitee poolt jooksvalt.

19. Registreerudes ja stardimaksu tasudes nõustub osaleja käesoleva juhendi ja Korraldaja poolt pakutud tingimustega ning kinnitab, et on juhendiga tutvunud, piisavalt treenitud ja terve 94. Suurjooksul ümber Viljandi järve osalemiseks.

 

 

 

 

 

 

...